Financial Challenger

Financial Challenger
  • Podziel się
* - pola obowiązkowe
Dane zespołu:
 
* Nazwa zespołu:
* Uczelnia:
* Miasto:
 
Dane uczestnika nr 1:
* Imię i nazwisko:
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail :
* Telefon:
 
Dane uczestnika nr 2:
* Imię i nazwisko:
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail :
* Telefon:
 
Dane uczestnika nr 3:
* Imię i nazwisko:
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail:
* Telefon:
 
Dane uczestnika nr 4:
  Imię i nazwisko:
  Kierunek studiów:
  Rok studiów:
  Kontakt e-mail :
  Telefon:
 
Skąd dowiedzieliście sie o konkursie?
 
AIESEC ELSA Biuro Karier
Koła naukowe Targi Pracy /
Dni Kariery
Pracuj.pl
www.ey.com.pl/kariera GoldenLine Facebook
 Fora internetowe Google  Portale studenckie
 Gazetki studenckie Prasa codzienna  Radio
 Plakaty/ulotki Od profesora / wykładowcy  Znajomi
 
 Masz kod z vouchera? Wpisz go tutaj:
 
*   Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu EY Financial Challenger 2017/2018.

Wyrażam zgodę wobec Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Polska  sp. k. z siedzibą przy Rondo  ONZ 1 w Warszawie (00-124) wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000272210 oraz innych spółek z grupy kapitałowej Ernst & Young Polska na:
 
*  - przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) dla celów EY Konkursu Financial Challenger 2017/2018. Zgodnie z ustawą przysługuje mi prawo  wglądu  do danych, prawo  ich poprawiania oraz  żądania ich usunięcia. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie odwołana.
 
*  - otrzymywanie ofert pracy i praktyk, warsztatów i konkursów oraz ofert szkoleniowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.  zm.).