Górnictwo i metalurgia

Nowe horyzonty

Biorąc pod uwagę zasoby naturalne Polski,  spółki zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego są podmiotami o strategicznym znaczeniu dla państwa i z pewnością to się przez najbliższe dekady nie zmieni. Ponadto Skarb Państwa jest w posiadaniu jednego z największych na świecie podmiotu wydobywającego i przetwarzającego rudy miedzi i srebra. Na terenie naszego kraju znajdują się też wielkie zakłady hutnicze i przetwórcze stali oraz metali nieżelaznych.

Krótko mówiąc: górnictwo i metalurgia to wciąż niezwykle ważne sektory polskiej gospodarki.

W tych branżach od lat zachodzą duże przemiany, ale wciąż jest wiele obszarów do poprawy. Jednym z najważniejszych jest struktura kosztów działania. Ogromna większość kosztów, zwłaszcza w spółkach wydobywających węgiel, to koszty stałe, w tym wynagrodzenia. Wszystkie przedsiębiorstwa tej branży muszą  zmierzać w kierunku zwiększania efektywności, poprawy organizacji pracy i uzmienniania kosztów.

W wielu polskich kopalniach są nowoczesne i drogie maszyny, które powinny być jak najlepiej wykorzystywane.  Zmniejszający się popyt na węgiel oznacza, że poprawy wymaga organizacja procesów.
Ważnym wyzwaniem jest również dalsza prywatyzacja przedsiębiorstw. Powinna sprzyjać pozytywnym zmianom zarządzania procesami produkcyjnymi, prowadzącymi do zwiększania efektywności. Ważne też, by dzięki prywatyzacji, spółki miały możliwość pozyskania środków niezbędnych do rozwoju i inwestycji w odtworzenie mocy wytwórczych. Dostęp do rynków finansowych, chociażby poprzez prywatyzację przez giełdę, to dopiero połowa drogi do sukcesu.

Wszystkie te zmiany: optymalizacja kosztów, poprawa efektywności, dalsze zmiany w strukturze właścicielskiej i pozyskiwanie kapitału na inwestycje muszą mieć poparcie strony społecznej – czyli związków zawodowych.

Aby dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami zmaga się branża na całym świecie sprawdź nasze publikacje:
  Kontakt

  Zbigniew Liptak
  Partner
  tel. +48 22 557 70 25

  Bądź w kontakcie

  Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
  Dołącz do naszych społeczności!