Energetyka

Wielkie wyzwania przed polską i światową energetyką

Na całym świecie firmy z sektora energetycznego stoją w obliczu trzech kluczowych wyzwań: zmniejszenia wpływu sektora na środowisko naturalne, zapewnienia jak najniższych kosztów wytworzenia i dostarczenia energii do odbiorcy oraz zwiększenia wydajności sieci.

Dla koncernów działających na polskim rynku liczba wyzwań jest większa. Wciąż otwarte i niezwykle istotne dla całego sektora pozostają kwestie budowy pierwszej, polskiej elektrowni jądrowej i wydobycia gazu łupkowego. Zarówno wykorzystywanie energii jądrowej, jak i wydobycie gazu z łupków na skalę przemysłową mogą zmienić obraz naszego rynku energetycznego i otoczenie, w którym działają wszystkie koncerny w Polsce.

Do tego dochodzą także: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców, znalezienie finansowania kluczowych inwestycji, spełnienie wymogów regulacyjnych czy postępująca liberalizacja rynków energii.

Nasi doradcy z Grupy Energetycznej EY od wielu lat pomagają firmom i instytucjom związanym z sektorem energetycznym przezwyciężać te i inne wyzwania.  Eksperci EY  na bieżąco śledzą wydarzenia w sektorze energetycznym w Polsce,  a wielu z nich działa również na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej.


Publikacje

 
  Kontakt

  Jarosław Wajer
  Partner, Dział Doradztwa Biznesowego
  jaroslaw.wajer@pl.ey.com
  tel. +48 22 557 71 63

  Bądź w kontakcie

  Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
  Dołącz do naszych społeczności!