Śniadanie podatkowe EY

Wyzwania podatkowe 2018

  • Podziel się

Zapraszamy na śniadanie podatkowe poświęcone zmianom w podatkach, które czekają nas w 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Hotelu Sofitel we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 67, sala Europa, I piętro.

W programie spotkania:

  • zmiany w CIT
  • split payment i jego wpływ na płynność finansową podatników
  • rewolucja w ulgach podatkowych na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową
  • zmiany w przepisach dot. pracowników

Agenda

 9.30 – 10.00 – Rejestracja i poranna kawa
10.00 – 11.00 – Blok tematyczny I
11.00 – 11.20 – Przerwa kawowa
11.20 – 12.20 – Blok tematyczny II
12.20 – 12.45 – Pytania i dyskusja

Osoby zainteresowane udziałem w śniadaniu prosimy o rejestrację. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt organizacji spotkania pokrywa EY. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołania spotkania bez podania przyczyny.

Zaproszenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów / menedżerów ds. podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. 

Prowadzący

 

Katarzyna Tomalak
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz w zespole People Advisory Services
katarzyna.tomalak@pl.ey.com
tel. +48 505 10 70 20

Katarzyna jest Associate Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu oraz członkiem zespołu People Advisory Services. Dołączyła do zespołu EY w 2005 r. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) oraz doradcą podatkowym.

Katarzyna ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i globalnej mobilności dla klientów z wielu sektorów – zarówno sektorów przemysłowych jak i sektorów instytucji finansowych, usług, dóbr szybkozbywalnych, centrów usług wspólnych oraz sektora wydobywczego. Prowadzi projekty z zakresu integracji procesów HR i restrukturyzacji, szczególnie optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem, rozwojem i modyfikacją systemów płacowych, restrukturyzacją schematów płacowych kadry zarządzającej oraz tworzeniem i wdrażaniem długoterminowych planów motywacyjnych. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowych.

 

Sebastian Ickiewicz
Associate Partner w zespole podatków międzynarodowych, Dział Doradztwa Podatkowego
sebastian.ickiewicz@pl.ey.com
tel. +48 508 018 376

Sebastian jest Associate Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu. Pracuje w EY od 2006 roku. Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w działach podatkowych EY i innych uznanych firm doradztwa podatkowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej. Jest doradcą podatkowym.
Sebastian prowadzi w biurze wrocławskim projekty obejmujące m.in. opracowywanie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności w Polsce, podatkowe due diligence i strukturyzację transakcji dla klientów korporacyjnych i funduszy Private Equity, bieżące doradztwo w zakresie podatków bezpośrednich dla podmiotów krajowych i międzynarodowych, restrukturyzację finansowania, projekty reorganizacyjne takie jak: połączenia, podziały, restrukturyzacje.

 

Leszek Patrzek
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego
leszek.patrzek@pl.ey.com
tel. +48 789 407 560

Leszek Patrzek jest Associate Partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Karierę zawodową zaczynał w Roedl Audit, gdzie pracował przez ponad 4 lata. Przed dołączeniem do Ernst & Young, przez 10 lat zatrudniony był w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość). Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

Leszek doradza między innymi w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, doradzając klientom polskim i zagranicznym, w tym podejmującym lub rozbudowującym działalność w Polsce. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, udziela bieżących porad podatkowych, wspiera klientów w zagadnieniach związanych z tematyką cen transferowych oraz pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnień i innych ulg podatkowych, w szczególności dostępnych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także zwolnień z podatku od nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom na wszelkich etapach prowadzenia działalności, również w trakcie procesów restrukturyzacyjnych.

 

Sławomir Czajka
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
slawomir.czajka@pl.ey.com
tel. +48 789 407 593

Sławek jest Associate Partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Sławek jest absolwentem Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i doradcą podatkowym. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Sławek zdobył doświadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa podatkowego. Projekty te obejmowały między innymi: przeglądy podatkowe oraz przeglądy typu due diligence, bieżące doradztwo podatkowe dotyczące kwestii z zakresu podatków pośrednich, analizy łańcuchów dostaw w kontekście ich opodatkowania VAT, poszukiwanie korzystniejszych rozwiązań podatkowych w zakresie podatków pośrednich i ceł oparte o przepisy prawa wspólnotowego. Występował w roli prelegenta w wielu seminariach i konferencjach dotyczących prawa podatkowego.

 

Anna Jankowska
Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
anna.jankowska1@pl.ey.com
tel. +48 789 407 598

Anna jest Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Anna jest absolwentką Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich. Anna zdobyła doświadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa podatkowego, doradzając spółkom produkcyjnym w szczególności w branży chemicznej i sektorze automotive. Projekty realizowane przez Annę obejmowały między innymi: przeglądy podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe dotyczące kwestii z zakresu podatków pośrednich oraz analizy łańcuchów dostaw w kontekście ich opodatkowania VAT. Anna występowała w roli prelegenta na licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki podatkowej, w szczególności w zakresie podatku VAT.

 

Karolina Proksa
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
karolina.proksa@pl.ey.com
tel. +48 519 319 598

Karolina jest Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w zespole Global Compliance & Reporting (ds. sprawozdawczości podatkowej).Jest doradcą podatkowym, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karolina zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz VAT. Doświadczenie Karoliny obejmuje kompleksowe przeglądy podatkowe, prowadzenie pełnej sprawozdawczości podatkowej, w tym przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych kalkulacji CIT, bieżąca obsługa klientów w zakresie przygotowywania deklaracji na potrzeby raportowania dla celów VAT oraz wsparcie przy badaniu sprawozdań finansowych. Prowadziła także liczne przeglądy typu tax due diligence. Karolina posiada również doświadczenie w zakresie wspierania swoich klientów podczas kontroli podatkowych w zakresie CIT oraz VAT oraz uczestniczyła w opracowywaniu procedur rozliczeń podatkowych dla nowo powstałych spółek.

 

Michał Muszyński
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
michal.muszynski@pl.ey.com
tel. +48 519 511 533

Michał jest Menedżerem z zespole Podatków Międzynarodowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doradcą podatkowym.

Michał zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, głównie w zakresie podatku CIT, VAT oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w zakresie CIT i VAT. Uczestniczył w projektach z zakresu restrukturyzacji oraz reorganizacji krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie m.in. restrukturyzacji finansowania, czy połączeń spółek.

 

Filip Kotarski
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
filip.kotarski@pl.ey.com
tel. +48 512 147 609

Filip jest Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu. Dołączył do EY w 2009 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doradcą podatkowym.

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie w zakresie projektów dotyczących PIT i ZUS oraz w tematyce rozliczeń  podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Posiada duże doświadczenie w realizacji przeglądów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych prawnych oraz podatku od towarów i usług.