The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie?

13. edycja konferencji EY

Zakończyła się tegoroczna, 13. edycja konferencji EY: Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie?. Wszystkim obecnym na konferencjach w 4 miastach Polski bardzo dziękujemy za przybycie i okazane nam zaufanie.

PREZENTACJE

NAGRANIE*

* Nagranie najciekawszych fragmentów konferencji w Warszawie, która odbyła się 21.11.2019. Informujemy, że po odsłuchaniu całego nagrania z konferencji na Państwa życzenie może zostać wystawiony certyfikat potwierdzający wysłuchanie zapisu z konferencji.

Agenda

09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników

 

CZĘŚĆ I

09:30 – 10:40
  • Otwarcie konferencji, przywitanie gości
  • Wyzwania przy zamknięciu roku 2019
  • Kluczowe kwestie badania - wnioski dla sporządzających sprawozdania finansowe
10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 13:00

CZĘŚĆ II

  • MSSF 16 Leasing – gdzie jesteśmy?
  • Czy wiesz, że…? Sesja pytań i odpowiedzi (część 1)
13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

CZĘŚĆ III

  • Czy wiesz, że…? Sesja pytań i odpowiedzi (część 2).
  • Technologia a MSSF
  • Podsumowanie i pożegnanie

Eksperci EY

Artur Żwak

EY - Artur Żwak

Artur Żwak

Partner Zarządzający
Dział Audytu, EY

Artur zarządza Działem Audytu w Polsce. Posiada 23 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowywanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. W trakcie swojej zawodowej kariery współpracował z wieloma spółkami z różnych gałęzi przemysłu i usług, w tym: IT i media, energetyka, branża metalurgiczna. Artur brał również udział w procesach prywatyzacyjnych wielu polskich firm, nadzorował prace związane z pierwszą ofertą publiczną spółek z branży energetycznej. Artur jest absolwentem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kwalifikacje biegłego rewidenta.

Anna Sirocka

EY - Anna Sirocka

Anna Sirocka

Partner
Dział Audytu, EY

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości działającego przy Ministrze Finansów. Do kwietnia 2012 roku jedyny przedstawiciel dwunastu „nowych krajów” Unii Europejskiej w Zespole Ekspertów Technicznych - The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz kwalifikacje ACCA.

Małgorzata Matusewicz

EY - Małgorzata Matusewicz

Małgorzata Matusewicz

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Jest ekspertem w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i członkiem globalnego zespołu ekspertów EY ds. MSSF. Odpowiada za wsparcie merytoryczne dla zespołów audytowych EY, w tym konsultacje, przeglądy eksperckie sprawozdań finansowych oraz szkolenia. Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania ryzykiem finansowym, a swoją karierę zawodową rozpoczynała w dziale audytu EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł biegłego rewidenta oraz FCCA.

Leszek Lerch

EY - Leszek Lerch

Leszek Lerch

Partner
Dział Audytu, EY

W 1992 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach i bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w firmie doradczej Arthur Andersen sp. z o.o.. Obecnie (po połączeniu firm Arthur Andersen i Ernst & Young) jest Partnerem i Dyrektorem zarządzającym biurami regionalnymi EY w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Członek ACCA, biegły rewident.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF, ich weryfikacji oraz doradztwie gospodarczym dla przedsiębiorstw przemysłowych (w tym branży samochodowej, górniczej, stalowej oraz energetycznej) i handlowych.

Robert Klimacki

EY - Robert Klimacki

Robert Klimacki

Partner
Dział Audytu, EY

Jest partnerem zarządzającym poznańskim biurem EY. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, biegły rewident i członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów ACCA. Specjalizuje się w weryfikacji sprawozdań finansowych dla klientów, m.in. z branży handlu detalicznego, produkcji żywności, nieruchomości, budowlanej i ogólnoprodukcyjnej, a także usług komunalnych. Doradza klientom EY w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i sporządzania prospektów emisyjnych na rzecz spółek giełdowych.

Marcin Zieliński

EY - Marcin Zieliński

Marcin Zieliński

Partner
Dział Audytu, EY

Posiada blisko 18-letnie doświadczenie w świadczeniu usług audytorskich oraz doradczych dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Z EY związany od 2005 roku. Jego głównymi obszarami zainteresowań są spółki publiczne oraz międzynarodowe projekty. Przeprowadzał m.in. badania sprawozdań finansowych oraz analizy due dilligence spółek w Norwegii, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie a także na Litwie i Białorusi. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie rachunkowym i finansowym, w tym w procesach IPO, w sektorze paliwowo-energetycznym, budowlanym i spożywczym oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, kwalifikacje ACCA oraz amerykańskie certyfikaty CIA i PMP.

Piotr Kuźniar

EY - Piotr Kuźniar

Piotr Kuźniar

Partner
Dział Audytu, EY

Biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowości o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw. Od 2004 roku związany z EY. Zarządza biurem EY w Krakowie.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym spółek przygotowujących sprawozdania zgodnie z MSSF.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych spółek m.in. z sektora energetycznego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego, hotelowego. Lider sektora SSC w dziale Audytu.

Łukasz Kleszczonek

EY - Łukasz Kleszczonek

Łukasz Kleszczonek

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Zarządza Działem Audytu EY w Gdańsku. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności z branży paliwowej i wydobywczej, handlowej i produkcyjnej. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje badanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Świadczył usługi doradcze z zakresu systemów księgowych, kontroli wewnętrznej oraz polityki rachunkowości. Doradzał w zakresie wdrażania i zastosowania standardów MSR/IFRS oraz US GAAP. Był zaangażowany w projekty doradztwa podatkowego – przygotowanie opinii podatkowych i bieżącego doradztwa.

Magister Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Biegły rewident, członek ACCA.

Łukasz Biernacki

EY - Łukasz Biernacki

Łukasz Biernacki

Doświadczony Menadżer
Dział Audytu, EY

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Pracuje dla przedsiębiorstw z branży handlowej, transportu i logistyki, telekomunikacyjnej, produkcji przemysłowej oraz mediów i reklamy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, biegły rewidenta, członek ACCA.

Jerzy Buzek

EY - Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

Partner
Dział Audytu, EY

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji Rachunkowość i Auditing. Odbył również praktykę w dziale księgowości w Independent Insurance Agents w stanie Pensylwania w USA. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym w szczególności spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajmuje się również doradztwem księgowym, w tym doradztwem związanym z implementacją MSSF po raz pierwszy. W trakcie swojej pracy zawodowej uczestniczył w licznych projektach typu due diligence, doradztwie transakcyjnym (przejęcia, łączenia, podziały, itp.), restrukturyzacjach, w tym w szczególności w zakresie długu oraz procesów księgowych (m.in. wdrażanie procedur szybkiego raportowania i zamykania ksiąg). Odpowiedzialny za świadczenie usług dla klientów Private Middle Market w Polsce.

Piotr Chęciek

EY - Piotr Chęciek

Piotr Chęciek

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia na kierunku Rewizji Finansowej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w EY w Krakowie. Z EY związany od 2007 roku. Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Jego doświadczenie zawodowe nabyte podczas dotychczasowej pracy obejmuje również przeglądy sprawozdań finansowych oraz projekty doradcze. Specjalizuje się w weryfikacji sprawozdań finansowych oraz doradztwie gospodarczym głównie dla przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz środowiska centrów usług wspólnych.

Natalia Dembek-Ślusarczyńska

EY - Natalia Dembek-Ślusarczyńska

Natalia Dembek-Ślusarczyńska

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z sektora finansowego w Polsce, Szwajcarii oraz USA. Uczestniczyła w projektach dotyczących wdrożenia MSSF, doradztwa rachunkowego, w przeglądach funkcji audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych oraz analizie i optymalizacji procesów finansowych. Jej doświadczenie obejmuje również procesy typu due diligence instytucji finansowych (m.in. wiodących banków uniwersalnych działających w Polsce), jak również prace związane z ofertami publicznymi i doradztwem księgowym.

Jest członkiem Zespołu Technicznego EY ds. MSSF 9 i MSSF 17, uczestniczy w opracowywaniu metodologii badania w celu weryfikacji wdrożenia oraz wpływu MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków oraz MSSF 17 na sprawozdania finansowe ubezpieczycieli. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, członek ACCA, biegły rewident.

Marcin Gradzi

EY - Marcin Gradzi

Marcin Gradzi

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Posiada szerokie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej zdobyte w trakcie pracy dla klientów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także dla klientów z branży motoryzacyjnej, energetycznej, stalowej i konstrukcyjnej, chemicznej i wielu innych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również uczestnicząc w projektach wykonania uzgodnionych procedur, w przeglądach sprawozdań finansowych oraz w projektach doradczych z zakresu księgowości.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Łukasz Jarzynka

EY - Łukasz Jarzynka

Łukasz Jarzynka

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Biegły rewident, absolwent programu Global Alliance in Management Education (CEMS) w Norwegian School of Economics oraz niemieckiego University of Goettingen. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w audycie spółek z różnych branż, międzynarodowych i polskich grup kapitałowych oraz mniejszych podmiotów.Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych dla klientów z branży nieruchomości. Lider Zespołu Audytowego Grupy Nieruchomości w Polsce i regionie Europy Centralnej i Południowej. Jest współautorem cyklicznej publikacji EY „The real state of real estate”, przewodnika po rynku nieruchomości.

Łukasz Jędrzejczak

EY - Łukasz Jędrzejczak

Łukasz Jędrzejczak

Doświadczony Menadżer
Dział Audytu, EY

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności z branży energetycznej, produkcji przemysłowej, a także handlu i transportu. Świadczył usługi doradcze z zakresu systemów księgowych, kontroli wewnętrznej oraz stosowania zasad rachunkowości. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Finanse i Rachunkowość, biegły rewident.

Iwona Jóźwiak

EY - Iwona Jóźwiak

Iwona Jóźwiak

Menadżer
Dział Audytu, Grupa MSSF

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych, audyt oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uczestniczy w badaniach oraz przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Realizuje projekty doradztwa księgowego, m.in. w zakresie implementacji oraz interpretacji PSR i MSSF, restrukturyzacji i reorganizacji grup kapitałowych, a także projektowania i optymalizacji procesów finansowo–księgowych. Zajmuje się również przeglądem sprawozdań finansowych spółek giełdowych pod kątem spełnienia wymogów ujawnieniowych oraz oceny zgodności z MSSF. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, biegły rewident.

Tomasz Kołakowski

EY - Tomasz Kołakowski

Tomasz Kołakowski

Doświadczony Menadżer
Dział Audytu, EY

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, w tym grup sporządzających sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w końcowej fazie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Bartosz Koszorek

EY - Bartosz Koszorek

Bartosz Koszorek

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę w EY rozpoczął w 2006 roku i na przestrzeni lat zdobył szerokie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskich, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz US GAAP. Posiada on także wiedzę ekspercką w badaniu i doradztwie dla podmiotów z sektora SSC. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu stosowania polskich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz doradztwa gospodarczego organizowanych zarówno w kraju jak i zagranicą. Uczestniczył ponadto w projektach doradczych w zakresie due dilligence i wdrożenia MSSF.

Agnieszka Maleszewska

EY - Agnieszka Maleszewska

Agnieszka Maleszewska

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Posiada 12-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Posiada także bogate doświadczenie w badaniu złożonych transakcji kapitałowych w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych. Od wielu lat jest zaangażowana w przygotowywanie ogólnopolskich szkoleń oraz opracowywanie materiałów z zakresu metodologii badania sprawozdań finansowych oraz zasad rachunkowości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident, posiada kwalifikacje ACCA.

Jarosław Olszewski

EY - Jarosław Olszewski

Jarosław Olszewski

Doświadczony Menadżer
EY Academy of Business

Od 22 lat zatrudniony w firmie EY. Przed dołączeniem do zespołu Academy of Business pracował w Dziale Audytu EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników EY jak i dla klientów zewnętrznych w kraju i za granicą. Jest dyrektorem ds. programowych studiów podyplomowych w zakresie MSSF realizowanych na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego przez EY wspólnie ze Szkołą Główną Handlową. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada kwalifikacje polskiego biegłego rewidenta, ACCA, amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA oraz audytora wewnętrznego CIA. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów PIBR.

Łukasz Piotrowski

EY - Łukasz Piotrowski

Łukasz Piotrowski

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Specjalizuje się w sektorze produktów konsumenckich, firm produkcyjnych oraz telekomunikacji. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych (IPO).

Michał Snopkowski

EY - Michał Snopkowski

Michał Snopkowski

Doświadczony Menadżer
Dział Audytu, EY

Michał posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe obejmujące audyt oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uczestniczy w badaniach oraz przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Realizuje projekty doradztwa księgowego, m.in. w zakresie implementacji oraz interpretacji PSR, MSSF oraz US GAAP, przejścia na MSSF, restrukturyzacji i reorganizacji grup kapitałowych, a także projektowania i optymalizacji procesów finansowo–księgowych. Zajmuje się również przeglądem sprawozdań finansowych spółek giełdowych pod kątem spełnienia wymogów ujawnieniowych oraz oceny zgodności z MSSF. Michał zajmuje się także prowadzeniem szkoleń z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości, MSSF, a także US GAAP.

Wojciech Świgoń

EY - Wojciech Świgoń

Wojciech Świgoń

Associate Partner
Dział Audytu, EY

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał przy m.in.: badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z branży energetycznej, motoryzacyjnej, przemysłowej, usługowej sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Uczestniczył w projektach doradczych w zakresie due dilligence oraz wdrożenia MSSF.

Dlaczego MSSF to wyzwanie?

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: mssf@pl.ey.com bądź nr tel: 22 557 88 44.

EY - Anna Sirocka

Anna Sirocka

Partner
Dział Audytu, EY

EY - Artur Żwak

Artur Żwak

Partner Zarządzający
Dział Audytu, EY