30 maja 2019 r., 10:00-11.00

Webcast EY:

Rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe - jak zarządzić ryzykiem osobistym?

  • Podziel się

REJESTRACJA:
Aby zapisać się na bezpłatne wydarzenie online, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Zapisz się na webcast EY >>>

Data transmisji: 30 maja 2019 r., godzina 10.00-11.00.


W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące odpowiedzialność firm, jak i zarządów za ceny transferowe. Od 2019 r. zarząd będzie musiał osobiście poświadczyć, że ceny transferowe w transakcjach z grupą są zgodne z zasadą wolnego rynku (arm’s length), a konsekwencjami za takie oświadczenie mogą być sankcje wprost wyartykułowane w KKS. Zasady rozliczeń stosowane w trakcie roku 2019 (stosowanie zasady arm’s length obowiązuje już w trakcie roku, czyli w momencie realizowania transakcji) oraz ostatecznie decyzje finansowe zamykające rok podatkowy wraz ze złożeniem CIT 2019 w marcu 2020 r. będą ważnymi momentami w ewentualnym postepowaniu KKS z tytułu odpowiedzialności osobistej członka zarządu.

Czy polski zarząd ma podstawę do oceny polityki cen transferowych wprowadzonej przez grupę kapitałową? Czy w organizacji niezbędne są zmiany w zakresie procedur i komunikacji kwestii związanych z polityką cen transferowych? Jak zapewnić efektywny udział w kontroli poprawności przyjętych mechanizmów rozliczeń z poziomu lokalnego zarządu? Jak pogodzić grupowe zarządzanie tematem w świetle lokalnej odpowiedzialności? Czasu w tym zakresie jest coraz mniej, dlatego niezbędne działania należy podjąć jeszcze przed zamknięciem roku podatkowego 2019 r.

W trakcie webcastu odpowiemy na szereg pytań związanych z nowym zakresem odpowiedzialności członków zarządu, w tym m.in.:

  • Na czym w praktyce polega odpowiedzialność członków zarządu w kontekście cen transferowych?
  • Jakie sankcje grożą Zarządowi w związku z odpowiedzialnością w zakresie cen transferowych?
  • W którym momencie Zarząd staje się odpowiedzialny za ceny transferowe? Już teraz, w momencie złożenia deklaracji rocznej czy w momencie złożenia oświadczenia?
  • Jak zaadresować częste wyzwanie: globalna polityka cen transferowych vs. odpowiedzialność osobista członków Zarządu?
  • Czy jest możliwe skutecznie ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków Zarządu? W jaki sposób to zrobić?

Korzyści z udziału w webcaście:

  • Praktyczna wiedza i doświadczenie,
  • Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej członków Zarządu w obszarze cen transferowych.

Prowadzący:

  • Aneta Błażejewska-Gaczyńska – Partner w Zespole Cen Transferowych EY
  • Michał Gawrysiak – Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych EY

REJESTRACJA:
Aby zapisać się na bezpłatne wydarzenie online, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Zapisz się na webcast EY >>>

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zachęcamy do zadawania naszym ekspertom pytań w trakcie warsztatu. Jeżeli omawiany temat może zainteresować Państwa znajomych, prosimy o przekazanie informacji o niniejszym wydarzeniu.
Aby sprawdzić czy Twój komputer jest przygotowany do transmisji webcastu, przeprowadź krótki test.
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących tematyki webcastu w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.