Doradztwo transakcyjne

EY - Careers
  • Podziel się

Kariera w doradztwie transakcyjnym: pomagać klientom w zarządzaniu programem kapitałowym

W czasach, w których funkcjonowanie na globalnym rynku stawia coraz bardziej złożone wyzwania, zdajemy sobie sprawę, że sposób w jaki firmy zarządzają swoim programem kapitałowym dziś, zadecyduje o ich pozycji jutro.

Jako ekspert w dziedzinie transakcji w EY będziesz pracował dla największych światowych organizacji, najszybciej rozwijających się koncernów, oraz funduszy private equity zaangażowanych w największe i najbardziej złożone przedsięwzięcia na rynkach całego świata.

Pomożesz klientom lepiej i bardziej świadomie podejmować decyzje związane ze strategicznym zarządzaniem kapitałem oraz transakcjami w warunkach dynamicznie zmieniającego się świata. Innymi słowy jest to doradzanie firmom w jaki sposób mają chronić, optymalizować, inwestować oraz pomnażać swój kapitał, aby osiągnąć cele strategiczne.

Jeżeli potrafisz sprawić, aby kapitał zaczął pracować efektywnie, praca w Doradztwie Transakcyjnym jest stworzona dla Ciebie.

W ramach działu Doradztwa Transakcyjnego, działamy w kilku różnych dziedzinach biznesu. Kliknij, aby dowiedzieć się wiecej.

Praca z klientami przy zarządzaniu ich programem kapitałowym

Doradztwo M&A

Career

Jako ekspert w dziedzinie M&A będziesz bazował na dogłębnej znajomości rynków lokalnych z uwzględnieniem ich globalnych uwarunkowań. Będziesz pomagał organizacjom w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem, przyczyniając się do ich sukcesu w warunkach dynamicznie zmieniającego się świata. Będziesz wspierał wiodące organizacje, oraz przedsiębiorców w osiąganiu ich strategicznych celów finansowych przy wykorzystaniu mechanizmów, takich jak transakcje nabycia, transakcje z mechanizmem dźwigni finansowej, transakcje sprzedaży, oraz fuzje i przejęcia.

Integracja Transakcji

Career

Twoim celem jako eksperta w dziedzinie Integracji Transakcji będzie przygotowanie i wdrożenie planów zwiększenia synergii i rentowności transakcji. Mając świadomość czynników decydujących o powodzeniu integracji, oraz wiedzę na temat podmiotów zaangażowanych w transakcję, będziesz potrafił wykreować wartość na poziomie operacyjnym.

Finansowanie Projektów

Career

Jesteśmy cenionymi ekspertami w dziedzinie Finansowania Projektów, którzy współpracują z klientami z sektora publicznego w ramach projektów związanych z infrastrukturą. Pośredniczymy również w realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Jako członek zespołu będziesz odpowiedzialny za stworzenie jak najbardziej konkurencyjnych warunków, poprzez opracowanie modeli finansowych, negocjacje oraz ocenę realizacji projektów.

Transakcje Real Estate

Career

Nasi eksperci w dziedzinie Transakcji Real Estate pracują zarówno dla sektora prywatnego i jak i publicznego. Jako członek zespołu będziesz tworzył strategie związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, pomagając klientom wykorzystywać potencjał związany z nieruchomościami, portfelami oraz aktywami. Nasze usługi doradcze obejmują zarówno studia wykonalności, wyceny, jak i zarządzanie projektami.

Restrukturyzacja

Career

W ramach naszych sprawdzonych procedur związanych z Restrukturyzacją będziesz pomagał klientom stawiać czoła wyzwaniom na przestrzeni całego cyklu biznesowego. Wyposażymy Cię w kompetencje niezbędne przy niezależnych procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, sprzedaży lub kupna niepłynnych aktywów, radzeniu sobie z niepłynnym i niedowartościowanym kapitałem, lub poprawie zarządzania kapitałem obrotowym.

Wsparcie transakcji

Career

Jako ekspert w dziedzinie wsparcia transakcji będziesz pomagał klientom realizować ich cele strategiczne związane zarówno z kupnem, jak i sprzedażą aktywów. Będziesz doradzał klientom na przestrzeni całego cyklu - od oceny strategicznej, poprzez wdrożenie, aż po samą integrację. Twoją rolą będzie identyfikowanie kluczowych elementów decydujących o wartości, potencjalnych wyzwań mogących rzutować na przyszłe wyniki, oraz bliska współpraca z pozostałymi zespołami ekspertów EY, w celu zapewnienia klientom kompleksowego wsparcia.

Podatkowe Aspekty Transakcji

Career

Każda transakcja niesie za sobą podatkowe konsekwencje, niezależenie od tego czy wiąże się z kupnem, sprzedażą, fuzją, podziałem, umową joint venture, refinansowaniem, restrukturyzacją, czy wreszcie transakcją giełdową, jak chociażby oferta publiczna (IPO).

Jako ekspert w dziedzinie Podatkowych Aspektów Transakcji będziesz doradzał koncernom oraz inwestorom private equity w zakresie wszelkich podatkowych aspektów ich działalności niezależnie od kraju i sektorów rynku. Pomożesz im wykorzystać możliwości podatkowe pojawiające się w fazie transakcji, jak również zidentyfikować i zminimalizować nieodzowne ryzyko podatkowe. Czeka Cię bliska współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy restrukturyzacji, związana z doradzaniem klientom w trudnej sytuacji finansowej, takiej jak postępowania upadłościowe, czy sprzedaż mniej istotnych odnóg działalności w celu przywrócenia płynności finansowej.

Jako członek globalnego zespołu będziesz miał okazje rozwinąć wiedzę i kompetencje związane podatkami i transakcjami, niezbędne w dalszym rozwoju w dynamicznym i silnie konkurencyjnym środowisku.

Ocena i modelowanie biznesowe

Career

Nasi eksperci w dziedzinie Oceny i Modelowania Biznesowego pomagają decydentom w dokonywaniu oceny oraz planowaniu efektywnej alokacji zasobów w organizacji. Będziesz projektował finansowe i biznesowe modele w celu tworzenia obrazów przedsiębiorstw oraz nowych przedsięwzięć, stosując w tym celu zaawansowane modelowanie oraz wykorzystując statystyczne metody ilościowe.

Twoim celem będzie dostarczenie niezależnego obrazu kluczowych zagadnień oraz budzących wątpliwości obszarów, tak aby klienci oraz ich inwestorzy mogli lepiej zrozumieć naturę transakcji, zyskując obraz możliwych zysków, strategii podatkowych, oraz dostrzegając determinanty wartości.