The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Czy zwinne finanse są paliwem Twojego rozwoju?

Agile Finance

Świat zmienia się szybko, a technologia pędzi w zawrotnym tempie. Nowe, przełomowe rozwiązania, nowe podmioty wchodzące na rynek, zmieniające się potrzeby i zachowania klientów, a także rosnąca ilość danych stanowią wyzwanie dla każdej organizacji. W zależności od podejścia biznesowego, te wyzwania mogą być zagrożeniem lub szansą. Natomiast nowe, rewolucyjne technologie i rozwiązania mogą wspierać długoterminowe cele w firmie.

W wielu organizacjach osoby odpowiedzialne za finanse stają przed wyzwaniem sprostania nowym technologiom i zmieniającym się trendom. Finanse muszą zapewniać realną analizę biznesową w oparciu o szczegółowe informacje, dane, analizy i modelowanie w czasie rzeczywistym. Dyrektorzy finansowi muszą pogłębiać swoją wiedzę o nowych funkcjach cyfrowych i analitycznych oraz jak najlepiej je wdrażać i wykorzystywać w swoich zespołach finansowych. Natomiast technologia może wspomóc dział finansów w elastyczny sposób.

EY - Agile Finance

Czym jest Agile Finance?

Agile Finance to kompleksowa usługa oparta na możliwościach oprogramowania SAP S/4HANA Finance. Została zaprojektowana tak, aby pomóc dyrektorom i innym osobom z działów finansowych, lepiej wykorzystywać korzyści płynące z zaawansowanych technologii, takich jak in-memory i cloud-based computing, a także analizy danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firma może powiązać kluczowe wskaźniki finansowe i zewnętrzne i tym samym podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłych inwestycji.

SAP S/4HANA Finance:

 • Zapewnia innowacje w podstawowych procesach finansowych
 • Zapewnia możliwość szybkiego włączenia nowych transakcji biznesowych
 • Skraca czas przetwarzania danych finansowych
 • Optymalizuje architekturę danych w podstawowych aplikacjach finansowych
 • Zmniejsza złożoność infrastruktury IT
 • Redukuje nadmiarowość i opóźnienie danych

10 korzyści biznesowych, które możesz osiągnąć korzystając z rozwiązań Agile Finance:

 • Informacje w czasie rzeczywistym, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne
 • Zaawansowane funkcje symulacyjne, poprawiające czas reakcji na szybko zmieniającym się rynku
 • Uproszczone procesy biznesowe umożliwiające wprowadzanie innowacji
 • Systematyczne podejście zapewniające ciągłą poprawę bez konieczności przeprowadzenia wielkiej transformacji
 • Zautomatyzowane, prewencyjne mechanizmy kontrolne ułatwiające proaktywne zarządzanie ryzykiem biznesowym
 • Globalne i kompleksowe zespoły finansowe, które ściśle współpracują z liniami biznesowymi w oparciu o rzeczywiste dane
 • Zredukowany całkowity koszt posiadania infrastruktury IT, przy wyższej skalowalności i niższym ryzyku
 • Elastyczny model danych do obsługi nowych wymagań generowanych przez linie biznesowe lub organy nadzoru
 • Nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika
 • Uproszczona koncepcja, bazująca na szablonie, umożliwia łatwiejszą integrację nowych i wydzielanie istniejących części organizacji

Skontaktuj się z nami