• Getting real about resilience

  Results and recommendations from a joint EY/100RC study on how cities can build resilience thinking into their infrastructure projects.

 • Citizen Today: July 2017

  Are governments tracking how public money is spent, as well as how much? Learn more in the latest Citizen Today.

 • Beyond disruption to new innovation

  Entrepreneurship is susceptible to digital disruption, and policy must adapt to give young entrepreneurs effective support to grow and scale.

 • Risk and reward

  When it comes to dealing with the impacts of climate change on infrastructure, business-as-usual is no longer an option.

 • About EY’s Global Government & Public Sector

  How to build a world that works better for citizens and government.

 • Talent acquisition for a government of the future

  The “government of the future” requires the right talent in middle and upper management to drive effective decision-making and new service delivery models.

 • Citizen Today: April 2016

  The latest edition of Citizen Today is out now. The magazine explores how governments can create lasting legacies in an ever more unpredictable world. To access the content, and download the latest print edition, visit our new Citizen Today website.

 • Citizen Today: December 2015

  The pace of change offers great opportunity for progress. In this issue, we explore how governments can change in order to meet today's big challenges.

 • Citizen Today: August 2015

  The edition looks at how Detroit recovered from bankruptcy, the role of small businesses in India, the re-emergence of public-private partnerships and more.

Sprawne Państwo

Sprawne Państwo – program na rzecz poprawy efektywności rządzenia i sprawności instytucji publicznych

Program EY Sprawne Państwo to nasz udział w debacie publicznej o reformie państwa. To nasz wkład w podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej. Wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym i dobrze zarządzanym państwie.

Znajdujemy luki w systemie, które należy uzupełnić, aby podnieść komfort życia Polaków. Wychodzimy z założenia, że nie ma instytucji publicznej, która nie mogłaby działać lepiej. Kierujemy się hasłem Building a Better Working World, leżącym u podstaw wszystkich działań EY.

Najważniejsze działania w ramach programu Sprawne Państwo:

 • Publikacja raportów
 • Organizacja debat i seminariów
 • Współpraca z renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczo-analitycznymi

Wierzymy, że program Sprawne Państwo pomoże osobom podejmującym ważne decyzje w naszym kraju przy tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość życia Polaków.

Sprawne Państwo koncentruje się na funkcjonowaniu instytucji publicznych w pięciu kluczowych obszarach:


 • Dobre zarządzanie (Good Governance)
  • Efektywność zarządzania jednostkami administracji centralnej i/lub samorządowej;
  • Rola przywództwa i strategii w instytucjach sektora publicznego;
  • Tworzenie polityki opartej na dowodach przy wykorzystaniu wiedzy akademickiej i eksperckiej. Diagnoza sytuacji w Polsce na tle najlepszych praktyk (evidence based policy making process);
  • Wpływ czynników demograficznych i ekonomicznych na zakres i sposób realizacji usług publicznych;
  • Wpływ modelu i sposobu świadczenia usług publicznych na innowacyjność i konkurencyjność kraju i regionu;
  • Zarządzanie strategiczne. Analiza spójności lokalnych strategii rozwoju w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz edukacji;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: ocenianie i motywowanie pracowników;
  • System wyznaczania i monitorowania realizacji celów w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – diagnoza na tle najlepszych praktyk;
  • Zwiększenie efektywności audytu wewnętrznego w administracji publicznej w Polsce;
  • Optymalizacja struktur organizacyjnych jednostek administracji publicznej pod kątem efektywności realizacji celów i zadań – diagnoza i rekomendacje;
  • Optymalne modele komunikacji wewnętrznej (systemów informacyjnych) w jednostkach administracji publicznej w Polsce.
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
  • Modele zarządzania a wyniki w szkolnictwie wyższym – analiza najlepszych praktyk;
  • Nauka a rozwój innowacyjnego przemysłu i usług


Kontakt

Agnieszka Bryl
Dyrektor
agnieszka.bryl@pl.ey.com
+48 22 557 72 71

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

EY Sprawne Panstwo