The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kto decyduje o tym, że firma działa dobrze?

Dyrektor Operacyjny (COO)

W świecie charakteryzującym się coraz większą złożonością i coraz większymi możliwościami, Dyrektorzy Operacyjni muszą się nieustannie dostosowywać do szybko zmieniającej się sytuacji w firmie i uwarunkowań rynkowych.

Nasze multidyscyplinarne zespoły w połączeniu z siecią globalnych powiązań EY i naszą wiedzą na temat zagadnień sektorowych, dają nam możliwość formułowania bardziej trafnych pytań. A te z kolei umożliwiają nam udzielanie właściwych odpowiedzi.

Pomożemy Ci dostrzec potencjał w dużych skomplikowanych problemach, jakie przed Tobą stoją – niezależnie od tego czy chodzi o ekspansję na nowe rynki, zwiększenie efektywności działalności i obniżenie kosztów, czy też dostosowanie łańcucha dostaw do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Razem możemy wprowadzić zmiany w obszarze procesów, zysków i celów, by firma mogła osiągać lepsze wyniki i realizować cele długoterminowe, poczynając od opracowania strategii, a kończąc na etapie wdrożenia.

Nowoczesne myślenie