The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeśli czujesz się osamotniony na szczycie, dlaczego nie poszukasz wsparcia?

Dyrektor Generalny (CEO)

Dyrektorzy Generalni muszą mierzyć się ze złożonymi wyzwaniami. W dynamicznie zmieniającym się świecie coraz trudniej odnaleźć właściwą ścieżkę i dokonać właściwego wyboru spośród wielu możliwości.

EY pomaga Ci zająć się sprawami, które stanowią dla Ciebie wyzwanie – i czasami udzielamy odpowiedzi, których wolałbyś nie słyszeć.

Nasze multidyscyplinarne zespoły, korzystające z sieci powiązań w ramach globalnej organizacji EY i dysponujące wiedzą na temat zagadnień sektora, dają nam możliwość formułowania bardziej trafnych pytań. A te z kolei są dla nas inspiracją do udzielania twórczych odpowiedzi, które kwestionują status quo i motywują klienta do innego patrzenia na wizję firmy w perspektywie długoterminowej, osiągane cele, wyniki i ponoszone ryzyko.

Razem możemy doprowadzić do zmiany w obszarze procesów i celów, by móc planować lepsze wyniki i realizować cele długoterminowe, poczynając od opracowania strategii, a kończąc na etapie wdrożenia.