Zarządzanie ryzykiem

 • Podziel się

Każda firma jest narażona na ryzyko. Ryzyko finansowe, ryzyko biznesowe, ryzyko IT to wyzwania, przed którymi staje Twój biznes. Skuteczne zarządzanie ryzykiem zapewnia ochronę działalności przedsiębiorstwa. Przyczynia się też do poprawy efektywności biznesowej oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji, a w ostatecznym rozrachunku - tworzenia przewag konkurencyjnych.

Wiele organizacji nie otrzymuje należytego zwrotu z inwestycji w zarządzanie ryzykiem. Powodem jest niezintegrowany system zarządzania ryzykiem i brak wymiany krytycznych danych między zespołami które zajmują się zagadnieniami ryzyka.

Wiele firm dysponuje różnymi komórkami ds. ryzyka, które funkcjonują w zamknięciu i oderwaniu zarówno od siebie nawzajem, jak i od szeroko pojętej strategii biznesowej danego przedsiębiorstwa. Doradcy EY we współpracy z klientami zawsze przyglądają się ryzykom w organizacji w 3 wymiarach: ryzyko biznesowe, ryzyko finansowe, ryzyko IT.

EY Zarządzanie ryzykiem

Aby zbadać jak bardzo firma narażona jest na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, należy zadajemy zarządzającym kilka kluczowych pytań. Na przykład:

 • Jakie są, Twoim zdaniem,  najważniejsze ryzyka i jak wygląda sposób zarządzania nimi?
 • Ile zespołów zajmuje się w firmie zarządzaniem ryzykiem?
 • Czy wszystkie obszary działalności są objęte ochroną przed ryzykiem?
 • Czy, Twoim zdaniem, systemy IT w Twojej firmie są bezpieczne?

Znając odpowiedzi na te pytania należy przygotować strategię zarządzania ryzykiem, dopasowaną do organizacji. Powinna ona zawierać:

 • Identyfikację i ocenę obszarów, w których można poprawić zarządzanie ryzykiem
 • Diagnozę funkcjonowania całej organizacji pod kątem zgodności (compliance) i możliwości raportowania; ustalenie harmonogramu działań zmierzających do usprawnienia systemu
 • Transformację procesu zarządzania ryzykiem

Z naszego doświadczenia  w usprawnianiu procesów zarządzania ryzykiem popartego codzienną praktyką, wynika że strategie zarządzania ryzykiem dotykają zazwyczaj 4 kluczowych obszarów:

 • Ludzie i zmiany organizacyjne
 • Technologie informatyczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Program management (zarządzanie procesowe)

Skontaktuj się z zespołem naszych doradców, aby znaleźć rozwiązania odpowiednie dla Twojej firmy.