Oferty pracy

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

tax@pl.ey.com 

EY and You

EYU
 • Podziel się

EY and You

szkolenie doświadczenie coaching

Zacznij poziom wyżej! Skorzystaj z naszego doświadczenia.

W EY jesteśmy przekonani, że najlepsi doradcy podatkowi to osoby o wszechstronnej wiedzy merytorycznej, połączonej z bogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Dlatego wprowadziliśmy w życie program rozwoju zawodowego EYU. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę oraz doświadczenie z zakresu różnych podatków. Kiedy już poznasz szeroki zakres świadczonych przez nas usług, sam wybierzesz specjalizację zgodną z Twoimi zainteresowaniami.

Program EYU opiera się na trzech filarach: zdobywaniu różnorodnego doświadczenia, korzystaniu z odpowiednio dobranego programu szkoleń oraz coaching'u, czyli rozwoju pod okiem opiekuna - doświadczonego doradcy podatkowego.

Szkolenia pozwolą Ci uzupełnić zdobyte doświadczenie o wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin prawa podatkowego. Pomogą one również rozwinąć tzw. „miękkie umiejętności” w zakresie zarządzania czasem, współpracy w ramach zespołu, zarządzania projektem, negocjacji, itp.

Program szkoleń obejmuje szkolenia w pracy oraz szkolenia wyjazdowe (w tym zagraniczne). Jest dostosowany do poszczególnych stopni kariery w EY.

W pierwszym roku pracy obejmuje przykładowo:

 • Szkolenie wprowadzające w zakresie norm i procedur w firmie, podstawowej wiedzy z zakresu podatków oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Zagraniczne szkolenie „New Tax Talents”, w którym biorą udział wszyscy nowo przyjęci asystenci z całego regionu,
 • Sesje szkoleniowe z poszczególnych dziedzin podatków, odbywające się co dwa tygodnie przez cały rok,
 • Cykliczne spotkania w małych grupach doskonalące umiejętność pisania po angielsku,
 • Szkolenie z zarządzania czasem i organizacji pracy.

Celem programu EYU jest umożliwienie Ci uzyskania różnorodnego doświadczenia w pracy dla międzynarodowych i polskich klientów w następujących dziedzinach doradztwa podatkowego:

 • Podatki międzynarodowe i podatek dochodowy od osób prawnych, 
 • Kapitał ludzki,
 • Ceny transferowe,
 • Doradztwo transakcyjne,
 • VAT,
 • Cła i akcyza,
 • Ulgi i Dotacje inwestycyjne,
 • Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne.

Zdobycie tak szerokiego doświadczenia pomoże Ci w późniejszym wyborze specjalizacji oraz pozwoli zostać doradcą biznesowym Twoich klientów.

Coaching i współpraca między pracownikami to sposób naszej pracy. Na każdym kroku możesz liczyć na wsparcie starszych kolegów i korzystać z ich doświadczenia.

Każdy uczestnik programu EYU ma swojego opiekuna, który czuwa nad jego rozwojem zawodowym.

Twój opiekun, menedżer z kilkuletnim doświadczeniem w EY, pomoże Ci zdefiniować Twoje cele zawodowe i będzie Cię wspierał w ich realizacji. Będziesz wraz z nim omawiać Twoje postępy i doświadczenia. Doradzi Ci również w wyborze specjalizacji oraz pomoże w dostosowaniu programu szkoleniowego do Twoich potrzeb.

Co oznacza skrót EYU?

EYU to nazwa naszego programu. Oznacza EY University lub EY and You, co wyraża wspólne zobowiązanie firmy oraz pracowników na rzecz profesjonalnego rozwoju.

EY chce stworzyć dla Ciebie jak najszersze możliwości rozwoju, tak byś mógł w pełni zrealizować swój potencjał. Jednocześnie oczekujemy, że przejmiesz odpowiedzialność za planowanie swojej ścieżki kariery i wykorzystanie stworzonych możliwości.

Czy program EYU skierowany jest do studentów czy do absolwentów?

Program skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy będą zatrudnieni w Dziale Doradztwa Podatkowego EY oraz w uproszczonej formie do studentów odbywających tu praktykę. Umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego oraz polega na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy z wielu dziedzin doradztwa podatkowego.

Jakie są specjalizacje w ramach programu EYU w Doradztwie Podatkowym?

 

 • Podatki międzynarodowe i podatek dochodowy od osób prawnych, 
 • Human Capital,
 • Ceny transferowe,
 • Doradztwo transakcyjne,
 • VAT,
 • Cła i akcyza,
 • Ulgi i Dotacje inwestycyjne,
 • Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne,

 

Kto i jak określa ścieżkę rozwoju?

Ty sam, z pomocą opiekuna, zadecydujesz o Twojej ścieżce rozwoju na podstawie swoich preferencji. Twoim opiekunem będzie menedżer z kilkuletnim doświadczeniem w EY, który będzie dbać o Twój rozwój zawodowy oraz pomagać Ci zdobywać doświadczenie w poszczególnych dziedzinach doradztwa podatkowego.

Co się dzieje po dwóch latach uczestnictwa w programie EYU? Kto decyduje o przynależności do konkretnego działu?

Sam, z pomocą opiekuna, zadecydujesz o wyborze specjalizacji. Naturalnie, może zdarzyć się sytuacja, w której do konkretnej specjalizacji będzie więcej chętnych niż wolnych miejsc. Wtedy decydująca będzie ocena Twojej pracy (w szczególności w wybranej specjalizacji) oraz Twoje doświadczenie.

Jak będzie wyglądać proces oceny pracowników?

Oceny będą wystawiane przez osoby współpracujące z Tobą w poszczególnych zespołach. Będą obejmowały nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również umiejętności współpracy z zespołem i klientami. Dzięki temu będziesz w stanie razem ze swoim opiekunem bardziej precyzyjnie określić Twoje silne strony oraz obszary wymagające dalszego doskonalenia.

Czy inne firmy doradztwa podatkowego mają podobny program?

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą, która realizuje taki program. Dostrzegliśmy, że na wyższych stanowiskach dużo lepiej dają sobie radę osoby, które mają szerokie zainteresowania i wiedzę. Intensywna nauka w ramach programu EYU na samym początku Twojej kariery pomoże Ci również zdać egzamin na doradcę podatkowego.

Program EYU funkcjonuje już w kilku biurach EY na świecie, gdzie przynosi bardzo dobre efekty. Dlatego w naszym programie korzystamy też z doświadczenia naszych kolegów z zagranicy.

Czy EY może zaoferować coś osobie, której marzy się praca za granicą?

Oczywiście. Istnieje możliwość wyjazdu do pracy za granicę w ramach firmy na krótszy lub dłuższy staż. Poza tym, oferujemy międzynarodowe szkolenia, np. w Holandii, Niemczech lub Hiszpanii. Te szkolenia nie są przywilejem tylko dla doświadczonych pracowników, na szkolenie za granicę są kierowani również wszyscy absolwenci podczas pierwszego roku pracy w naszej firmie.

Jak wyglądają pierwsze lata programu?

Plan rozwoju (zakres doświadczenia i szkolenia) jest przez pierwsze dwa lata taki sam dla wszystkich uczestników, w dalszych latach będzie opracowywany indywidualnie dla każdego pracownika. Plan określa liczbę godzin, które spędzisz pracując z danym zespołem, szkolenia, w których będziesz brał udział obowiązkowo i na które możesz zostać nominowany. Podczas pierwszych lat będziesz miał dodatkowego opiekuna, który pomoże Ci w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia oraz udzieli Ci praktycznych porad dotyczących w pracy w biurze.

Co z osobami, które już dzisiaj wiedzą, którą dziedziną podatków chciałyby się zajmować?

Czasem zdarza się, że ktoś zaraz po studiach już wie, że chciałby pracować w konkretnym obszarze doradztwa podatkowego. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, to po dwóch latach uczestniczenia w programie EYU, możesz to robić. Natomiast doświadczenie oraz wiedza z różnych dziedzin doradztwa podatkowego zdobyta podczas pierwszych lat pozwoli Ci w przyszłości lepiej zrozumieć problemy twoich klientów i bardziej efektywnie im doradzać.