The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Roboty nadchodzą

Automatyzacja Procesów

W dobie najnowszych osiągnięć technologicznych i czwartej rewolucji przemysłowej, firmy aby sprostać rosnącym wymaganiom ze strony klientów, rosnącej presji konkurencyjnej, a także wyzwaniom wynikającym z nowych regulacji prawnych poszukują innowacyjnych rozwiązań. Do takich rozwiązań należy inteligentna automatyzacja (Intelligent Automation). Rozwiązanie to pomaga obniżyć koszty działania firm, wyeliminować ryzyko błędów, poprawić jakość danych oraz zwiększyć szybkość i jakość obsługi klientów. IA zastępuje ludzi w rutynowych czynnościach i staje się czynnikiem umożliwiającym świadczenie dodatkowych usług bez zwiększania liczby pracowników.

Inteligentna automatyzacja obejmuje szerokie spektrum technologii, poczynając od automatyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation, skrót: RPA) przez uczenie maszynowe, automatyzację kognitywną a kończąc na sztucznej inteligencji.

Przyszłość pracy nie polega na zastąpieniu ludzi przez roboty. Prawdziwy potencjał przedsiębiorstw przyszłości polega na stworzeniu potężnego połączenia pracy wirtualnych pracowników (robotów) oraz ludzi. W tej kombinacji ludzie będą mogli skoncentrować się na tym, co potrafią najlepiej tj. budowaniu i rozwijaniu relacji, podejmowaniu decyzji wymagających subiektywnej oceny oraz wprowadzaniu zmian i usprawnień.

Połączenie RPA z innymi technologiami zwiększa skalę korzyści

EY - RPA

Czym jest RPA?

Automatyzacja procesów biznesowych (RPA) polega na wykorzystaniu oprogramowania, które naśladuje zachowanie człowieka wykonując rutynowe, powtarzalne zadania. Wdrożenie RPA pozwala optymalnie zalokować zasoby, kierując siły ludzkie do wykonywania bardziej twórczych i koordynacyjnych funkcji, a powtarzalne i czasochłonne zadania zostawiając robotom. Automatyzacja pozwala zwiększać produktywność, jednocześnie ograniczając złożoność procesów.

Kolejnym krokiem po wdrożeniu RPA może być wprowadzenie funkcji sztucznej inteligencji. Przewidywanie, jakie zdarzenia gospodarcze i związane z nimi księgowania mogą stanowić ryzyko biznesowe lub podatkowe dla firmy lub które transakcje mogą budzić wątpliwości organów kontrolnych to realna przyszłość księgowości w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy.

Pobierz raport: Nadchodzą roboty. Dlaczego planowanie decyduje o sukcesie bądź rozczarowaniu (PDF)

EY - Zalety RPA

img01

Czy Twój dział pomocy technicznej potrafi błyskawicznie nadać priorytet pytaniom klientów?

Globalna, zawansowana technologicznie firma chciała poprawić wyniki badań satysfakcji klientów usprawniając proces nadawania priorytetu poszczególnym pytaniom, jednocześnie skracając czas oczekiwania na odpowiedź.

Firma doradcza EY pomogła wprowadzić zaawansowane technologie automatyzacji, w tym przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML), które pomagały rozpoznać i nadać priorytet odpowiedziom na poszczególne pytania. Wprowadzenie takich technologii pomaga rozwiązać najważniejsze i najpilniejsze problemy klientów w krótszym czasie i tym samym poprawić zadowolenie klientów.

img02

W jaki sposób można zbudować zespół Digital Workforce i przeprowadzić transformację operacji back-office?

Wiodący na rynku indyjskim dostawca usług telekomunikacyjnych zlecał firmie zewnętrznej obsługę większości usług finansowych i obsługi klienta. Klient chcąc zmniejszyć zależność od dostawcy zewnętrznego zlecił analizę możliwości wprowadzenia automatyzacji. Konsultanci EY ocenili możliwości wdrożenia RPA, przedstawili jego plan oraz dowiedli, że wartość wygenerowanych oszczędności będzie równa ponad 60 godzinom pracy pełnoetatowego pracownika przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji zadania.

img03

W jaki sposób inteligentna automatyzacja może być źródłem przewagi konkurencyjnej?

Wiodąca firma działająca w obszarze usług profesjonalnych chciała podnieść jakość i wydajność dostarczania usług swoim klientom i tym samym móc lepiej konkurować na rynku. Celem było wykorzystanie automatyzacji procesów biznesowych jako dźwigni do zmiany sposobu świadczonia usług.

Firma doradcza EY pomogła klientowi w automatyzacji procesów dostarczania podstawowych usług, które charakteryzowały się sezonowością i dużym wolumenem. Zaangażowanie EY polegało na dobrze odpowiednich procesów, automatyzacji tych procesów oraz ich produkcyjnym uruchomieniu. Dzięki transformacji, klient zwiększył swoje marże o 3%, oszczędzając równowartość ponad 500 godzin czasu pracy. Inwestycja zwróciła się w ciągu roku, a automatyzacja w niektórych procesach sięgnęła niemal 70%.

Kim jesteśmy

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Obecnie w przedsiębiorstwach zachodzą rewolucyjne zmiany w prawie każdym aspekcie biznesowym – w tym ekonomicznym, technologicznym, demograficznym czy też w obszarze preferencji klientów. Standaryzacja i optymalizacja procesów już nie wystarczają. Czy są zatem inne dźwignie, które pozwolą na zwiększenie efektywności i wydajności?

  Takimi dźwigniami jest robotyzacja procesów biznesowych czy ujmując rzecz szerzej inteligentna automatyzacja. Korzyści, które przynoszą są wymierne finansowo, długoterminowe i osiągalne w krótkim czasie.

 • Jak działamy

  Sprawne wdrożenie rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) zapewniające firmie oczekiwane korzyści wymaga podejścia składającego się z kilku kroków:

  1. Identyfikacja procesów do automatyzacji
  Nasi konsultanci podczas warsztatu z przedstawicielami klienta ocenią potencjał do automatyzacji wybranych procesów, oszacują czas niezbędny do budowy robotów i wstępne korzyści jakie może przynieść automatyzacja tych procesów. Możliwa jest również analiza potencjału robotyzacji w skali całej firmy. Wówczas na podstawie danych dostarczonych przez klienta na temat jego procesów oraz warsztatów z przedstawicielami klienta nasi konsultanci przygotują opracowanie prezentujące możliwości automatyzacji na szeroką skalę wraz z potencjalnymi korzyściami jakie może ona przynieść

  2. Proof of Concept
  Nasi konsultanci zbudują w krótkim czasie prototypy robotów dla 1-2 procesów biznesowych. Prototypy robotów będą posiadały podstawową funkcjonalność pozwalającą na zaprezentowanie klientowi, jak mogą wyglądać zautomatyzowane wersje jego procesów. Wynikiem Proof of Concept jest nagranie filmu demonstracyjnego prezentującego działanie robota oraz przygotowanie przez naszych konsultantów tzw. Business Case czyli kalkulacji potencjalnych oszczędności w przypadku budowy produkcyjnej wersji robotów.

  3. Wdrożenie pilotażowe
  Nasi konsultanci zbudują w pełni funkcjonalne roboty dla 2-3 procesów biznesowych klienta oraz wdrożą je na środowisku produkcyjnym tak aby po zakończeniu projektu mogły obsługiwać sprawy w zautomatyzowanym procesie. Jednocześnie EY przekaże wiedzę dotyczącą utrzymania robotów dedykowanym pracownikom klienta tak aby mogli oni zapewnić poprawne funkcjonowanie zbudowanych robotów po zakończeniu projektu.

  4. Wdrożenie w pełnej skali
  Nasi konsultanci zbudują i wdrożą roboty dla szerokiego spektrum procesów klienta. Skala wdrożenia i liczba procesów zależy od ambicji klienta i potencjału do automatyzacji procesów w jego organizacji. Równolegle do prac automatyzacyjnych EY przekaże wiedzę dotyczącą utrzymania robotów do dedykowanej jednostki klienta (przy dużych wdrożeniach rekomendujemy powołanie jednostki, która będzie odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie robotami, ich utrzymanie, rozwój i samodzielną automatyzację kolejnych procesów).

 • Co robimy

  Zapewniamy kompleksowe podejście umożliwiające klientom bezpieczne rozpoczęcie transformacji cyfrowej lub optymalizację działań już realizowanych w tym zakresie.

  • Przygotowujemy koncepcję i założenia modelu docelowego działania robotów w firmie.
  • Przeprowadzamy analizy potencjału robotyzacji (tzw. opportunity scan) i wskazujemy procesy o charakterystyce najlepiej nadającej się do robotyzacji.
  • Budujemy i wdrażamy roboty przy wykorzystaniu najbardziej uznanych i sprawdzonych na rynku technologii RPA.
  • Realizujemy transfer wiedzy i szkolenia dla pracowników klienta tak aby umożliwić sprawne przejęcie przez nich zarządzania robotami po zakończeniu prac projektowych.

Skontaktuj się z nami