2019

Spotkania podatkowe EY z cyklu Bezpieczny Podatnik

Wrocław

 • Podziel się

W imieniu EY zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach programu Bezpieczny Podatnik 2019.

Podczas spotkania będą Państwo mogli upewnić się, na ile stosowane przez Państwa podejście jest zgodne z przepisami i poznać kluczowe zmiany, do których należy przygotować się w 2019 roku. Zaprezentujemy podpowiedzi realnych działań oraz nasze podejście w najbardziej kluczowych obszarach dotyczących podatku od osób prawnych oraz innych ważnych regulacji, w tym ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30) w Hotelu Sofitel Wrocław, ul. Świętego Mikołaja 67, Sala Europa, I piętro

Zarejestruj się
 

Program

9.30-10.00 - Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10.00-11.30 Obecna praktyka organów podatkowych w zakresie zmian CIT w 2018 i najbardziej istotne zmiany CIT w 2019

 • Wyodrębnione dwa źródła przychodów
 • Nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz WNiP
 • Podatek u źródła – nowe reguły stosowania zwolnień i obniżonych stawek
 • Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych
 • Zmiany w cenach transferowych
 • Nowe zasady ulgi podatkowej w ramach Polskiej  Strefy Inwestycji
 • Innovation Box

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.20 Inne zmiany regulacji, istotne z perspektywy podatników w 2019

 • Zmiany ordynacji podatkowej, w tym raportowanie schematów podatkowych
 • Exit tax oraz inne zmiany regulacyjne dotyczące osób fizycznych
 • Zmiana systemu ustalania stawek VAT
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

13.20 - 13.45 Pytania i dyskusja

Zaproszenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów/ menedżerów ds. podatkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt organizacji spotkania pokrywa EY.

Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami EY.

Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołana spotkania bez podania przyczyny.


Prowadzący
 

zdjęcie Katarzyna Tomalak

Katarzyna Tomalak
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, doradca podatkowy
katarzyna.tomalak@pl.ey.com  
tel. +48 505 107 020

Katarzyna jest liderem zespołu People Advisory Services w biurach EY we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniach społecznych i opodatkowaniu dochodów zagranicznych. Łączy tę specjalizację z innymi obszarami podatkowymi w przedsiębiorstwach z uwagi na bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT i VAT. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym kadry kierowniczej i osób wysoko wykwalifikowanych. Doradza kompleksowo przy strukturach wynagradzania, politykach mobilności i świadczeń pracowniczych. Szczególnie bogate doświadczenie i kompetencje zbudowała w kwestiach związanych z wynagradzaniem opartym o prawa autorskie. Ma doświadczenie w doradztwie firmom wchodzącym na rynek – związane z procesami restrukturyzacyjnymi oraz z zakresu tworzenia nowych procesów i struktur zatrudnienia. Specjalizuje się w doradztwie związanym z globalną mobilnością oraz polityką imigracyjną - zarówno w tworzeniu tych polityk oraz kontroli zgodności jej wdrażania. Współpracuje z firmami z różnych branż, najściślej z sektorem przemysłowym, centrami usług wspólnych i dostawcami usług IT. Jest absolwentką Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny).

  
zdjęcie Leszek Patrzek

Leszek Patrzek
Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
leszek.patrzek@pl.ey.com 
tel. +48 789 407 560

Leszek posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, które zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Doradza między innymi w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, doradzając klientom polskim i zagranicznym, w tym podejmującym lub rozbudowującym działalność w Polsce. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, udziela bieżących porad podatkowych, wspiera klientów w zagadnieniach związanych z tematyką cen transferowych oraz pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnień i innych ulg podatkowych, w szczególności dostępnych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także zwolnień z podatku od nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom na wszelkich etapach prowadzenia działalności, również w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

  
Konstanty Dobiejewski zdjęcie

Konstanty Dobiejewski
Associate Partner w  Kancelarii EY Law, radca prawny
konstanty.dobiejewski@pl.ey.com
tel. +48 502 444 700

Konstanty jest Associate Partnerem w Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. i jest odpowiedzialny za departament prawa pracy oraz oddziały kancelarii poza Warszawą. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz reorganizacji przedsiębiorstw (przeniesienia przedsiębiorstwa, połączeń, podziałów i przekształceń). W zakresie obsługi prawnej wspiera również zespół EYnovation zajmujący się wysokimi technologiami i wsparciem start-upów. Ze względu na biegłą znajomość języka niemieckiego intensywnie współpracuje z klientami z krajów niemieckojęzycznych. Konstanty prowadził i nadzorował szereg projektów reorganizacyjnych, w tym nie tylko w zakresie prawa korporacyjnego ale również aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – m.in. był odpowiedzialny za reorganizację i przeniesienie przedsiębiorstwa wiodącego podmiotu z branży detalicznej sprzedaży obuwia, w zakresie ubezpieczeń społecznych był zaangażowany w jedno z największych połączeń w branży energetycznej. Opracował i przeprowadził jedno z pierwszych w kraju połączeń odwrotnych ze spółką z o.o. jako przejmującą.  Konstanty jest radcą prawnym i posiada ponad 12–letnie doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

  
Izabela Rymanowska zdjęcie

Izabela Rymanowska
Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, doradca podatkowy
izabela.rymanowska@pl.ey.com 
tel. +48 519 511 543

Izabela jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. i od tego czasu pracuje w biurze EY we Wrocławiu. Izabela ma bogate doświadczenie w zakresie wpierania klientów w sporach z władzami skarbowymi – reprezentuje klientów w toku kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Izabela zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Tytuł doradcy podatkowego uzyskała w 2009 r. (nr wpisu 11292). Jest autorką wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych. Jest absolwentką Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny)

 
  
Ewelina Karasiuk zdjęcie

Ewelina Karasiuk
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, doradca podatkowy
ewelina.karasiuk@pl.ey.com 
tel. +48 519 098 113

Ewelina jest Menedżerem w Zespole Podatków Korporacyjnych EY. Doświadczenie Eweliny obejmuje bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym ulg podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnienia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Doradza w tematyce cen transferowych, wspiera przedsiębiorców w na etapie planowania i realizacji procesów inwestycyjnych. Uczestniczyła również w licznych przeglądach podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i zwiększenie efektywności podatkowej bieżących rozliczeń. Ewelina jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  
Michał Muszyński zdjęcie

Michał Muszyński
Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, doradca podatkowy
michal.muszynski@pl.ey.com  
tel. +48 519 098 113

Michał jest Menedżerem z zespole Podatków Międzynarodowych. Michał zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, głównie w zakresie podatku CIT, VAT oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w zakresie CIT i VAT. Uczestniczył w projektach z zakresu restrukturyzacji i reorganizacji krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie m.in. restrukturyzacji finansowania, czy połączeń spółek. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  
Piotr Woźniak zdjęcie

Piotr Woźniak
Menedżer w Kancelarii EY Law, radca prawny
michal.muszynski@pl.ey.com  
tel. +48 508 316 180

Piotr jest Menadżerem w Kancelarii Ernst &Young Law odpowiedzialnym za doradztwo prawne dla rynku nieruchomości. Piotr jest członkiem Grupy Rynku Nieruchomości EY. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, procesem inwestycyjnym, transakcjami (w tym M&A), a także w negocjowaniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Piotr doradza również klientom przy zawieraniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytkowaniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Piotr ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

   
Rafał Gołba zdjęcie

Rafał Gołba
Senior w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, doradca podatkowy
Rafal.Golba@pl.ey.com  
tel. +48 512 449 356

Rafał od 7 lat pracuje w Zespole Podatków Pośrednich. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, w szczególności VAT, jak również klasyfikacji statystycznych (PKWiU, PKD, KŚT, NACE, Nomenklatury Scalonej CN). W tym zakresie prowadził również szkolenia oraz webinaria. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.