Zarządzanie i sprawozdawczość

  • Podziel się

Świat potrzebuje większej przejrzystości korporacyjnej. Inwestorzy chcą mieć dostęp do dokładniejszych, merytorycznych informacji na temat spółek, transakcji, rynków i ryzyk. Działania urzędów regulacji zmierzają w kierunku zwiększenia kontroli.

EY ma rozległą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej i nadzoru korporacyjnego, zdobyte na rynkach całego świata. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w obszarach dotyczących emerytur, instrumentów finansowych, podatków pośrednich i bezpośrednich, walut obcych, podmiotów zależnych, przedsięwzięć joint-venture, rezerw, dysponowania majątkiem oraz utraty wartości. Dla potrzeb naszych klientów powołujemy wielodyscyplinarne zespoły, potrafiące rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy w oparciu o sprawdzone światowe metodologie, przy wykorzystaniu nowoczesnych, wysokiej klasy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Usługi audytorskie


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Od 2009 roku wchodzi w życie szereg zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Nowe i zmienione standardy oraz interpretacje to ponad 500 stron przepisów wymagających analizy. Dowiedz się więcej i skorzystaj z wiedzy EY.