Ścieżka rozwoju

EY - Careers
  • Podziel się

Rozwój Twojej kariery

Wykonaj krok do przodu dzięki EY. Struktura Rozwoju kariery w EY nosi nazwę EYU – EY and you – a jej zadaniem jest wyposażyć Cię w wiedzę kompetencje, oraz wiarę we własne możliwości, które pozwolą Ci znaleźć się poziom wyżej.

Co ważniejsze, stwarzamy możliwości rozwoju w obszarze, który najbardziej Cię interesuje. Nie grozi Ci przypisanie do jednego obszaru biznesu, ani tym bardziej praca nad jednym tylko typem projektów. Wręcz przeciwnie, będziesz miał okazję zmierzyć się ze zróżnicowanymi wyzwaniami, zyskując bogate doświadczenia związane z wieloma wycinkami naszej działalności.

Twój rozwój będzie osadzony w naszej kulturze organizacyjnej, która skłania do  zaangażowania i tworzy przyjazny klimat. Nie tylko masz okazję zaistnieć, ale też spełnić się przy ambitnych działaniach, pomagając przy tym wzbogacić ofertę naszych usług świadczonych na rzecz klientów. Uznajemy to za podstawę sukcesu, zarówno Twojego, jak i firmy. 

Uczymy się całe życie

Nasz globalny program szkoleń składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich powstała z myślą o rozwoju ogólnych kompetencji oraz orientacji biznesowej. Druga część została natomiast stworzona w celu stałego odświeżania oraz podnoszenia kwalifikacji związanych z naszą ofertą usług, podnosząc ich jakość, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy relacji z klientami. Stwarzamy również liczne okazje do podnoszenia zdolności przywódczych i interpersonalnych.

Obecnie w ramach naszego systemu zarządzania szkoleniami istnieje ponad 100 różnych kursów. W ubiegłym roku nasi pracownicy spędzili ponad sześć milionów godzin szkoląc się i kończąc ponad 700 000 kursów.

Będziesz miał okazję korzystać z naszego systemu szkoleń nie tylko w celu podnoszenia własnych kwalifikacji, ale również w celu ustalenia czy jesteś odpowiednio przygotowany biorąc pod uwagę wymagania związane z pracą w różnych rejonach świata.

Rozwój traktujemy poważnie, ponieważ wiemy, że od tego zależy sukces nasz oraz klientów.

Z tego powodu nakłaniamy ludzi do uczestniczenia w ścieżce szkoleń dopasowanej do etapów rozwoju kariery, począwszy od kursu Welcome to EY przeznaczonego dla nowo przyjętych pracowników, aż do New Partner Program.

Prawie 70% indywidualnego i zawodowego rozwoju pochodzi z codziennych doświadczeń

Zdajemy sobie sprawę, że to praca jest źródłem doświadczeń najcenniejszych z punktu widzenia rozwoju zawodowego, dlatego jest to istotny element naszego programu rozwoju kariery. Czynimy wszelkie starania aby wyposażyć Cię w pakiet doświadczeń ułatwiających rozwój w ramach organizacji. Planując zadania kierujemy się nie tylko gwarancją jakości usług na rzecz klienta, ale również stworzeniem naszym ludziom optymalnego środowiska dla dalszego rozwoju ich kariery idącej w parze z rozwijaniem umiejętności przywódczych i interpersonalnych.

Działania na rzecz społeczności

EY SpołecznośćZachęcamy naszych pracowników do angażowania się w działania na rzecz różnego rodzaju społeczności. Uważamy, że nie tylko przynosi to ewidentną korzyść innym, ale również przyczynia się do rozwoju ich samych, szczególnie w takich obszarach, jak zdolności przywódcze, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność zarządzania projektami.

Rozwój kariery w firmie EY

EY KarieraNasz Program rozwoju specjalistów oferuje dostęp do szeregu krótko i długookresowych przedsięwzięć, które przekraczają zarówno podziały między branżami, jak i granice geograficzne. Umożliwi Ci to pracę w różnorodnym otoczeniu biznesowym, dostarczając unikalnych wyzwań, a co za tym idzie również doświadczeń. Wykształcisz sposób myślenia, który ułatwi Ci funkcjonowanie na dynamicznym globalnym rynku, oraz niezależnie od okoliczności pozwoli dopasować działania do potrzeb i oczekiwań klientów.

Otrzymujesz wsparcie zawsze, kiedy go potrzebujesz

Coaching oznacza możliwość wymiany spostrzeżeń z współpracownikami z każdego niemal szczebla w naszej organizacji. Coaching łączy w sobie zarówno nieformalne wsparcie związane z wykonywaniem codziennych obowiązków, jak również opinie zwrotne na temat całych projektów oraz okresowe podsumowania.

Z jednej strony otrzymujesz zatem możliwość komunikacji z mentorem i radzenia się go na co dzień z każdej, najdrobniejszej nawet kwestii, a z drugiej doradcę, który w oparciu o formalne procedury będzie monitorował twoje postępy, dzieląc się z Tobą konstruktywnymi wnioskami.

Coaching w miejscu pracy

Careers Coaching w miejscu pracy to pomoc ze strony bardziej doświadczonego współpracownika, o którą możesz poprosić w dowolnym momencie. Pomoc drugiej osoby często pozwala spojrzeć na pewne zagadnienia z szerszej perspektywy, dzięki czemu stają się one bardziej klarowne. Tego rodzaju coaching pomaga szybciej i efektywniej się uczyć, sprawiając że wykonywanie zadań wymaga od nas mniej pracy. Ważne, aby coachem była osoba o nieprzeciętnych kwalifikacjach, jedynie taka osoba jest w stanie dostrzec kluczowe czynniki decydujące o jakości pracy.

Doradztwo – raportowanie postępów

Careers Cykliczne spotkania z doradcą poświęcone Twoim postępom dają możliwość odtworzenia kluczowych zagadnień z perspektywy czasu, oraz dokonanie ich analizy i oceny z różnych perspektyw. Tego typu cykliczne spotkania pozwalają odkryć Twoje mocne strony i ustalić obszary wymagające dalszych szkoleń.

Doradztwo – rozwój kariery

Careers Obok raportowania postępów, istotnym elementem coachingu w EY są również spotkania poświęcone rozwojowi kariery. Rolą tego rodzaju spotkań jest zainspirowanie Cię do poszukiwania własnych zainteresowań, aspiracji, potrzeb oraz możliwości. Pomagają one również w wyznaczaniu osobistych celów, zarówno rocznych jak i długookresowych.

Mentoring

Careers Mentoring zapewnia wsparcie w postaci wiedzy oraz praktycznych porad związanych z różnymi aspektami kariery i rozwoju zawodowego. Mentoring różni się nieco od coachingu w miejscu pracy. W EY zachęcamy doświadczonych ekspertów do mentoringu na rzecz mniej doświadczonych kolegów na przykład poprzez program Doradca Kariery.