The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Warsztaty: Ceny transferowe 2019 – co trzeba wiedzieć przed zamknięciem roku podatkowego 2019

Kolejny rok istotnych zmian w przepisach o cenach transferowych, tym razem nie tylko w kwestii dokumentacji.

Zmianie ulegają zasady rozliczania korekt cen transferowych. Definicje podmiotów powiązanych przeszły istotny lifting. Zasada „arm’s length” i jej stosowanie staje się ustawowym obowiązkiem podatników, a odpowiedzialność zarządów polskich firm za jego wypełnianie nabiera praktycznego charakteru poprzez konieczność osobistego, pisemnego poświadczenia przez cały zarząd pod groźbą wprost już wyartykułowanej odpowiedzialności KKS z tego tytułu. Zakres raportowania danych finansowych w TP-R zmusza do pełnej transparentności, jak w przypadku JPK. Rzadko stosowana sankcja 50% w przypadku braku dokumentacji przechodzi do lamusa. Odtąd każde zakwestionowanie rozliczeń grupowych przez organ podatkowy będzie skutkowało sankcją 10%, 20% lub 30%. Fiskus zyskuje nowe narzędzie do zignorowania lub zmiany charakteru transakcji grupowych.

Mając to na względzie 25 listopada i 6 grudnia w naszej przestrzeni pracy kreatywnej EY wavespace, zapraszamy na warsztaty by metodycznie omówić najważniejsze zagadnienia w zakresie cen transferowych. Zapraszamy do zarejestrowania się na jeden z wybranych terminów na dole strony.

Kluczowe pytania, na które odpowiemy w trakcie warsztatów:

EY - Czy Twoja firma jest gotowa żeby sprostać nowym wymogom?

Czy Twoja firma jest gotowa żeby sprostać nowym wymogom?

EY - Czy wiesz jakie warunki musisz spełnić żeby dokonać korekty wyników 2019 w okresie styczeń – marzec 2020?

Czy wiesz jakie warunki musisz spełnić żeby dokonać korekty wyników 2019 w okresie styczeń – marzec 2020?

EY - Czy masz wystarczające dane finansowe żeby ocenić wyniki transakcji grupowych na dzień złożenia CIT rocznego i czy Twój zarząd by się pod nimi podpisał?

Czy masz wystarczające dane finansowe żeby ocenić wyniki transakcji grupowych na dzień złożenia CIT rocznego i czy Twój zarząd by się pod nimi podpisał?

Jak będziemy pracować w trakcie warsztatów?

W czasie warsztatów zakładamy omówienie kluczowych zmian, ale skoncentrujemy się na interaktywnym omówieniu i ustaleniu praktycznych problemów i rozwiązań, które umożliwią przygotowanie się do zamknięcia roku w marcu jak i złożenia oświadczenia TP i raportu TP-R we wrześniu. Oprócz krótkich prezentacji merytorycznych, zakładamy pracę w grupach oraz wymianę doświadczeń. Spotkanie odbędzie się w naszej innowacyjnej przestrzeni do pracy Wavespace. Liczymy, że zarówno forma spotkania jak i miejsce pozwolą nam na otwartą dyskusję i wypracowanie odpowiedzi na wszystkie ważne dla Państwa pytania.

Dyskusję podzielimy na 3 zagadnienia:

Zagadnienie 1:
Zamknięcie 2019 a TP

  • zmiany, które mają bezpośredni wpływ na CIT roczny i zamknięcie roku 2019
  • co może zaskoczyć w okresie styczeń – marzec w zamknięciu wyników transakcji z podmiotami powiązanymi
  • czy dane finansowe dostępne na czas złożenia CIT 8 potwierdzają rynkowość
  • jak to teraz będzie z tymi korektami, jakie znaczenie ma tutaj budżet roczny

Zagadnienie 2:
Sankcje i kary TP

  • czy zarząd odpowiada za ceny transferowe już na etapie zamknięcia roku
  • czy można stworzyć procedury żeby zaadresować ryzyko KKS
  • jak się komunikować z grupą żeby skutecznie zarządzić ryzykami

Zagadnienie 3:
Zakres raportowania finansowego TP

  • czym jest TP-R i dlaczego tak niewielu może go wypełnić „od ręki”
  • czy są rozwiązania informatyczne, która umożliwią łatwe wygenerowanie potrzebnych danych
  • jakie są praktyczne problemy z przygotowaniem raportu TP-R

Na koniec powiemy Państwu dlaczego trzeba rozważać złożenie APA przed końcem roku 2019.

Zapisz się na wybrany termin warsztatów, godz. 9:00-13:30, miejsce Wavespace, Rondo ONZ 1, piętro 6

Rejestracja zakończona

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołana spotkania bez podania przyczyny. Udział w spotkaniu jest bezpłatny wyłącznie po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu uczestnictwa ze strony EY.

Prowadzący

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez ekspertów podatkowych i technologicznych z EY.

EY - Aneta Błażejewska – Gaczyńska

Aneta Błażejewska – Gaczyńska

Partner

Aneta.Blazejewska-Gaczynska@pl.ey.com

EY - Michał Gawrysiak

Michał Gawrysiak

Starszy Menedżer

Michal.Gawrysiak@pl.ey.com

EY - Aleksandra Jackowska

Aleksandra Jackowska

Starszy Menedżer

Aleksandra.Jackowska@pl.ey.com

EY - Aleksandra Jaszczuk

Aleksandra Jaszczuk

Menedżer

Aleksandra.Jaszczuk1@pl.ey.com

EY - Aneta Grzyb

Aneta Grzyb

Menedżer

Aneta.Grzyb@pl.ey.com