Zarządzanie talentem

  • Podziel się

Walka o utalentowanych pracowników nigdy się nie kończy, niezależnie od tego czy jest to czas prosperity czy recesji. Organizacje nastawione na przyszłość stosują nowatorskie podejścia w zarządzaniu utalentowanymi ludźmi, aby zdobyć przewagę konkurencyjną, poprzez programy światowej mobilności pracowników, aż po programy motywacyjne.

Nasi eksperci od kapitału ludzkiego służą Państwu pomocą.

Funkcjonujący w ramach EY zespół ds. światowej mobilności pracowników świadczy usługi doradcze na rzecz wielu spośród największych światowych pracodawców, a także na rzecz spółek, które po raz pierwszy wchodzą na rynek w obcym kraju.

Nasi specjaliści w zakresie efektywności pracy i płac służą pomocą w opracowaniu programów wynagrodzeń i bodźców w postaci zakupu akcji własnego przedsiębiorstwa, przeznaczonych dla kluczowych członków personelu. Zapewniamy swoim klientom pomoc w wypełnieniu zobowiązań w zakresie zgodności podatkowej w odniesieniu do ścisłego kierownictwa, dostosowaniu się do najnowszych zmian przepisów, skutecznym zarządzaniu utalentowanymi pracownikami na całym świecie oraz poprawie strategicznej koordynacji poszczególnych działów. W ten sposób oferujemy Państwu wsparcie niezbędne do zarządzania najcenniejszym zasobem.