The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Praktyczne aspekty wprowadzenia PPK w firmie

Warsztaty Case Study

Warszawa, 7 maja 2019 r. Hotel Marriott

Coraz mniej czasu pozostaje na przygotowanie się do wdrożenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1. lipca 2019 r. ustawa o PPK obowiązuje wszystkie duże firmy liczące ponad 250 osób zatrudnionych. Przyłączenie do programu jest obowiązkowe dla pracodawców, natomiast dobrowolne dla pracowników, którzy mogą złożyć rezygnację z udziału w PPK. Jeśli tego nie zrobią, automatycznie będą należeć do programu.

W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca będzie musiał podjąć konkretne działania, zachowując przy tym wskazane w Ustawie terminy dotyczące wdrożenia PPK w swojej firmie. Obowiązki powodują sporo prac przygotowawczych zarówno nie tylko od strony administracyjnej, związanej z obsługą płatności i naliczania składek oraz wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, ale także komunikacji do pracowników.

Proces jest wielowątkowy i wymaga zaangażowania wielu jednostek w firmie, a sam wybór podmiotu zarządzającego systemem wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Co proponujemy?

Zapraszamy osoby zarządzające firmą oraz osoby odpowiedzialne za sprawy personalne i finansowe w firmach, na unikalne warsztaty pozwalające na zdobycie szerszej wiedzy na temat zasad wdrożenia systemu PPK w Polsce oraz kontakt z praktycznymi problemami i wyzwaniami, czekającymi na pracodawców, którzy w pierwszej kolejności będą włączeni do PPK.

Unikalna formuła spotkania

Spotkanie odbędzie się w formule Case Study Tables, która pozwoli na rzeczowe przedyskutowanie i wypracowanie rozwiązań dla możliwych scenariuszy, z którymi będzie musiał uporać się pracodawca. Przy poszczególnych stolikach tematycznych, uczestnicy wspólnie z ekspertami EY krok po kroku przejdą przez: personalne, prawne i finansowe aspekty wdrożenia PPK. Wprowadzeniem do części warsztatowej będzie prezentacja zasad działania systemu oraz panel dyskusyjny z udziałem praktyków biznesu.

Wspólnie z uczestnikami warsztatów zmierzymy się z case studies, opartymi o realne problemy biznesowe takie jak:

  • zdefiniowanie kryteriów oceny i wybór dostawcy,
  • dialog ze stroną pracowniczą,
  • wpływ na employee value proposition i poziom wynagrodzeń,
  • weryfikacja kwestii prawnych i umownych,
  • integracja z systemami administracyjnymi,
  • zaprojektowanie procesów obsługi i określenie pracochłonności,
  • plan komunikacji wewnętrznej.

Agenda spotkania

Agenda:

8.45 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 – 10.15 Rozkład jazdy dla PPK – plan wdrożenia i kluczowe decyzje
10.15 – 11.00 Panel dyskusyjny: PPK - obowiązek, wyzwanie, potencjał

Moderacja: Małgorzata Fiedorczuk (EY)

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.30 Case Study Tables Sprint

  • Stolik 1: Kluczowe kryteria doboru podmiotu zarządzającego PPK (Zbigniew Matosek)
  • Stolik 2: Aspekty prawne i administracyjne dla PPK (Michał Balicki)
  • Stolik 3: PPK jako narzędzie motywacyjne: komunikacja, employer branding, wynagrodzenia (Małgorzata Fiedorczuk)

12.30-12.45 Podsumowanie warsztatów

Data: 7 maja 2019 r., Miejsce: Hotel Marriott, Sala Bałtyk 1, piętro 3

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

EY - Michał Grzybowski
Michał Grzybowski

Partner

michal.grzybowski@pl.ey.com
tel. +48 660 440 143

EY - Małgorzata Fiedorczuk
Małgorzata Fiedorczuk

Menedżer

malgorzata.fiedorczuk@pl.ey.com
tel.+48 797 305 731

EY - Michał Balicki
Michał Balicki

Starszy prawnik, menedżer

michal.balicki@pl.ey.com
tel. +48 519033 737

Zobacz także

EY - Program emerytalny jako narzędzie motywacji pracowników

Webcast:
Program emerytalny jako narzędzie motywacji pracowników.

EY - Bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami dotyczącymi PPK.

Blog:
Bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami dotyczącymi PPK.

EY - Cykl nagrań o tym, jak sprawnie wprowadzić w firmie PPK

PPK Nawigator:
Cykl nagrań o tym, jak sprawnie wprowadzić w firmie PPK