Ernst & Young sektor obronny

Sektor obronny

  • Podziel się

Od wielu lat doradzamy firmom z sektora obronnego. Wspieramy procesy transformacyjne MON, Sił Zbrojnych RP. Doradzamy również firmom reprezentującym przemysł obronny.

EY posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów doradczych dla ministerstw obrony i sił zbrojnych państw NATO, w tym USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Norwegii, jak również państw spoza Sojuszu, w tym Australii, Japonii i Singapuru.

Projekty realizowane z udziałem EY umożliwiają zastosowanie w resortach obrony i siłach zbrojnych najnowszych rozwiązań organizacyjnych, finansowych i technologicznych,  które dają oszczędności, wpływają na wzrost wydajności i skuteczności.

Nasi doradcy wspierają sektor obronny między innymi w zakresie:

  • obsługi procesów restrukturyzacyjnych i transakcji kapitałowych, w tym procesów prywatyzacyjnych,
  • opracowania kompleksowych biznes planów dla projektów inwestycyjnych,
  • pozyskania i strukturyzacji finansowania dla projektów i programów obronnych,
  • zarządzania ryzykiem i optymalizacji ryzyka finansowego, regulacyjnego i biznesowego,
  • doradztwa w zakresie poprawy efektywności przedsięwzięć i procesów,
  • doradztwa podatkowego.