Badanie EY: Niepewność to nowa normalność. Pomimo ryzyk, średnie firmy z optymizmem oceniają perspektywy wzrostu w najbliższym roku

Warszawa, 4 października 2017

  • Podziel się

Jak wynika z badania EY Growth Barometer, 89% ankietowanych członków zarządów średniej wielkości firm na świecie widzi możliwości wzrostu, mimo niepewności panującej na rynku. Rewolucyjne technologie i niedobór talentów to zdaniem średnich przedsiębiorstw większe ryzyka niż niepewność na rynku. Natomiast europejscy liderzy w obliczu zmian stawiają przede wszystkim na wzrost firm poprzez ekspansję międzynarodową oraz fuzje i przejęcia.

EY Growth Barometer to pierwsze tego rodzaju globalne badanie przeprowadzone na grupie 2 340 liderów zarządzających firmami średniej wielkości w 30 krajach, w tym w Polsce. - Średnie firmy są silnikiem dla globalnego wzrostu. Przyczyniają się do sukcesu ekonomicznego, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. W sumie tworzą prawie 45% światowego PKB - mówi Jerzy Buzek, Partner w Dziale Audytu EY.

Na świecie bez spowolnienia

Mimo niepewności geopolitycznej, wśród badanych średnich firm na świecie, nie ma oznak spowolnienia. Ponad ⅓ (34%) przedsiębiorstw tej wielkości planuje w tym roku średnioroczny wzrost na poziomie 6-10%. To znacznie bardziej optymistyczne założenia niż prognozy Banku Światowego, który przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 2,7%. Co więcej, 14% wszystkich badanych firm planuje tegoroczny wzrost na poziomie przekraczającym 16%.

Europa korzysta z nowych szans

Natomiast, aż 89% zarządzających widzi, że dzisiejsza niepewność jest dobrą podstawą do wzrostu. - W Europie 38% badanych firm planuje swój tegoroczny wzrost na poziomie 6-10%, natomiast, co czwarta oczekuje wzrostu przekraczającego 11% - podkreśla Jerzy Buzek. – Firmy poprawiły swoje wyniki finansowe, korzystają z nowych szans, jakie stwarzają technologie cyfrowe i koncentrują się na znaczeniu innowacji, poszukiwaniu źródeł wzrostu oraz przyciąganiu talentów – dodaje.

Biorąc pod uwagę specyfikę europejskiego rynku i jego wzajemne powiązania między krajami, nie jest zaskoczeniem, że wśród priorytetów służących wzrostowi firm średniej wielkości w regionie, znalazło się wchodzenie na nowe rynki oraz fuzje i przejęcia – oba czynniki wskazał co 5. ankietowany. – Potwierdzają to wyniki badania EY Atrakcyjność Inwestycyjna Europy, z którego wynika, że większość inwestycji zagranicznych na Starym Kontynencie pochodzi z wewnątrz kontynentu – z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii – mówi Jerzy Buzek.

Dynamiczny jak brytyjski start-up

Mimo widma Brexitu, brytyjskie start-upy, wykazują największy poziom pewności wśród badanych krajów. 26% z badanych start-upów planuje wzrost na poziomie 11-25%, a 23% przewiduje wzrost przekraczający 26%.

Patrząc na większe rynki, można zauważyć znaczne różnice między Stanami Zjednoczonymi – największą gospodarką świata, gdzie nieco powyżej 1/3 (35%) wszystkich firm planuje umiarkowany wzrost poniżej 5%, a dwoma azjatyckimi tygrysami – Chinami i Indiami, gdzie łącznie 42% przedsiębiorstw przewiduje wzrost 6-10-procentowy. Co więcej, co 4. firma w tych krajach planuje wzrost na poziomie 11-15%.

Główne wyzwania: technologia i niedobór talentów

Zdaniem zarządów średnich firm, technologia i talenty to nie tylko dwa największe wyzwania stojące przed nimi, ale równocześnie czynniki, od których zależy ich dalszy, prężny rozwój. Talenty są wymieniane jako główny priorytet przez 23% badanych. Na drugim miejscu znalazła się poprawa działalności operacyjnej z 21% wskazań, na kolejnym ograniczenie biurokracji (12%) i korzystne umowy (8%) w zestawieniu kluczowych kwestii niezbędnych do osiągnięcia wzrostu.

Ponad ¼ badanych (27%) do osiągnięcia celów związanych ze wzrostem przedsiębiorstw planuje zwiększenie stałego zatrudnienia, a dalsze 14% chce zwiększyć liczbę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Podążając za zmieniającymi się trendami na rynku pracy, prawie jedna na pięć firm chce korzystać z wolnych strzelców, aby skorzystać z wyspecjalizowanej wiedzy. Aż 93% zarządów uważa, że za sprawą technologii uda im się pozyskać talenty. - Liderzy firm średniej wielkości korzystają z technologii żeby przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników, przyspieszyć wzrost, poprawić produktywność i zwiększyć zyskowność. Niepewność to nowa normalność. Ryzyka geopolityczne czy bariery handlowe to istotne czynniki, ale mimo to, średnie firmy idą do przodu i zatrudniają – podsumowuje Jerzy Buzek.

Na świecie widać jednak wyraźne różnice w zakresie planów zatrudnienia. Większość firm w Stanach Zjednoczonych (55%) zamierza utrzymać poziom zatrudnienia na obecnym poziomie, w porównaniu z 31% całej próby. Z kolei aż 53% start-upów planuje zwiększyć zatrudnienie pracowników pełnoetatowych. Blisko ¼ wszystkich start-upów chce zatrudnić wolnych strzelców i podwykonawców.

- W Europie firmy z branży motoryzacyjnej (24%), nieruchomości (23%) i handlowej (15%) planują zmniejszenie zatrudnienia. Natomiast w usługach finansowych i sektorze technologicznym odpowiednio 36% i 39% ankietowanych zamierza zwiększyć liczbę etatów – mówi Jerzy Buzek.

Roboty nie zastąpią talentów

Jak wynika z badania EY Growth Barometer, zaledwie 6% badanych stosuje Zrobotyzowaną Automatyzację Procesów (Robotic Process Automation - RPA) w niektórych obszarach. Zdaniem 15% wdrożenie automatyzacji i robotyzacji będzie skutkowało 10-procentowym zmniejszeniem liczby miejsc pracy. To pokazuje, że zarządzający firmami średniej wielkości planują częściowe wdrożenie tych rozwiązań, które pozwolą na wyręczenie ludzi przy wykonywaniu rutynowych czynności, ale ma to być pomoc dla pracowników a nie zastępstwo za nich.

Czynniki ryzyka

Co 5. badany wskazał rosnącą konkurencję, jako główne zagrożenie dla planów wzrostu. Na drugim miejscu znalazła się geopolityczna niestabilność (17%) oraz koszt i dostępność finansowania (12%). Te ryzyka były wymieniane znacznie częściej niż rosnące stopy procentowe (8%), zmienność kursów walut (8%) i surowców (6%). Członkowie zarządów dwa razy częściej wymieniali konkurencję niż ryzyko spowolnienia światowego wzrostu.

Przedsiębiorca Roku

W badaniu EY Growth Barometer wzięło udział także 220 przedsiębiorców biorących udział w programie EY Przedsiębiorca Roku. Po ponad 30 latach lokalne edycje konkursu odbywają się w ponad 60 krajach i 145 miastach na całym świecie. Biorą w nich udział przedsiębiorcy, którzy dynamicznie się rozwijają. Zakładają oni wyższe stopy wzrostu niż średnia. Jedna na pięć ankietowanych firm planuje, że będzie on na poziomie 6-10%, kolejne 20% przewiduje 11-15%, tyle samo twierdzi, że będzie to 16-25%. Kolejna grupa przewiduje wzrost wyższy niż 26%. Prawie 2/3 ankietowanych (61%) planuje zwiększenie zatrudnienia stałych pracowników, a 9% freelancerów.


O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma ponad 3000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2017 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.