Rewolucja antykorupcyjna nadchodzi - co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego?

  • Podziel się

Firma doradcza EY zaprasza na spotkania: Rewolucja antykorupcyjna nadchodzi – co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego?, które odbędą się:

Spotkania poświęcone będą wyzwaniom stojącym przed średnimi i dużymi firmami oraz spółkami z udziałem Skarbu Państwa wynikającymi z nowych obowiązków, które nakładać będzie planowana ustawa o jawności życia publicznego.

Kluczowym obowiązkiem będzie posiadanie skutecznego programu antykorupcyjnego, którego brak może skutkować znaczącymi sankcjami, tj. karą do 10 mln zł oraz wykluczeniem na 5 lat z możliwości udziały w przetargach publicznych.

W trakcie spotkań zaprezentowane zostaną także sprawdzone rozwiązania w zakresie efektywnego wdrażania procedur antykorupcyjnych.

Program

W programie m.in.:
 
1. Przedstawienie kluczowych założeń nowej ustawy o jawności życia publicznego, w szczególności w obszarach:

  • Zakresu obowiązywania (przedmiotowego i podmiotowego)
  • Ochrony sygnalistów
  • Regulacji antykorupcyjnych
  • Możliwych sankcji dla firm.

2. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych planowanej ustawy.
 
3. Przedstawienie możliwych kierunków dalszych zmian w zakresie proponowanych przepisów, omówionych 27 listopada br. Podczas drugiego spotkania podsumowującego zorganizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w którym mieliśmy możliwość uczestniczyć.
 
4. Omówienie wyzwań związanych z planowanym wprowadzeniem nowych wymogów odnośnie:

  • Procedur antykorupcyjnych
  • Współpracy z kontrahentami
  • Szkoleń pracowników
  • Obowiązków informacyjnych

5. Prezentacja dobrych praktyk rynkowych w zakresie wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz praktycznych przykładów wdrożeń na rynku krajowym.
 
Spotkania adresowane są przede wszystkim do członków zarządów, dyrektorów finansowych i operacyjnych, dyrektorów oraz prawników departamentów prawnych, compliance officerów oraz dyrektorów audytu.
 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt organizacji spotkania pokrywa firma EY.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności od podmiotów konkurencyjnych wobec EY oraz do odwołania spotkań. 

Prowadzący

 
Tomasz Dyrda

Tomasz Dyrda, Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
tel.: +48 660 440 104
e-mail: tomasz.dyrda@pl.ey.com

Tomasz kieruje w EY praktyką informatyki śledczej, eDiscovery i śledczej analizy danych w Polsce i Europie Środkowowschodniej (CSE). W trakcie swojej kariery zawodowej nadzorował przeszło 200 cyber-dochodzeń, przeprowadzonych w 22 krajach. Pracował dla polskich i międzynarodowych firm, instytucji i organizacji oraz na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Szkolił biegłych sądowych, radców prawnych i adwokatów w zakresie cyberprzestępczości oraz zabezpieczenia, analizy i wykorzystania dowodów elektronicznych. Posiada certyfikaty zawodowe m.in. GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), Certified Fraud Examiner (CFE) oraz Certified Internal Auditor (CIA).

 
Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
tel.: +48 508 018 455
e-mail: jaroslaw.grzegorz@pl.ey.com

Jarosław posiada ponad 10-letnie praktyczne doświadczenie w realizacji projektów (100+) dochodzeniowych, audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, a także analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz wdrażania systemów antykorupcyjnych jak i compliance w ponad 10 krajach w Europie.  Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP).
 
Prelegent licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym oraz autorem publikacji poświęconych projektowi ustawy o jawności życia publicznego. Inicjator i koordynator unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski. Ekspertem Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz systemów zapewnienia zgodności (compliance).

 
Robert Sroka

Robert Sroka, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
tel.: +48 573 339 218
e-mail: robert.sroka@pl.ey.com

Robert realizuje projekty związane z zagadnieniami etyki biznesu, compliance, przeciwdziałania korupcji oraz CSR. Od 2016 roku członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczy Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Wykładowca etyki biznesu, CSR i odpowiedzialnego inwestowania na studiach MBA oraz podyplomowych. Nagrodzony „Piórem Odpowiedzialności” przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za najlepszy artykuł ekspercki na temat etyki biznesu w Polsce w 2014 roku. Stały współpracownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.