The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – jak się przygotować do wdrożenia?

Łódź, 4 marca 2020
Holiday Inn

Dzisiaj (16 grudnia) weszła w życie Dyrektywa UE dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładająca na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W ciągu dwóch lat polskie przepisy będą musiały zostać dostosowane do nowych, europejskich wytycznych. Dyrektywa wyznacza standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie, podczas którego eksperci EY omówią najistotniejsze wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy, w tym dotyczące m.in.:

  • wymogu udostępnienia bezpiecznych kanałów informacyjnych potencjalnym wewnętrznym i zewnętrznym sygnalistom,
  • obowiązku edukacyjnego (informacyjnego oraz szkoleniowego) względem swoich przedstawicieli oraz kontrahentów,
  • definicji oraz przykładów praktyk, które mogą zostać uznane za zakazane działania odwetowe wobec sygnalistów jak również
  • praktycznych wyzwań związanych ze współpracą z sygnalistami – w oparciu o lokalne postępowania wyjaśniające.

Program:

9.30-10.00 – Rejestracja i powitalna kawa

10.00-11.00 – Standard minimum – co oznacza dla firm?

11.00-11.15 – Przerwa kawowa

11.15-12.00 – Sygnalista – źródło bezcennych informacji czy zagrożenie: jak się komunikować, aby ustalić stan faktyczny i nie popełnić błędów interpretacyjnych?

12.00-12.30 – Pytania i dyskusja

Oprócz prezentacji merytorycznej przewidujemy możliwość interaktywnej pracy i dyskusji w grupach oraz wymiany doświadczeń w oparciu o przygotowane przez ekspertów EY case study, które pozwolą odpowiedzieć Państwu na pytania co do świadomości i poziomu przygotowania organizacji do wprowadzonej dyrektywy. Po spotkaniach istnieje też możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami EY.

Data: 4 marca 2020 r., Miejsce: Holiday Inn Łódź, Piotrkowska 229/231, Łódź

Udział w spotkaniach jest bezpłatny wyłącznie po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu uczestnictwa ze strony EY. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołania spotkania bez podania przyczyny.

Skontaktuj się z nami

EY - Mariusz Witalis
Mariusz Witalis

Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Mariusz.Witalis@pl.ey.com

EY - Jarosław Grzegorz
Jarosław Grzegorz

Associate Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Jaroslaw.Grzegorz@pl.ey.com

EY - Zbigniew Pindel
Zbigniew Pindel

Senior Manager w Kancelarii EY Law

Zbigniew.Pindel@pl.ey.com

EY - Wojciech Niezgodziński
Wojciech Niezgodziński

Senior Manager w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Wojciech.Niezgodzinski@pl.ey.com

EY - Krzysztof Rudnicki
Krzysztof Rudnicki

Manager w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Krzysztof.Rudnicki@pl.ey.com