The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kiedy każdy zabiega o Twoją uwagę, w jaki sposób dokonasz trafnego wyboru?

Dyrektor Finansowy (CFO)

Dyrektor Finansowy musi stawić czoła licznym wyzwaniom. I to nie tylko w obszarze finansów i rachunkowości, ale również w obliczu zmieniających się modeli biznesowych i technologii.

Do tego dochodzi konieczność działania zgodnie z obowiązującymi regulacjami, pod każdym względem i w każdej sytuacji.

W EY stawiamy właściwe pytania dotyczące biznesu i w ten sposób pomagamy Ci zapanować nad szerokim spektrum obowiązków, których nigdy nie było tak dużo i które wcześniej nie były tak różnorodne. Wyzwania nie powinny być dla Ciebie dodatkowym ciężarem, ale szansą na to, by Twoja firma mogła iść do przodu.

Dzięki naszym umiejętnościom w obszarze finansów i rachunkowości możemy zaoferować podejście oparte na strategicznym myśleniu, technologii, usługach wspólnych i analityce. Współpracujemy z Tobą, by razem tworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania i jednocześnie pomagać zwiększać kompetencje – zarówno z punktu widzenia firmy, jak i Twojej kariery zawodowej.

To wszystko nie byłoby możliwe bez naszej kultury współdziałania i globalnej sieci powiązań, które dają nam możliwość tworzenia multidyscyplinarnych zespołów złożonych z konsultantów EY, partnerów biznesowych takich jak SAP oraz doradców zewnętrznych. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła prognozować lepsze wyniki i osiągać długotrwały rozwój.

Jak możemy pomóc?

Dyrektorzy finansowi coraz częściej muszą się mierzyć z problemami, w każdym możliwym obszarze. Dzisiaj zakres kompetencji CFO to dużo więcej niż tylko finanse i rachunkowość – poczynając od opracowywania strategii i transakcji zakupu przedsiębiorstw, a kończąc na sprzedaży udziałów, zasobach danych i finansowaniu innowacji.

Do tego dochodzi konieczność działania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Pomagamy CFO przekształcić wyzwania w szansę na rozwój firmy, w ramach małych kroków, których kierunek wyznaczają poszczególne zagadnienia.

Dla naszego działu Doradztwa Biznesowego, budowanie lepiej funkcjonującego świata to pomoc w rozwiązywaniu dużych skomplikowanych problemów sektorowych oraz wykorzystywanie możliwości, dzięki którym klienci mogą się rozwijać, optymalizować swoją działalność i zapewnić ochronę interesów przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia roli CFO, zadanie to realizujemy i realizowaliśmy na różne sposoby, np. poprzez zmianę kultury spółki sektora finansów w obszarze source-to-pay, która doprowadziła do prognozowanych oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów, zintegrowanie 18 systemów finansowych spółki będącej usługodawcą usług ochrony i logistyki o wartości 3,8 mld USD w jedną platformę ERP i zmniejszenie w ten sposób ogólnych kosztów o 66%, czy ujednolicenie wielu różnych modeli i procesów produkcyjnych w poszczególnych działach i krajach w jednej firmie i utworzenie jednego globalnego systemu raportowania i monitorowania wyników.

W jaki sposób ten rodzaj wiedzy i umiejętności na etapie wdrożenia mógłby się przyczynić do rozwoju Twojej firmy? Mamy wszystkie niezbędne narzędzia, by formułować bardziej trafne pytania i ułatwić Ci przyjęcie proponowanego podejścia.

Wierzymy, że jeśli poszczególne obszary działalności firmy pracują lepiej, świat staje się lepszy.

Nowoczesne myślenie