2018

Spotkania podatkowe EY z cyklu Bezpieczny Podatnik

Jak zachować bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych i zmienić wyzwania w szanse dla biznesu?

 • Podziel się

Zapraszamy na cykl wydarzeń przygotowanych przez EY w ramach programu Bezpieczny Podatnik 2018.

Podczas spotkania zaprezentujemy, w praktycznym ujęciu, jak zachować bezpieczeństwo i efektywność rozliczeń w kontekście wyzwań w CIT, tj. w szczególności zmian w tym podatku, które weszły w życie od 2018 r. Przedmiotem naszych dyskusji będą jednak tematy CIT w szerszym ujęciu. Podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem rynkowym i omówimy kluczowe i newralgiczne zagadnienia w tym podatku – w szczególności te budzące szczególne zainteresowanie podczas kontroli podatkowych w całej Polsce! Będą Państwo mogli upewnić się, na ile stosowane przez Państwa podejście jest aktualne w kontekście najlepszych praktyk rynkowych. Zaproponujemy podpowiedzi realnych działań oraz nasze podejście w najbardziej istotnych obszarach.

Nie czekaj! Zabezpiecz bezpieczeństwo rozliczeń swojej firmy już teraz!

Spotkanie odbędzie się:

 • 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30) w Hotelu Radisson Blu Wroclaw, ul. Purkyniego 10, piętro I, sala Akademia - REJESTRACJA

Program

9.30-10.00 - Rejestracja i powitalna kawa

10.00-11.15 - Zmiany CIT od 2018 r.

11.15-11.30 - Przerwa kawowa

11.30-12.45 - Zagadnienia VAT

12.45- 14.00 - Zmiany PIT od 2018

14.00 - 14.30 - Pytania i dyskusja


Podczas spotkań omówimy m.in. następujące tematy:

 • wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w ustawie o CIT,
 • ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP),
 • zmianę przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji,
 • rynkową zdolność kredytową,
 • ograniczenia związane ze strukturą debt push down
 • modyfikację przepisów dotyczących zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
 • zmiany w zakresie ulgi na B+R, w tym również dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • kwestie praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu split payment,
 • należyta staranność jako warunek odliczenia VAT -  praktyka organów podatkowych i sądów,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności zagranicznego klienta – ryzyko dla polskich usługodawców,
 • odliczenie VAT od zakupu paliwa za pomocą kart paliwowych – pytanie NSA do TSUE i jego wpływ na bezpieczeństwo rozliczeń VAT,
 • zmiany w zakresie możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników twórczych i praktykę w tym zakresie,
 • wpływ projektowanych zmian w zakresie limitu ZUS na struktury wynagradzania,
 • wpływ zmian przepisów niepodatkowych na konsekwencje podatkowe systemów wynagradzania,
 • praktyczne aspekty zmian przepisów o programach motywacyjnych i akcyjnych – możliwości dla pracodawcy,
 • wyzwania związane z wprowadzeniem przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt organizacji spotkania pokrywa EY. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń szczególnie pod kątem podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do EY, a także do odwołana spotkania bez podania przyczyny.

Zaproszenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, dyrektorów HR, głównych księgowych, dyrektorów/ menedżerów ds. podatkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe – w tym za rozliczenia pracownicze. 


Prowadzący

 

Sławomir Czajka
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
slawomir.czajka@pl.ey.com
tel. +48 789 407 593

Sławek posiada ponad 12-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zdobył doświadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa podatkowego. Projekty te obejmowały między innymi: przeglądy podatkowe oraz przeglądy typu due diligence, bieżące doradztwo podatkowe dotyczące kwestii z zakresu podatków pośrednich, analizy łańcuchów dostaw w kontekście ich opodatkowania VAT, poszukiwanie korzystniejszych rozwiązań podatkowych w zakresie podatków pośrednich i ceł oparte o przepisy prawa wspólnotowego. Występował w roli prelegenta w wielu seminariach i konferencjach dotyczących prawa podatkowego. Sławek jest absolwentem Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

 
Łukasz Michnik

Leszek Patrzek
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
leszek.patrzek@pl.ey.com
tel. +48 789 407 560

Leszek posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.
Swoją karierę zawodową zaczynał w Roedl Audit, gdzie pracował przez ponad 4 lata. Przed dołączeniem do EY, przez 10 lat zatrudniony był w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Leszek doradza między innymi w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, doradzając klientom polskim i zagranicznym, w tym podejmującym lub rozbudowującym działalność w Polsce. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, udziela bieżących porad podatkowych, wspiera klientów w zagadnieniach związanych z tematyką cen transferowych oraz pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnień i innych ulg podatkowych, w szczególności dostępnych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także zwolnień z podatku od nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom na wszelkich etapach prowadzenia działalności, również w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Katarzyna Tomalak
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
katarzyna.tomalak@pl.ey.com
tel. +48 505 107 020

Katarzyna jest członkiem zespołu People Advisory Services. Dołączyła do zespołu EY w 2005 r. Katarzyna ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i globalnej mobilności dla klientów z wielu sektorów – zarówno sektorów przemysłowych jak i sektorów instytucji finansowych, usług, dóbr szybkozbywalnych, centrów usług wspólnych oraz sektora wydobywczego. Prowadzi projekty z zakresu integracji procesów HR i restrukturyzacji, szczególnie optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem, rozwojem i modyfikacją systemów płacowych, restrukturyzacją schematów płacowych kadry zarządzającej oraz tworzeniem i wdrażaniem długoterminowych planów motywacyjnych. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) oraz doradcą podatkowym.