Zarządzanie finansami

  • Podziel się

W każdych wymagających, ekonomicznych warunkach działy finansowe mogą pomóc firmom w wytyczaniu kierunku w oparciu o rzetelne zarządzanie finansami.
Takie podejście wymaga prowadzenia badań benchmarkingowych w celu zidentyfikowania efektywności i oszczędności, a także poprawy systemów i procesów, w sposób zapewniający większą dokładność i natychmiastową dostępność informacji biznesowych. Oznacza to również analizę alternatywnych modeli operacyjnych obsługujących działalność obszaru finansów, takich jak usługi wspólne lub organizację outsourcingu.

EY współpracuje ze swoimi klientami w tym zakresie. Mamy szerokie doświadczenie płynące ze współpracy z wieloma wiodącymi i najdynamiczniej rozwijającymi się przedsiębiorstwami na świecie. Dzięki naszej pomocy klienci funkcjonują w oparciu o skuteczne procesy, które wzmacniają kontrolę, tworzą wartość i promują zachowania organizacyjne. W ten sposób Państwa dział finansów zyskuje sprawność niezbędną do realizacji zmieniającego się programu biznesowego oraz podtrzymania przyszłego sukcesu rynkowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Usług audytorskich.


Capital Confidence Barometer - CFO perspective

As executives become more optimistic, these 4 insights can help CFOs seize the opportunity.