The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Czy po etapie zbierania danych przyjdzie czas na ich analizę?

Dowiedz się, jak EY wspiera firmy w zmianie sposobu podejmowania decyzji.

Usługi analityczne

W dzisiejszym świecie gwałtownie rośnie ilość gromadzonych w organizacjach informacji, ale tylko nieliczni potrafią odnaleźć wartość dodaną i w pełni wykorzystać potencjał, jaki wypływa z danych biznesowych klientów.

Wiedza o tym, w jaki sposób można wykorzystać zgromadzone dane, staje się kluczową kompetencją i jest ważnym elementem budowania strategii i przewagi konkurencyjnej każdej organizacji.

A w jaki sposób Ty budujesz swoją przewagę konkurencyjną i czy rzeczywiście w pełni wykorzystujesz potencjał jaki wypływa z Twoich własnych danych? I czy w związku z tym podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe są rzeczywiście optymalne i lepsze od konkurencji?

Jako zespół Doradztwa Biznesowego EY wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu złożonych problemów i wyzwań w realizacji ich celów biznesowych. Pomagamy w osiągnięciu pełnego potencjału do wzrostu, optymalizacji i ochrony ich przedsiębiorstw a jednym z istotnych elementów naszego podejścia jest wykorzystanie analizy danych.

Łączymy wiedzę merytoryczną oraz analizę danych aby lepiej wykorzystać wiedzę ukrytą w danych naszych klientów i szybciej zamienić ją w wymierną wartość biznesową. Dzięki temu nasi klienci mogą czerpać z zupełnie nowych możliwości biznesowych i szans rozwoju oraz budować w ten sposób swoją przewagę nad konkurencją.

img01

Jaką rolę odgrywają współcześnie dane i analityka?

Forbes Insights i EY prezentują dyskusję na temat ewolucji w kierunku organizacji opierającej działalność na analityce, podjętą podczas spotkania komisji doradczej ds. danych i analityki z udziałem przedstawicieli koncernów Baker Hughes Inc., Bristol-Myers Squibb i Merck.

Obejrzyj film
img01

Co się stanie, gdy służba zdrowia otrzyma zdrową porcję danych?

Podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych przyczyniło się do poprawy wyników leczenia pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej Intermountain Healthcare, przynosząc jednocześnie wielomilionowe oszczędności w ramach zakupów i łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej
img01

Czy o sukcesie analityki decyduje „pierwiastek ludzki”?

Umiejętnie zarządzając ludźmi zaangażowanymi w realizację strategii analitycznej, sieć Intermountain Healthcare umożliwiła lekarzom i innym pracownikom wprowadzenie zmian w procesach na podstawie danych, co pozwoliło poprawić wyniki działalności – i wyniki leczenia pacjentów.

Dowiedz się więcej
img01

Jak usłyszeć klienta pośród zgiełku tłumu?

Producentowi gier wideo pomogliśmy usprawnić działalność dzięki zebraniu i syntezie olbrzymiego zbioru danych z mediów społecznościowych oraz stworzeniu dla kanału cyfrowego strategii pozwalającej wychwycić opinie klienta.

Skontaktuj się z nami
img02

Jak najskuteczniej obniżyć koszty obsługi?

Spółce z branży FMCG pomogliśmy usprawnić działalność dzięki opracowaniu przyjaznego modelu wsparcia procesu decyzyjnego, który pozwolił obniżyć koszty obsługi w działalności tradycyjnie charakteryzującej się wysokimi kosztami i wysokim stopniem złożoności.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak najskuteczniej zastosować analitykę w spółkach działających w wielu krajach o zróżnicowanych systemach finansowych?

Światowemu producentowi pomogliśmy usprawnić działalność dzięki przeprowadzeniu analizy na gruncie przepisów ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych w ponad 25 krajach i 50 systemach finansowych – naświetlając kwestie wymagające natychmiastowej uwagi.

Skontaktuj się z nami
img03

Big Data – jak z dużych zbiorów mieć duże oszczędności?

Pomogliśmy klientowi usprawnić funkcjonowanie dzięki analizie zbiorów danych big data dotyczących naprawy środków trwałych prowadzącej do oszczędności podatkowych w wysokości 100 mln USD.

Skontaktuj się z nami
img04

Którędy wiedzie droga do poprawy stanu wierzytelności i zwiększenia przepływów pieniężnych?

Jednej z największych firm telekomunikacyjnych pomogliśmy usprawnić działalność dzięki wykorzystaniu analityki przepływów „od klienta do płatności gotówkowej” (Customer-to-Cash), co przyniosło poprawę stanu przepływów pieniężnych na poziomie 1,8–2,3 mld USD.

Skontaktuj się z nami
 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerszej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć realne możliwości.

 • Jak działamy

  Tworzymy globalne zespoły, co pozwala nam pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami wspólnie z naszymi klientami. Przedsiębiorstwa klientów działają sprawniej dzięki tej wyjątkowej, stałej współpracy utrzymywanej z doradcami EY.

  Budujemy zespoły interdyscyplinarne, współpracujemy z innymi działami EY, aby jak najlepiej zrozumieć i wykorzystać szeroki wpływ analiz danych na przedsiębiorstwo. Łączymy właściwe osoby w ramach EY: naszego Globalnego Centrum Kompetencji Analitycznych oraz poszczególnych działów w ramach całej organizacji.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy złożone problemy, szukamy w przedsiębiorstwie różnych możliwości, które wykorzystujemy na korzyść klienta. Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw, zarówno na bieżąco jak i w przyszłości.

  Dogłębnie analizujemy dane, wyciągamy z nich jak największą wartość w celu rozwoju najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, jak np. łańcuch dostaw, finanse czy obsługa klienta.

  Wykorzystując analizę danych: poznajemy, czego naprawdę pragną klienci, współtworzymy nowe modele biznesowe, pomagamy wykrywać nadużycia z wykorzystaniem śledczej analizy danych, zarządzamy ryzykiem, prowadzimy analizy skutków podatkowych związanych z kapitałem ludzkim i wspieramy proces podejmowania złożonych decyzji transakcyjnych.

  Łączymy umiejętności techniczne z fachową znajomością rynku i konkurencji. Ale to nie technologia stanowi dla nas punkt wyjścia. Zaczynamy od pytania: gdzie najbardziej potrzebujecie naszej pomocy? Następnie szukamy odpowiedzi w danych. W ten sposób pomagamy zidentyfikować sposoby na wykorzystanie analiz danych w procesie decyzyjnym organizacji.

  Dostrzegamy także, iż w przypadku analiz danych, technologia jest tylko jedną częścią równania. Pomagamy ściśle powiązać wykorzystanie analiz danych z procesami biznesowymi i usprawnić proces podejmowania decyzji tam, gdzie są podejmowane – w ludzkich głowach. Rozumiemy, że procesy i kultura organizacyjna oraz pierwiastek ludzki odgrywają nie mniej ważną rolę w czerpaniu rzeczywistych korzyści z osiągnięć analiz danych niż same technologie.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Intensywnie pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Niektóre z pytania, które nam w tym pomagają:

 • Czy rozważono pierwiastek ludzki jako klucz do sukcesu przy wdrażaniu elementów analiz danych w organizacji?
 • Jak czerpać wartość z wszystkich posiadanych danych?
 • Jak wykorzystać większe ilości i źródła danych w ramach programów zapobiegania nadużyciom i korupcji oraz programów zachowania zgodności z przepisami?
 • Jak wykorzystać potencjał analiz danych, aby poznać, czego naprawdę pragną klienci?
 • Jak wykorzystać potencjał analiz danych do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów, usług i doświadczeń?

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie