Sprawne Państwo

  • Podziel się

Sprawne Państwo - Raporty i analizy

Raporty opublikowane w ramach programu EY Sprawne Państwo

Wyczyść

 

 

Publikacja Kategoria Typ publikacji

Jaki ustrój uniwersytetu? Reforma szkolnictwa wyższego w Holandii, Portugalii i Austrii: Wnioski dla Polski
University governance reform in the Netherlands, Austria and Portugal: Lessons for Poland

Dominik Antonowicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ben Jongbloed, Centre of Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente

Nauka i szkolnictwo wyższe Program Sprawne Państwo

Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce
Improving the Quality of Governance in Poland through Performance Based Budgeting

Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski
Maarten de Jong, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa
Innovation in the Polish SME sector. Government support programmes and the liquidity gap

Darek Klonowski, Brandon Uniwersity

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny
The Impact of Constitutional Tribunal Rulings on the Polish Legal Order

Tomasz Stawecki, Uniwersytet Warszawski
Wiesław Staśkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Jan Winczorek, Uniwersytet Warszawski

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Występowanie sfer korupcji w zarządzaniu polską administracją rządową
Corruption Risks and the Management of the Ministerial Bureaucracy in Poland

Paul Heywood, Uniwersytet w Nottingham
Jan-Hinrik Meyer-Sahling,Uniwersytet w Nottingham

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Strategie orzekania sądowego. O wykonywaniu władzy dyskrecjonalnej przez sędziów sądów administracyjnych w sprawach gospodarczych i podatkowych
Strategies of Judicial Review. Exercising Judicial Discretion in Administrative Cases Involving Business Entities

Denis Galligan, The Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University
Marcin Matczak, Polska Akademia Nauk, Kancelaria Domański Zakrzewski i Palinka

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Stanowienie prawa w Polsce - reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa
Law-making in Poland: Rules and patterns of legislation

Klaus H. Goetz, London School of Economics and Political Science
Radosław Zubek, London School of Economics and Political Science

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Szara strefa w Polsce - Rola płatności gotówkowych i elektronicznych

Marek Rozkrut, Partner, Główny Ekonomista EY, Lider Zespołu Analiz Ekonomicznych

Dobre zarządzanie (Good Governance) Program Sprawne Państwo

Barometr legislacyjny
Analiza wykonania programu prac legislacyjnych Rady Ministrów na drugie półrocze 2010 r.

Radosław Zubek, Uniwersytet Oksfordzki
Agnieszka Cieleń, Uniwersytet Warszawski
Marcin Matczak, Uniwersytet Oksfordzki, Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
Tomasz Zalasiński, Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

Dobre zarządzanie (Good Governance) LSE Obserwatorium Środkowoeuropejskie

Wykonywanie prawa Unii Europejskiej: Wpływ organizacji administracji rządowej na transpozycję dyrektyw UE
How Administrative Oversight ShapesTransposition of EU Directives

Radosław Zubek, Uniwersytet Oksfordzki
Katarína Staroňová, Uniwersytet im. Jana Komeńskiego w Słowacji

Dobre zarządzanie (Good Governance) LSE Obserwatorium Środkowoeuropejskie

Sprawny Parlament: Wpływ partii i reguł na przewidywalność legislacyjną
How Parties and Rules Shape Legislative Predictability

Radosław Zubek, Instytut Europejski w London School of Economics and Political Science
Klaus H. Goetz, London School of Economics and Political Science
Christian Stecker, Uniwersytet w Poczdamie

Dobre zarządzanie (Good Governance) LSE Obserwatorium Środkowoeuropejskie

Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej
Legislative Planning in Central Europe: Towards Strategic Management of Government Legislation

Radosław Zubek, European Department, London School of Economics and Political Science
Klaus Goetz, German and European Governance, Potsdam Universitat
Martin Lodge, Government Department, London School of Economics and Political Science

Dobre zarządzanie (Good Governance) LSE Obserwatorium Środkowoeuropejskie

Radoslaw Zubek i Klaus H. Goetz (2010), Performing to Type? Institutional Performance in New EU Member States, special issue of Journal of Public Policy, 30(1)

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Zubek, R. (2008) Parties, Rules and Government Legislative Control in Central Europe: the Case of Poland, Communist and Post-Communist Studies, vol 41 (2) (2008) pp 147-161.

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Zignorowany wzorzec europejski, Urbanista, Luty 2008, (PDF, 1,65 MB)

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Goetz, KH. and Zubek, R. - Government, Parliament and Lawmaking in Poland, Journal of Legislative Studies vol.13 no.4 2007

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Strategies_of_Judicial_Review.pdfStrategies of Judicial Review: Exercising judicial discretion in administrative cases involving business entities, Oxford: The Foundation for Law, Justice and Society, Maj 2006, (PDF, 2,2 MB)

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Formalizm sądów administracyjnych w sprawach podatkowych i gospodarczych przeszkodą dla rozwoju przedsiębiorczości, Prawo i Podatki, Luty 2006, (PDF, 204 KB)

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Wpływ reguł legislacyjnych na jakość ustawodawstw, Prawo i Podatki, Listopad 2005, (PDF, 114 KB)

Dobre zarządzanie (Good Governance) Inne publikacje

Długookresowa ocena stabilności polskiego systemu rentowego oraz jego możliwej reformy
A long-term assessment of the Polish disability fund and its possible reform

Janusz Jabłonowski, Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego
Christoph Müller, Instytut Finansów Publicznych Uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce
The impact of OFE investment policies on the politics of Polish corporate governance

Eric Reinhardt, Uniwersytet Emory, Atlanta
Andrew Kerner, Uniwersytet, Michigan

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Biurokracja na bank: koszty obowiązków biurokratycznych polskich regulacji bankowych
Red_Tape_in_Banking.pdf

Janusz Paczocha, Narodowy Bank Polski
Wojciech Rogowski, Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa
Paweł Kłosiewicz, Narodowy Bank Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wojciech Kozłowski, Narodowy Bank Polski

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce
The use of evaluation in the management of EU programmes in Poland

Martin Ferry, University of Strathclyde
Karol Olejniczak, EUROREG Uniwersytet Warszawski

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Efektywność zarządzania długiem w samorządach
Effectiveness of debt management in local governments

Paul Heywood, Uniwersytet w Nottingham
Jan-Hinrik Meyer-Sahling,Uniwersytet w Nottingham

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Organizacja_procesu_budzetowego_pl.pdfOrganizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność fiskalna i gospodarcza
Budget Processes in Poland. Promoting Fiscal and Economic Stability

Jürgen von Hagen, Centrum Studiów Integracji Europejskiej, Uniwersytet w Bonn, Niemcy
Mark Hallerberg, Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet Emory w Atlancie, Stany Zjednoczone

Finanse publiczne Program Sprawne Państwo

Efektywność zarządzania utrzymaniem dróg krajowych w Polsce
Effectiveness of national roads maintenance management in Poland

Joanna Archutowska, doradca niezależny
Jana Pieriegud, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Infrastruktura i zasoby Program Sprawne Państwo

Finansowanie transportu publicznego metodą Land Value Capture. Zastosowanie dla metra w Warszawie
Land value capture as a funding source for urban investment

Francesca Romana Medda, University College London
Marta Modelewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Infrastruktura i zasoby Program Sprawne Państwo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej
Public-private_partnership.pdfPublic-Private Partnerships in urban development projects. Polish practices and EU regulations

Dr Tuna Tasan-Kok, Delft University of Technology
Dr Magdalena Załęczna, Uniwersytet Łódzki

Infrastruktura i zasoby Program Sprawne Państwo

Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego
Land use and development. Polish regulatory framework and democratic rule of law standard

Hubert Ireneusz Izdebski, Uniwersytet Warszawski
Aleksander Nelicki, Unia Metropolii Polskich
Igor Zachariasz, Unia Metropolii Polskich

Infrastruktura i zasoby Program Sprawne Państwo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza
Scientific productivity of public higher education institutions in Poland

Joanna Wolszczak-Derlacz, Politechnika Gdańska
Aleksandra Parteka, Politechnika Gdańska

Nauka i szkolnictwo wyższe Program Sprawne Państwo

System opieki onkologicznej w wybranych krajach

Eksperci EY

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia

Eksperci EY

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski

Katarzyna Kowalska, Uniwersytet Warszawski
Witold Paweł Kalbarczyk, doradca niezależny

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

Optymalizacja polskiego systemu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej

Jerzy Baranowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Adam Windak, Colleglum Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia
An assessment of possible improvements to the functioning of the Polish healthcare system

Iga Magda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Krzysztof Szczygielski, Katedra Ekonomii Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

Konkurencja między płatnikami w sektorze ochrony zdrowia
Competition between payers in the base health care system

Barbara Więckowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Opieka zdrowotna Program Sprawne Państwo

 

Kontakt

Agnieszka Bryl
Dyrektor
agnieszka.bryl@pl.ey.com
+48 22 557 72 71

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!