The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Konferencja EY: Cła i podatki w handlu zagranicznym

29-30 października 2019 r., Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice k. Łodzi

Zespół Podatków Pośrednich EY zaprasza na Konferencję „Cła i podatki w handlu zagranicznym”. To wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie otwiera szerzej agendę celno-akcyzową EY i pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi trendami w regulacjach i praktyce stosowania przepisów w niezobowiązującej atmosferze branżowego spotkania. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla pracowników firm, administracji, urzędów oraz organizacji zaangażowanych w sprawy międzynarodowych ceł i podatków. Spotkanie ma charakter cyklu warsztatów, podczas których skupimy się na praktycznej stronie problemu. Zapraszamy do wyjątkowych wnętrz zabytkowej Fabryki Wełny w Pabianicach k. Łodzi.

Szybsze odprawy i niższe cło to gwarancja efektywności przedsiębiorstwa. Obciążenia celne generują duże koszty dla przedsiębiorstw. Właściwa kontrola nad wysokością płaconego cła, a także usprawnienie logistyki odpraw przyczyniają się do zwiększenia efektywności kosztowej przedsiębiorstw.

Natomiast, planowane zmiany w podatku akcyzowym mają charakter kompleksowy i z pewnością dotkną wielu przedsiębiorców zużywających wyroby akcyzowe. Podczas Konferencji przeprowadzimy przez zawiłości nowych regulacji oraz procedur związanych z zużyciem i obrotem wyrobami akcyzowymi.

Jak nie zginąć w gąszczu przepisów i poradzić sobie z obowiązkami ciążącymi na Przedsiębiorcach?

Udział w Konferencji jest bezpłatny wyłącznie po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu uczestnictwa ze strony EY. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołania spotkania bez podania przyczyny, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. EY nie zapewnia noclegu, jak i dojazdu na miejsce Konferencji. Prosimy o uregulowanie płatności bezpośrednio w hotelu. Uczestnik ponosi następujące koszty udziału w Konferencji: koszty dojazdu i powrotu na miejsce Konferencji, koszty noclegu w Hotelu, w którym organizowana jest Konferencja lub inne koszty noclegu w innym miejscu oraz inne koszty poniesione przez Uczestnika Konferencji nie wymienione powyżej. EY nie uczestniczy w rezerwacji noclegów Uczestnika Konferencji. Uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konferencji.

Agenda Konferencji:

Agenda – dzień pierwszy (29.10.2019)
Agenda – day 1 (29.10.2019)

10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników
Participant’s registration

10.30 – 11.30
Brexit. Czy moja firma jest gotowa na wyjście Wielkiej Brytanii z UE?
Brexit – Is my business ready for the Great Britain’s leaving of the EU?

 • Prawdopodobne scenariusze Brexit
  Possible Brexit scenarios
 • Brexit a łańcuch dostaw – jaka rzeczywistość czeka handel po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?
  Brexit and supply chain – what will trade have to face after Great Britain’s leaving of the EU?
 • Co zrobić by móc spełnić nowe obowiązki w cle, akcyzie i VAT?
  What should be done to fulfill new customs, excise and VAT obligations?

Prowadzący: Marta Kolbusz-Nowak, Wojciech Sajdek, Sławomir Czajka – Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich EY

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa
Coffee break

12.00 – 13.30
Podatki pośrednie w handlu zagranicznym – ostatnie zmiany w VAT i ich interakcje z cłem i akcyzą.
Indirect taxes in global trade – recent changes in VAT and their interactions with customs and excise.

 • Quick Fixes - co się zmieni w praktyce?
  Quick Fixes – what will change in practice?
 • Dostawy łańcuchowe z uwzględnieniem importu lub eksportu do kraju trzeciego – według jakich zasad je rozliczać?
  Chain transactions involving import or export to third country – what rules should be applied?
 • Dostawa łańcuchowa wyrobów akcyzowych – studium przypadku
  Chain transaction involving excise goods – case study.

Prowadzący: Marta Kolbusz-Nowak, Sławomir Czajka, Jan Orłowski, Wojciech Sajdek – Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich EY

13.30 – 14.30
Przerwa obiadowa
Lunch break

14.30 – 15.00
Podatki środowiskowe (wykład częściowo w języku angielskim)
Environmental tax contributions

 • Regulacje w Unii Europejskiej i ich wpływ na handel
  Regulations in European Union and their impact on trade
 • Podatki środowiskowe w praktyce na przykładzie Rumunii
  Environmental tax contributions in practice – Romanian example
 • Polska perspektywa
  Polish perspective

Prowadzący: EY Romania: Mihai Petre, Dyrektor, Global Trade Advisory Team; EY Poland: Marta Kolbusz-Nowak, Jan Orłowski - Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich EY

15.00 – 15.30
Pochodzenie niepreferencyjne towarów importowanych (wykład w języku angielskim)
Non- preferential origin of goods

 • Niepreferencyjne pochodzenie ustalane wg unijnych zasad – wytyczne UE
  Non-preferential origin of goods established under EU rules – EU guide
 • Kto i jak powinien weryfikować pochodzenie towarów?
  Who should verify the origin of goods and how
 • Możliwe konsekwencje dla importerów
  Possible consequences for importers

Prowadzący: EY Romania: Mihai Petre, Director, Global Trade Advisory Team, Marcela Mrowiec – Ekspert Zespołu Podatków Pośrednich EY

15.30 – 16.00
Przerwa kawowa
Coffee break

16.00 – 17.00
Akcyza
Excise

 • Implementacja EMCS2 i SENT
  EMCS2 and SENT implementation

Prowadzący: EY Polska: Monika Ostrowska, Wojciech Sajdek, Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich EY

17.00 – 19.00
Czas wolny
Free time

19.00
Kolacja
Dinner

Agenda – dzień drugi (30.10.2019)
Agenda – day 2 (30.10.2019)

8.00 – 9.30
Śniadanie
Breakfast

9.30 – 10.30
Nowe przepisy celne w praktyce – przegląd orzecznictwa i ostatnich zmian w wytycznych
New customs provisions in practice – review of jurisprudence and recent changes in guidance documents

 • Wartość celna
  Customs value
 • Procedury specjalne
  Special procedures
 • Definicja eksportera
  Exporter’s definition

Prowadzący: EY Polska: Marta Kolbusz-Nowak, Marcela Mrowiec; Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich EY

10.30 – 11.00
Przerwa kawowa
Coffee break

11.00 – 11.45
Regulacje celne w Rosji. Co powinien wiedzieć eksporter przed wysyłką towarów do Rosji? Prezentacja i sesja pytań
Customs regulation in Russia. What an exporter should know before sending goods to Russia?” Presentation and Q&A session

Prowadzący: Alexandra Y Kiseleva, Menedżer, EY Russia

11.45 – 12.30
Zmiany w Akcyzie 2020
Excise Changes 2020

Prowadzący: Sławomir Czajka, Wojciech Sajdek

12.30 – 13.30
Obiad
Lunch

13.30
Powrót
Going back home

Data: 29-30 października 2019 r., miejsce: Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice k. Łodzi

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Nasi Prelegenci

EY - Mihai Petre
Mihai Petre

Dyrektor (EY Rumunia)

Mihai Petre jest specjalistą w dziedzinie handlu międzynarodowego z 20-letnim doświadczeniem w firmach doradczych z wielkiej czwórki. Obecnie pracuje jako dyrektor w EY Rumunia, gdzie koordynuje prace zespołu specjalizującego się w handlu międzynarodowym. W ostatnich latach był zaangażowany w wiele transgranicznych projektów z zakresu klasyfikacji taryfowej i restrukturyzacji łańcuchów dostaw mających na celu zapewnienie wydajności operacji celnych. Jego największym dotychczasowym sukcesem zawodowym była koordynacja czterech programów wierceń na Morzu Czarnym o wartości ponad 1,5 mld euro pod kątem ceł, VAT i akcyzy.

EY - Sławomir Czajka
Sławomir Czajka

Associate Partner

slawomir.czajka@pl.ey.com

Sławomir Czajka jest Associate Partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W trakcie swojego kilkunastoletniego doświadczenia w doradztwie podatkowym, doradzał w szczególności w obszarze podatków pośrednich (VAT, akcyza, cło). Z sukcesem wspierał klientów przy przeprowadzaniu międzynarodowych transakcji, ustalaniu właściwych stawek podatkowych oraz poszukiwaniu efektywnych rozwiązań podatkowych.

EY - Marta Kolbusz-Nowak
Marta Kolbusz-Nowak

Menedżer

marta.kolbusz-nowak@pl.ey.com

Marta jest licencjonowanym doradcą podatkowym i menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność doradztwo podatkowe. Specjalizuje się w podatkach związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, tj. cła, akcyza i VAT. Realizuje projekty na rzecz klientów polskich oraz międzynarodowych. Posiada doświadczenie w projektach związanych z: uzyskiwaniem statusu AEO, wdrażaniem procedur i uproszczeń celnych, wdrażaniem i prawidłowym stosowaniem zwolnień akcyzowych, klasyfikacją towarów na potrzeby cła i akcyzy, rozliczaniem VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych.

EY - Marcela Mrowiec
Marcela Mrowiec

Senior

marcela.mrowiec@pl.ey.com

Marcela Mrowiec jest licencjonowanym doradcą podatkowym i starszym konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwo Podatkowego EY w Warszawie. Marcela jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwetnką prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Marcela zajmuje się tematyką VAT oraz cła od 2015 r. W ramach swojej praktyki z sukcesem wspierała klientów między innymi we wdrażaniu specjalnych procedur celnych, uzyskiwaniem statusu AEO czy rozliczaniem należności celno-podatkowych w obrocie towarowym.

EY - Wojciech Sajdek
Wojciech Sajdek

Menedżer

wojciech.sajdek@pl.ey.com

Wojciech jest członkiem Zespołu Podatków Pośrednich, gdzie pracuje na stanowisku managera. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku akcyzowego i SENT. Wojciech ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także prawo międzynarodowe w Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie. Wojciech zajmuje się doradztwem podatkowym od 2012 r. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w dużych spółkach doradztwa podatkowego, gdzie doradzał polskim przedsiębiorcom a także dużym międzynarodowym koncernom.

EY - Alexandra Kiseleva
Alexandra Kiseleva

Menedżer

alexandra.kiseleva@ru.ey.com

Alexandra Kiseleva jest Menedżerem w Zespole ceł i handlu międzynarodowego EY Russia. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie ceł, w tym doświadczenie w pracy w Federalnej Służbie Celnej oraz w doradztwie dla dużych międzynarodowych firm i korporacji handlowych.

EY - Monika Ostrowska
Monika Ostrowska

Konsultant

monika.ostrowska@pl.ey.com

Monika Ostrowska jest członkiem Zespołu Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. Specjalizuje się w podatku akcyzowym i systemie EMCS 2, którymi zajmuje się od 2015 roku. Doświadczenie Moniki obejmuje m.in. wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu składów podatkowych, wdrażanie i prawidłowe stosowanie zwolnień akcyzowych oraz prowadzenie kompleksowych szkoleń w zakresie podatku akcyzowego i warsztatów z praktycznego zastosowania systemu EMCS 2.

EY - Jan Orłowski
Jan Orłowski

Starszy Konsultant

jan.orlowski@pl.ey.com

Jan zajmuje stanowisko starszego konsultanta w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jan specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, akcyzy i SENT oraz podatków ekologicznych. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2016 r. Z powodzeniem wspierał polskich i międzynarodowych klientów uczestnicząc w przeglądach podatkowych, wdrażając Jednolite Pliki Kontrolne oraz oceniając skutki podatkowe skomplikowanych transakcji.