KGHM Zagłębie Lubin

Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2017

Ranking biznesowy polskich klubów

  • Podziel się

W przeciwieństwie do końcowej klasyfikacji sportowej Ekstraklasy, w rankingu finansowym KGHM Zagłębie Lubin znalazło się w górnej połowie stawki zajmując 6. miejsce. Tradycyjnie już Miedziowi otrzymali dobre noty za niski poziom zadłużenia oraz słabszą ocenę za niekorzystny wskaźnik dywersyfikacji przychodów. Pod tym względem sezon 2016/2017 nie przyniósł znaczących zmian w sytuacji finansowej Zagłębia.

Prognozowane przychody Zagłębia w minionym sezonie wyniosły 40 mln PLN (wzrost o 37,5% wobec poprzedniej edycji raportu). Pod względem wysokości przychodów klub z Lubina uplasował się na 5. miejscu w Ekstraklasie. Wzrost spowodowany był głównie większymi przychodami z tytułu praw mediowych. W sezonie 2016/2017 szacowane przychody Zagłębia wyniosły w tej kategorii 10,7 mln PLN. Z kolei aż 2,9 mln PLN pochodziło z występów lubinian w rozgrywkach Ligii Europy. To najwyższe wpływy mediowe w historii klubu.

Zagłębie może pochwalić się rekordowym w Ekstraklasie wzrostem wpływów z dnia meczu – w sezonie 2016/2017 wzrosły aż o 88%. Z tego tytułu klub osiągnął przychód na poziomie 1,6 mln PLN, podczas gdy za rok 2015 wyniósł 850 tys. PLN. Pomimo wysokiej dynamiki, udział wpływów z dnia meczu w sumarycznych przychodach z działalności podstawowej wyniósł 4,36%. Mniejsze znaczenie tej pozycji odnotowała jedynie Cracovia.

W segmencie sponsoringu i reklamy prognozowane przychody Zagłębia wyniosły 22 mln PLN, z czego istotna część dotyczy wpływów od akcjonariusza – KGHM Polska Miedź S.A. Wyższymi przychodami z tytułu sponsoringu ogółem pochwalić się mogła jedynie Legia, której wynik w tej kategorii szacowany jest na 25,3 mln PLN. W dalszym ciągu udział przychodów sponsoringowych w podstawowych przychodach operacyjnych Zagłębia okazał się najwyższy w Ekstraklasie i wyniósł aż 60%.

Działalność transferowa zamknęła się w przypadku lubinian ujemnym bilansem. Przychody Zagłębia z tytułu transferów wyniosły 3,3 mln PLN. Z kolei wydatki na zakup kart zawodniczych zamknęły się kwotą 7,3 mln PLN. Są to dla klubu rekordowe wyniki w dziewięcioletniej historii naszego raportu.

Wskaźnik dywersyfikacji przychodów Miedziowych odnotował zdecydowaną poprawę wobec 2015 r. i wyniósł 0,38 (rok wcześniej: 0,70). Niemniej jednak to dopiero 13. Wynik w lidze – słabszym zróżnicowaniem przychodów legitymują się jedynie Piast i Górnik.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu, prognozowane koszty działalności operacyjnej Zagłębia wzrosły o 7,6 mln PLN i wyniosły 38,7 mln PLN. Szacowane koszty wynagrodzeń Miedziowych zamknęły się kwotą 16,3 mln PLN, z czego wynagrodzenia zawodników to koszt rzędu 12,1 mln PLN. Wzrost płac oraz gorsza pozycja w rozgrywkach spowodowały wzrost kosztów wynagrodzeń w przeliczeniu na każdy zdobyty punkt do poziomu 205 tys. PLN (rok wcześniej: 125 tys. PLN).

Prognozowana strata netto Zagłębia wyniosła 1,3 mln PLN i okazała się niższa o 55% od straty z 2015 r. Łączna wartość zobowiązań miedziowych na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 27,6 mln PLN, z czego 18 mln to dług wobec jednostek powiązanych (Zagłębie należy do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.). 36% zobowiązań klubu z Lubina (9,6 mln PLN) zaliczane jest do zobowiązań krótkoterminowych. W kasie Zagłębia na koniec 2016 r. znajdowało się 10,1 mln PLN, dzięki czemu klub odnotował najwyższy w Ekstraklasie wskaźnik płynności szybkiej na poziomie 1,01, nieznacznie wyprzedzając Jagiellonię.
Zaliczany do rankingu finansowego wskaźnik płynności bieżącej w przypadku Zagłębia wyniósł 1,20, co jest piątym wynikiem w stawce. Wyższy wskaźnik posiadają Jagiellonia, Cracovia, Arka i Legia.

Wskaźnik zadłużenia lubinian, mierzony udziałem kapitału obcego w kapitale całkowitym, pogorszył się w porównaniu z 2015 r. i wyniósł 0,40. Jednak na tym polu lepsza okazała się tylko Cracovia. KGHM Zagłębie Lubin utrzymało się w czołówce rankingu finansowego, choć straciło punkty w kategorii płynności i zadłużenia. Poprawa wskaźnika dywersyfikacji jest wynikiem większych przychodów z tytułu praw mediowych. Miedziowi są stabilnym klubem, który kilka lat temu postawił na rozwój akademii, dzięki czemu w przyszłości klub może uniezależnić się od finansowego wsparcia właściciela oraz poprawić zróżnicowanie przychodów. Przemyślana strategia zarządzania przynosi efekty – prognozowany wynik finansowy Zagłębia jest najlepszy od 2011 r.