11 czerwca 2019 r., 10:00-11.00

Webcast EY:

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów – wyzwania związane z wdrożeniem

  • Podziel się

REJESTRACJA:
Aby zapisać się na bezpłatne wydarzenie online, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Obejrzyj webcast EY >>>

Data transmisji: 11 czerwca 2019 r., godzina 10.00-11.00.


16 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. Dokument czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej i oficjalną publikację. Od tego momentu Polska będzie miała dwa lata na przystosowanie prawodawstwa do nowych, europejskich wytycznych.

Podczas bezpłatnego webcastu eksperci EY omówią najistotniejsze wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy, w tym m.in:

  • wymóg udostępnienia bezpiecznych kanałów informacyjnych potencjalnym wewnętrznym i zewnętrznym sygnalistom,
  • obowiązek edukacyjny (informacyjny oraz szkoleniowy) w zakresie postępowania z sygnalistami  nałożony na organizacje względem swoich przedstawicieli oraz kontrahentów,
  • definicje oraz przykłady praktyk, które mogą zostać uznane za zakazane działania odwetowe wobec sygnalistów jak również,
  • praktyczne wyzwania związane z wdrażaniem kanałów zgłaszania naruszeń na polskim rynku.

Prowadzący:

REJESTRACJA:
Aby zapisać się na bezpłatne wydarzenie online, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Obejrzyj webcast EY >>>

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zachęcamy do zadawania naszym ekspertom pytań w trakcie warsztatu. Jeżeli omawiany temat może zainteresować Państwa znajomych, prosimy o przekazanie informacji o niniejszym wydarzeniu.
Aby sprawdzić czy Twój komputer jest przygotowany do transmisji webcastu, przeprowadź krótki test.
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących tematyki webcastu w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.