Skuteczność operacyjna

  • Podziel się

W dzisiejszej, globalnej gospodarce na każdej firmie ciąży presja działania najefektywniej i nabardziej dochodowo jak to jest możliwe.

EY  współpracuje z klientami ograniczając koszty w łańcuchu dostaw oraz poprawiając procesy obsługujące ten łańcuch, zmierzając do długofalowych i znaczących oszczędności. Najpierw oceniamy całkowitą strukturę kosztów oraz badamy kapitał obrotowy i praktyki w zakresie optymalizacji dochodów. Następnie przeprowadzamy ocenę najważniejszych procesów, obecnych ryzyk oraz istniejących mechanizmów kontrolnych, a także sposobu zarządzania kluczowymi programami. Na końcu, we współpracy z klientem, wprowadzamy niezbędne zmiany.

Zastosowanie powyższego podejścia do redukcji kosztów i poprawy efektywności pozwala osiągnąć znaczące korzyści w całej organizacji – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dzięki niemu uda się Państwu przetrwać spowolnienie gospodarcze i zdobyć mocną pozycję już po pierwszych oznakach ożywienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Usług Doradztwa biznesowego