Administracja

EY - Careers
  • Podziel się

Kariera w administracji: wspieranie rozwoju naszej firmy

Administracja sprawia, że nasza firma rozwija się szybko i efektywnie. Do jej głównych obszarów należy zaliczyć Finanse, IT, HR, Wsparcie administracyjne, Marketing, Rozwój Biznesu. Niezależnie od tego, który z powyższych działów wybierzesz, odegrasz istotną rolę wspierając globalny rozwój naszych usług. Przygotuj się na codzienny kontakt z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i różnych środowisk, który dostarcza licznych wyzwań i daje dużą satysfakcję.

Finanse

Careers Nasi eksperci w dziedzinie finansów odpowiadają za finansową integralność organizacji oraz przejrzyste raportowanie wyników. Pracując w tym zespole będziesz odpowiadał za sprawozdania finansowe, ich dokładność, spójność i zgodność zarówno z globalnymi regułami prowadzenia polityki finansowej, jak też lokalnymi przepisami prawa oraz regulacjami rynkowymi. Będziesz współpracował z innymi obszarami organizacji, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie do realizacji konkretnych celów. Zapewnimy Ci niezbędne wsparcie tak, abyś był na bieżąco z istotnymi regulacjami, dając jednocześnie możliwość realizacji Twoich własnych celów.

IT

Careers Pracując w jednym z naszych zespołów IT będziesz pomagał w utrzymaniu i usprawnianiu infrastruktury informatycznej. Staniesz się częścią zespołu odpowiedzialnego za help desk, sieci informatyczne, zarządzanie centrami danych, ale również obsługę stacji roboczych, zapewnianie usług telekomunikacyjnych oraz dostarczanie pozostałych niezbędnych narzędzi IT. W praktyce oznacza to zaopatrywanie 152 000 pracowników w efektywne narzędzia IT, które pozwolą im utrzymać poziom usług świadczonych na rzecz klientów.

HR

Careers Nasi eksperci od HR tworzą oraz realizują strategię rozwoju zasobów ludzkich, tak by uwzględniała ona plany i potrzeby firmy.

Pracując razem z nimi pomożesz tworzyć programy, wskaźniki, oraz narzędzia pozwalające optymalnie wykorzystać potencjał ludzki. Do Twoich zadań będą należały m.in. tworzenie i wdrażanie strategii związanych z: zarządzaniem wynikami, kształtowaniem liderów, rozwojem narzędzi szkoleniowych, wynagrodzeniami, rekrutacją, raportowaniem wyników. Masz możliwość pracy na szczeblu centralnym, lub w jednym z naszych pionów.

Niezależnie od obszaru, który wybierzesz, odegrasz istotną rolę realizując naszą strategię rozwoju w ramach usług globalnych. Przygotuj się na codzienny kontakt z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i różnych środowisk, który dostarcza licznych wyzwań i daje dużą satysfakcję.

Dążymy do stworzenia kultury organizacyjnej, opartej na silnej integracji pracowników, doskonałym systemie szkoleń, rozwoju osobistym oraz coachingu, chcąc doprowadzić do powstania środowiska pracy, które angażuje i inspiruje.

Zarządzanie wiedzą

Careers Jako członek zespołu odpowiedzialnego za Zarządzanie Wiedzą, będziesz dbał o to, aby nasi pracownicy odpowiedzialni za świadczenie usług na rzecz klientów, mieli stały dostęp do niezbędnych narzędzi oraz wiedzy, które pomogą sprostać potrzebom i wymaganiom klienta. Zespół tworzy szeroki parasol działań, pozwalający lepiej zrozumieć specyfikę działalności klientów, a także ich środowisko biznesowe. Nadzoruje pracę ogólnofirmowych narzędzi i procesów umożliwiających wymianę istotnych informacji, dbając o to aby pracownicy posiadali odpowiedni poziom wiedzy pozwalający na efektywne korzystanie z informacji oraz narzędzi. Będziesz częścią zespołu, który stale ewoluuje, aby umożliwiać wszystkim pracownikom EY korzystanie z wiedzy i doświadczeń współpracowników z całego świata.