Komitety audytu

  • Podziel się

Komitety Audytu są istotnym elementem Ładu Korporacyjnego i pomagają budować zaufanie akcjonariuszy. Członkowie Komitetów Audytu stają w obliczu wielu wyzwań - odpowiadają za krytyczny nadzór m.in. nad: sprawozdawczością finansową, zgodnością z przepisami oraz zarządzanie ryzykiem.

Komitet Audytu jest istotnym zespołem roboczym działającym w strukturach Rady Nadzorczej.

Zasady funkcjonowania, zakres zadań oraz sposób wynagradzania komitetów audytu można znaleźć m.in. w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Komitetów Audytów w Polsce, publikowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Praktyczne rozwiązania dla Komitetów Audytu

EY z racji stałej współpracy z licznymi Komitetami Audytu z całego świata, przygotowuje publikacje bazujące na wiedzy naszych ekspertów, które wielokrotnie okazywały się wartościowym źródłem informacji dla członków Komitetów Audytu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym globalnym biuletynem dla Komitetów Audytu wydawanym od 2011 roku. Dostarczamy praktyczne rozwiązania, które pozwalają Komitetom Audytu być na bieżąco. Oferujemy wsparcie w obszarze najnowszych osiągnięć technicznych i regulacyjnych, najistotniejszych tematów i najlepszych praktyk.

Odwiedź portal internetowy Domena Komitetów Audytu. Jest to przestrzeń w sieci stworzona przez firmę doradczą EY, dedykowana członkom Komitetów Audytu i Radom Nadzorczym. Serwis stanowi bazę wiedzy i platformę wymiany opinii osób związanych ze spółkami publicznymi i ekspertów branżowych.


Jak funkcjonują komitety audytu

Strona praktyczna pracy Komitetów Audytu obejmuje takie obszary jak:

  1. Uprawnienia – czyli jaką siłę oddziaływania posiadają członkowie Komitetu Audyt
  2. Powoływanie i skład – czyli jak sprawić aby Komitet Audytu pracował sprawnie i efektywnie
  3. Kompetencje – jako filar wartości dodanej kreowanej przez Komitet Audytu
  4. Zasady pracy i wynagradzania – zwłaszcza w kontekście motywacyjnym dla jego członków
  5. Współpraca z organizacją oraz jej bezpośrednim otoczeniem