Koszty POChP w Polsce

  • Podziel się

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest istotnym problem społecznym. To skomplikowana i postępująca choroba, która najczęściej pojawia się u palaczy tytoniu i prowadzi do trwałego upośledzenia przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Jej objawami mogą być m.in. duszność i ucisk w klatce piersiowej, które nasilają się wraz z postępem choroby, stając się coraz bardziej uciążliwe dla pacjenta.

W 2004 roku szacowano, że na POChP choruje 64 mln ludzi na świecie. Osiem lat później POChP zajęła trzecią pozycję na liście najczęstszych przyczyn zgonów, powodując 3,1 mln zgonów w skali globu (5,6%) – tuż obok chorób niedokrwiennych serca (13,2%) i udarów (11,9%)1.

W Polsce dotychczas nie przeprowadzano ogólnokrajowych badań w zakresie epidemiologii POChP. Według Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) POChP rozpoznaje się u 10% badanych powyżej 40 r.ż., co oznacza, że populacja chorych może wynosić nawet 2 mln. Z drugiej strony, szacuje się, iż choroba jest rozpoznawana we wczesnym stadium u mniej niż 20% chorych2, czyli znacząca populacja chorych nie jest zdiagnozowana lub jest diagnozowana dopiero w zaawansowanym stadium choroby.

Eksperci EY przeprowadzili analizę kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z tą jednostką chorobową.

Według analizy, koszty bezpośrednie z tytułu POChP w 2014 roku wyniosły 441,8 mln PLN w wariancie podstawowym analiz i 452,6 mln PLN w wariancie rozszerzonym.

Wykres 1. Koszty bezpośrednie z tytułu POChP w wariancie podstawowym analiz (w mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne EY

Z kolei koszty pośrednie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w 2014 roku wyniosły 5 695,6 a 6 485, 3 mln PLN w wariancie podstawowym analizy i 5 695,6 a 6 485,3 mln PLN w wariancie rozszerzonym.

Wykres 2. Koszty pośrednie z tytułu POChP w wariancie podstawowym analiz (w mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne EY


1  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation),  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ (dostęp 10.08.2016)
2  Ibidem.