Raport EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”: Bezpośrednie inwestycje w Europie na dobrym poziomie, choć spadają nieznacznie po raz pierwszy od 6 lat

Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

  • Podziel się

 W 2018 roku w Europie odnotowano 6 356 nowych inwestycji bezpośrednich (BIZ)  - wynika z przygotowanego przez EY dorocznego raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”. Choć w ujęciu rocznym liczba BIZ rok do roku spadła o 4%, jest to i tak drugi najwyższy wynik od 2000 roku, od kiedy EY prowadzi badanie. W Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 roku odnotowano 1 598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rok wcześniej było ich nieznacznie więcej, bo 1 621). W regionie pozytywnie wyróżniała się Polska - 272 inwestycje, dzięki którym znajduje się na szóstym miejscu w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2018 roku w Europie spadła, w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano ich o 297 mniej. Spowodowane było to przede wszystkim mniejszym niż w ubiegłym roku zainteresowaniem inwestorów największymi europejskimi gospodarkami, przyciągającymi historycznie najwięcej tego typu projektów, czyli Wielką Brytanią i Niemcami, a także nieznacznym wzrostem liczby inwestycji we Francji. Mimo niepewności związanej z Brexitem i zasadami współpracy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, Zjednoczone Królestwo wciąż odnotowuje najwięcej inwestycji zagranicznych (1 054 BIZ). Patrząc jednak na statystyki historyczne, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii jest najmniej od 2014 roku. Na drugą pozycję w zestawieniu awansowała Francja (1 027 BIZ), która po raz pierwszy od 2010 roku wyprzedziła Niemcy (973 BIZ), spychając je na ostatnią pozycję na podium.

atrakcyjność inewstycyjna europy liczba bezpośrenid inewstycji raport EY 2019

- Jak wskazuje nasze badanie, Europa Zachodnia kolejny już raz uznawana jest za najlepszą lokalizację do realizacji nowych inwestycji na świecie. Co ważne Europa Środkowa i Wschodnia plasuje się na drugim miejscu tuż przed Ameryką Północną i Chinami. Warto jednak zwrócić uwagę, że zagraniczni inwestorzy mniej chętnie niż przed rokiem decydowali się na inwestycje w Europie z obawy o stabilność gospodarczą i polityczną. Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia Brexitu i dalszych relacji handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, nie bez znaczenia są też relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy widzą również spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego zarówno na Starym Kontynencie, jak i w największych światowych gospodarkach. Spoglądając głębiej w tegoroczne dane, widać również, że nastawienie do Europy zależne jest od tego, czy firmy prowadzą już działalność na kontynencie. Ci przedsiębiorcy, którzy nie inwestowali dotąd w Europie, w tym roku znacznie mniej chętnie (aż o 11 punktów procentowych) niż w poprzednim deklarowali chęć rozwoju swojego biznesu w tym regionie świata. Co ciekawe, przedsiębiorcy już obecni w Europie, na przestrzeni ostatniego roku nie zmienili zdania na temat jej atrakcyjności inwestycyjnej -  mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Mimo wielu niepewności, 56% inwestorów wskazuje Europę Zachodnią jako jedną z trzech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla swojego biznesu, a to o 3 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Jako kolejna, wymieniana jest Europa Środkowo-Wschodnia (ten kierunek wskazuje 40% badanych). W tym roku wyprzedziła pod tym względem Chiny, które znalazły się dopiero na czwartej pozycji - tuż za Ameryką Północną - z wynikiem 37%.

Jednak choć inwestorzy postrzegają Europę jako atrakcyjną do inwestowania, przed Starym Kontynentem stoją poważne wyzwania. Tylko 27% badanych planuje zainwestować bądź zwiększyć swoje zaangażowanie w Europie w 2019 roku. To wynik o 8 punktów procentowych niższy niż przed rokiem i jednocześnie najniższy od 7 lat. Wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Europy w dłuższym, bo 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, spodziewa się z kolei 37% badanych. Wynik ten jest wyraźnie gorszy niż w ubiegłym roku, gdy wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Europy w kolejnych latach oczekiwała połowa ankietowanych.
 

Polska wyróżnia się w regionie

W Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 roku odnotowano 1 598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rok wcześniej było ich nieznacznie więcej, bo 1 621). W regionie pozytywnie wyróżniała się Polska - 272 inwestycje, dzięki którym znalazła się w zestawieniu na 1. miejscu w Europie  Środkowo-Wschodniej i na 6. w Europie. W tym samym czasie Węgry odnotowały 101 BIZ (i znalazły się na 15. miejscu zestawienia), a Czechy z 65 bezpośrednimi inwestycjami uplasowały się na 20. pozycji.

atrakcyjnosc inwestycyjna Europy 2019

- W tegorocznym zestawieniu krajów o największej liczbie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska znalazła się wśród państw, które pozytywnie się wyróżniają. Polska jest liderem regionu, przed nami uplasowały się trzy największe europejskie gospodarki, a także Hiszpania i Belgia. Patrząc na to, które sektory przyciągnęły najwięcej inwestycji widać, że za niemal połowę wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce odpowiadają produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka, produkcja czy przemysł chemiczny. W sektorze usług dla biznesu powstało z kolei 13% wszystkich BIZ w Polsce w 2018 roku – mówi Paweł Tynel Partner EY i lider Działu Ulgi i Dotacje inwestycyjne EY.

Brexit obniża atrakcyjność całej Europy, nie tylko Wielkiej Brytanii

Jak wskazują w badaniu inwestorzy, jednym z kluczowych elementów, który zaważył na mniejszej liczbie inwestycji była niepewność gospodarcza i polityczna. Największym ryzykiem, wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Europy jest obecnie Brexit. Jeszcze rok temu wymieniany był jako 4. największe zagrożenie, natomiast w tym roku zajął pierwsze miejsce i wskazany został przez 38% badanych. Kolejne zjawiska, które niepokoją inwestorów to przede wszystkim polityczna niestabilność Unii Europejskiej, wzrost nastrojów populistycznych i protekcjonistycznych, a także globalna i regionalna niestabilność geopolityczna.

- Analizując najczęściej wymieniane ryzyka dla europejskiej atrakcyjności inwestycyjnej w ostatnich latach, widać że najbardziej niepokojące są dla inwestorów kwestie polityczne. Tegoroczna edycja badania pokazuje natomiast, że również kwestie pracownicze mają duże znaczenie dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 20% ankietowanych w najnowszym badaniu wskazało, że ryzykiem dla Europy jest starzejące się społeczeństwo, 15% deklaruje obawy przed spowolnieniem gospodarczym w Chinach, a 14% widzi zagrożenie w braku odpowiednich kwalifikacji wśród potencjalnych pracowników. Kiedy już firmy zdecydują się zainwestować w Europie, kwestie pracowników okazują się niezwykle ważne. Dostęp do wykwalifikowanej kadry jest dla ponad 90% badanych firm istotny bądź nawet krytycznie istotny przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej lokalizacji. Trzy czwarte przedsiębiorców deklaruje bowiem, że brak odpowiedniej kadry znacznie obniża efektywność i zyskowność ich biznesów. To jedna ze wskazówek dla Europy na kolejne lata - kraje, które będą w stanie zapewnić dostęp do pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach, będą mogły liczyć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej – mówi Paweł Tynel, Partner EY i lider Działu Ulg i Dotacji EY.

atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019 ryzyka raport EY

Wykształceni pracownicy wyzwaniem dla Europy

Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy - szczególnie z kompetencjami technologicznymi - mogą okazać się również nieodłącznym elementem, napędzającym europejską gospodarkę. Wszystko dlatego, że 39% uczestników badania, pytanych o sektory pobudzające europejski wzrost w najbliższych latach wskazuje, że będzie nim gospodarka cyfrowa, a ona z kolei wymaga od pracowników odpowiedniego wykształcenia.

- Europa z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę bezpośrednich inwestycji w sektorze cyfrowym. W 2018 roku było ich rekordowo dużo, bo aż 1 227, a to o 5% więcej niż rok wcześniej. Są więc szanse na dalszy rozwój tego segmentu. Będzie to  jednak możliwe tylko wtedy, gdy Europa przeprowadzi niezbędne inwestycje w infrastrukturę cyfrową i odpowiednio wyszkoli potencjalnych pracowników. To lekcja, którą mają do odrobienia nie tylko rządy, odpowiedzialne za system edukacji, ale również same firmy, które powinny jak najszybciej zidentyfikować i jasno określić umiejętności, jakich w najbliższych latach będą poszukiwać u swoich pracowników – mówi Paweł Tynel, Partner EY i lider Działu Ulg i Dotacji EY.
 

***** 

O raporcie EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2019”

Badanie EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” (How can Europe raise its game? EY’s Attractiveness Survey Europe) składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor (EIM) przy współpracy z OCO o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2018 oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast. Badanie telefoniczne zostało przeprowadzone przez Instytut CSA w styczniu i lutym 2019 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 506 respondentów – decydentów biznesowych odpowiedzialnych za inwestycje.


O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.

EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 3200 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W Londynie jest partnerem Tate Britain i Tate Modern. Współpracuje także z British Museum czy National Gallery. Liczne projekty realizowane są także w Australii. W EY Polska działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia. Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw. Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

EY to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma została wielokrotnie wyróżniona tytułem Idealnego Pracodawcy według Uniwersum, a także Najbardziej Pożądanego Pracodawcy w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. W 2017 roku Great Place to Work nagrodził EY w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników.