The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Wydarzenie: Forum Finansowe

II edycja

„Tsunami” zmian podatkowych trwa – jak dziś przygotować się na przyszłe wyzwania? Jakie są szanse i zagrożenia związane z nowymi wymogami sprawozdawczości podatkowej oraz cyfrową transformacją organów podatkowych?

Karuzela zmian podatkowych oraz nowych wymogów sprawozdawczości podatkowej trwa. Zmiany 2019/2020 to nie tylko zmiany w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych MDR, zmiany w raportowaniu JPK ale także szereg zmian VAT w istotny sposób wpływających na procesy biznesowe i rozliczenia podatników. Jednocześnie organy podatkowe dostosowują się do nowych - cyfrowych warunków, poprzez zmiany zarówno w sposobie działania organizacji jak i funkcjonowania, tak aby jak najefektywniej wykorzystywać i analizować informacje podatkowe jakie otrzymują od podatników w zautomatyzowanej formie.

Nowa rzeczywistość podatkowa

Na naszych oczach powstaje nowa, zdigitalizowana rzeczywistość podatkowa, która wymaga zmiany dotychczasowego sposobu myślenia o metodach prowadzenia rozliczeń podatkowych, jak również ich kontroli i weryfikacji.

Coraz większym wyzwaniem staje się zatem nie tylko prawidłowa interpretacja nowych przepisów, ale także właściwe przygotowanie organizacyjne i systemowe do ich wdrożenia. EY na co dzień wspiera swoich Klientów w analizie oraz prawidłowym stosowaniu przepisów prawa podatkowego i innych regulacji prawnych. Codzienne kontakty, wzrastające potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez klientów stały się inspiracją do przygotowania przez ekspertów EY cyklu warsztatów będących platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla podmiotów sektora finansowego.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z cyklu „Tsunami” zmian podatkowych. Wierzymy, że unikalna i interaktywna formuła i miejsce spotkania pozwoli uczestnikom na otwartą dyskusję o najistotniejszych zmianach w 2019/2020 i przygotowanie się do nich.

Jak będziemy pracować podczas spotkania?

Podobnie jak ostatnio, oprócz krótkich prezentacji merytorycznych przewidujemy możliwość interaktywnej pracy i dyskusji w grupach oraz wymiany doświadczeń w oparciu o przygotowane przez ekspertów EY case study, które pozwolą odpowiedzieć Państwu na pytania co do świadomości i poziomu przygotowania Waszych organizacji na ewentualne aktualne i przyszłe interakcje z „cyfrową wersją” organów skarbowych. Dyskusja będzie odbywała się rotacyjnie w oparciu o interaktywne narzędzia jakimi dysponujemy w naszej innowacyjnej przestrzeni do pracy Wavespace i będzie moderowana przez ekspertów EY, którzy zadbają o efektywność i poziom merytoryczny dyskusji.

EY - wavespace Warsaw

CASE STUDY 1:
Pakiet zmian w VAT 2019/2020

Co się zmieniło, co zmienia się za chwilę? Wyzwania i zagrożenie w obszarach automatycznego raportowania podatkowego? Czy technologia EY okEY może pomóc?

CASE STUDY 2:
Raportowanie schematów MDR w praktyce

Jak zapobiec sytuacji luk w raportowaniu MDR? Jak zapewnić pełny i terminowy przepływ informacji w ramach organizacji? Co oznaczają wymogi okresowego audytu procesu? Czy technologia EY okEY może pomóc?

CASE STUDY 3:
Ulga B+R w podmiotach finansowych

Czy ulga B+R to sposób na poprawę efektywności podatkowej podmiotu finansowego ? czy nieskorzystanie z ulgi B+R to zagrożenie? Czy technologia EY okEY może pomóc?

Agenda

 • 8:30 – 9:00
  Rejestracja, oprowadzenie po wavespace
 • 9:00 – 9.15
  Wprowadzenie do spotkania
 • 9.15 – 10.15
  Najważniejsze zmiany podatkowe – up-date
 • 10.15 – 10.30
  przerwa kawowa
 • 10.30 – 11.15
  I runda case study - MDR
 • 11.15 – 12.00
  II runda case study - JPK
 • 12.00 – 12.45
  III runda case study - B+R
 • 12.45 – 13.00
  Przerwa kawowa
 • 13.00 – 13.30
  Omówienie wyników case study
 • 13.30 – 14.00
  Lunch i networking

Data: 4 października 2019 r., Miejsce: EY Wavespace, Rondo ONZ 1, Warszawa, piętro 6

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołana spotkania bez podania przyczyny. Udział w spotkaniach EY HR Wave jest bezpłatny wyłącznie po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu uczestnictwa ze strony EY.

Prowadzący

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez ekspertów podatkowych i technologicznych z EY.

Jacek Łabanowski

Dyrektor

zespół doradztwa dla sektora finansowego

jacek.labanowski@pl.ey.com

Jacek doradza głównie w obszarze podatkowym dla sektora finansowego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w opodatkowaniu sektora finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Posiada unikalną wiedzę wynikającą z połączenia doświadczenia z pracy w wewnętrznych służbach podatkowych podmiotów finansowych oraz funkcjonowania jako zewnętrzny doradca podatkowy. Zarządzał wieloma projektami podatkowymi z perspektywy wewnętrznego Menedżera, np.: struktury dla celów niedostatecznej kapitalizacji, struktury z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, efektywne sprzedaże portfeli należności nieregularnych, projekty dotyczące odliczania VAT współczynnikiem, automatyzacja procesu rozliczenia podatków, integracja funkcji podatkowych/procesów w instytucjach finansowych podlegających łączeniu.

Sławomir Czajka

Associate Partner

zespół podatków pośrednich

slawomir.czajka@pl.ey.com

Sławomir posiada ponad 12-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich (VAT, akcyza, cło). Realizuje liczne projekty z zakresu doradztwa podatkowego dotyczące m.in. przeglądów podatkowych oraz przeglądów typu due diligence. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe z zakresu podatków pośrednich, analizy łańcuchów dostaw w kontekście ich opodatkowania VAT, poszukiwania korzystniejszych rozwiązań podatkowych w zakresie podatków pośrednich i ceł opartych o przepisy prawa wspólnotowego.

Małgorzata Kucewicz

Starszy Menedżer

zespół Business Tax Advisory

malgorzata.kucewicz@pl.ey.com

Małgorzata posiada doświadczenie w obszarze doradztwa korporacyjnego oraz restrukturyzacji, jak również realizacji przeglądów oraz due diligence podatkowych, w tym banków oraz zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanym z leasingiem oraz faktoringiem. Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach doradczych dla klientów z sektora finansowego oraz dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego, jest autorką artykułów podatkowych w pismach branżowych oraz współautorką komentarza do Konwencji Modelowej OECD.

Robert Łuszczyna

Menedżer

zespół technologiczny (Tax Technology &Transformation)

robert.luszczyna@pl.ey.com

Robert posiada blisko 10 letnie doświadczenie w doradztwie na styku podatków i IT. Realizował projekty dotyczące wsparcia wdrożeń systemów ERP, implementacji rozwiązań informatycznych m.in. w zakresie elektronicznego raportowania deklaracji VAT, CIT oraz wdrożeń plików JPK u Klientów z sektora finansowego. Współautor algorytmu odpowiedzialnego za automatyzację procesu przygotowywania korekt wieloletnich. Robert jest autorem artykułów podatkowych w pismach branżowych oraz współautorem książki Zmiany w podatkach i księgowości 2018.

Aleksandra Pabiańska

Menedżer

zespół dotacji i zachęt inwestycyjnych

aleksandra.pabianska@pl.ey.com

Aleksandra pozyskiwaniem finansowania ze źródeł publicznych zajmuje się od prawie 12 lat, a wśród jej klientów znajdują się międzynarodowe korporacje jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Aleksandra posiada również unikatowe doświadczenie w zakresie procesu notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Aktywnie uczestniczyła w procesie konsultacji społecznych w zakresie wprowadzania ulg podatkowych dla przedsiębiorstw – m.in. ulgi B+R funkcjonującej od 2016 r. Doświadczenie Aleksandry obejmuje realizację projektów związanych z pomocą publiczną, w szczególności w zakresie ubiegania się o dotacje i ulgi na projekty w obszarze B+R, uzyskiwania zezwoleń/decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności w SSE w Polsce, a także rozliczania pomocy publicznej.