The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Śniadanie EY:
Co możesz zrobić przed najbliższymi oświadczeniami członków zarządu (MDR-3, TP), aby zmniejszyć ryzyko osobiste i spółki?

Wrocław, 12.03.2020

Co czeka nas w 2020 w podatku u źródła, dokumentacji cen transferowych i co oznaczają ostatnie propozycje zmian w MDR?

MDR | Podatek u źródła | Ceny transferowe

Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach transferowych. W tym zakresie przedstawimy również praktyczne kwestie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz minimalizowaniem ryzyka sankcji.

Dodatkowo, przedstawimy zmiany dotyczące MDR wynikające z nowego projektu nowelizacji, który pojawił się pod koniec stycznia 2020 roku. Zgodnie z tym projektem ustawa ma wejść w życie od 1 kwietnia 2020.

Ponadto, poświęcimy czas omówieniu i ustaleniu praktycznych problemów i rozwiązań, które umożliwią przygotowanie się do zamknięcia roku w marcu, jak i złożenia oświadczenia TP i raportu TP-R we wrześniu.

Oprócz krótkich prezentacji merytorycznych zakładamy czas na dyskusję przy przysłowiowej kawie oraz wymianę doświadczeń z doradcami podatkowymi EY z zespołu Podatków Międzynarodowych oraz Cen Transferowych.

Kluczowe pytania, na które odpowiemy w trakcie warsztatów:

 • Jakie oświadczenia mają podpisać i złożyć członkowie zarządu na podstawie przepisów MDR, podatku u źródła oraz dokumentacji cen transferowych w 2020 roku?
 • Jaka jest odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu oraz jakie są sposoby na mitygowanie ryzyk z tym związanych?
 • Jakie kroki należy podjąć oraz jak zarządzić procesem?

Dyskusję podzielimy na 3 zagadnienia:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR):

 • Jakie są praktyczne wątpliwości związane z obowiązkiem i terminem złożenia MDR-3?
 • Jaki wpływ może mieć nowelizacja z zakresu MDR, która została opublikowana pod koniec stycznia 2020 roku?
 • Jak zarządzić procesem złożenia MDR-3 oraz jakie dalsze kroki należy podjąć w związku z nowelizacją MDR?

Dokumentacja cen transferowych:

 • Zakres oświadczenia TP oraz jakie ryzyka może nieść złożone oświadczenie?
 • Czym jest TP-R i dlaczego tak niewielu może go wypełnić „od ręki”?
 • Jakie kroki należy podjąć celem minimalizacji ryzyka związanego ze składanym oświadczeniem?

Podatek u źródła:

 • Kiedy i jakie oświadczenia będą konieczne na gruncie znowelizowanych przepisów dotyczących podatku u źródła?
 • Praktyczne aspekty związane z „due care” oraz „beneficial owner”.
 • Jakie kroki należy podjąć celem przygotowania się do zmian i dlaczego nie warto odkładać tego na koniec półrocza?

Wrocław, Radisson Blu Hotel, ul. Purkyniego 10

Udział w spotkaniach jest bezpłatny wyłącznie po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu uczestnictwa ze strony EY. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń oraz do odwołania spotkania bez podania przyczyny.

Zaproszenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych.

Jeśli informacja o śniadaniu podatkowym może zainteresować jeszcze inne osoby z Państwa organizacji - prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości.

Program spotkania:

9.00 – 09.30

Rejestracja

9.30 – 10.00

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Podczas niniejszego bloku przybliżymy kluczowe aspekty związane z wypełnianiem obowiązków MDR. W szczególności wyjaśnimy praktyczne aspekty związane z informacją MDR-3, która zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej powinna zostać osobiście podpisana przez wszystkich członków zarządu bez możliwości ustanowienia pełnomocnika.

10.00 – 10.10

Przerwa kawowa

10.10 – 10.40

Dokumentacja cen transferowych

Podczas tego bloku przybliżymy praktyczne aspekty związane z zakresem raportowania oraz oświadczenia TP, które zasadniczo będzie bezpośrednio potwierdzać rynkowy charakter ustalonych cen. Dodatkowo, kończący się właśnie 2019 r. był pierwszym, za który należy sporządzić nowe formularze TP-R. Zakres raportowania danych finansowych w TP-R zmusza do pełnej transparentności jak w przypadku JPK.

10.40 – 11.00

Przerwa kawowa / Sesja pytań i odpowiedzi przy kawie z doradcami EY

11.00 – 11.30

Podatek u źródła

Podczas spotkania omówimy status regulacji dot. podatku u źródła, które zmiany obowiązują, a które są odroczone. Omówimy także temat oświadczeń, do składania których mogą być zobowiązani członkowie zarządu.

11.30 – 12.00

Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy ze strony EY:

EY - Sebastian Ickiewicz

Sebastian Ickiewicz

Associate Partner

Sebastian.Ickiewicz@pl.ey.com

EY - Mariusz Kozlowski

Mariusz Kozlowski

Associate Partner

Mariusz.Kozlowski@pl.ey.com

EY - Michał Muszyński

Michał Muszyński

Senior Manager

Michal.Muszynski@pl.ey.com

EY - Kateryna Simonova

Kateryna Simonova

Starszy Konsultant

Kateryna.Simonova@pl.ey.com