The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Ryzyko służy Ci jako pedał gazu czy hamulca?

Dyrektor ds. Ryzyka (CRO)

Dyrektorzy ds. Ryzyka muszą na bieżąco szacować ryzyko w niestabilnym i ciągle zmieniającym się świecie. Wykorzystanie zarządzania ryzykiem jako szansy zarówno do tego, by chronić przedsiębiorstwo, jak i przyspieszyć generowanie zysków ma dzisiaj dla każdej spółki większe znaczenie niż kiedykolwiek dotąd.

W środowisku, w którym nie da się łatwo przewidzieć rozwoju wypadków, pracujemy razem z biznesem, żeby zidentyfikować aktywa o kluczowym znaczeniu i ułatwić podejmowanie najważniejszych decyzji, dzięki którym strategia firmy może być konsekwentnie wdrażana i realizowana.

Nasza sieć globalnych powiązań, w połączeniu z naszą wiedzą na temat zagadnień sektorowych dają nam możliwość formułowania trafnych pytań. A te z kolei umożliwiają nam udzielanie właściwych odpowiedzi, dzięki którym firma może określić, jakie rodzaje ryzyka stanowią faktyczne zagrożenie, a jakie mogą napędzać rozwój firmy. Współdziałając z klientem wyposażamy go w wiedzę i zasoby niezbędne z punktu widzenia osiągania lepszych wyników i realizowania celów długoterminowych, poczynając od opracowania strategii, a kończąc na etapie wdrożenia.

Jak możemy pomóc

Żyjemy w nieprzewidywalnym i niepewnym świecie gospodarki poddanej nieustannym zmianom, a to oznacza konieczność ciągłego analizowania przyczyn ryzyka i sposobów jego minimalizowania. Każdy dzień jest pełen nowych wyzwań – gwałtowne zmiany geopolityczne, nowe technologie, które każą stawiać coraz bardziej skomplikowane pytania dotyczące ryzyka, niepokoje społeczne, które negatywnie oddziałują na łańcuch dostaw. W dzisiejszym coraz bardziej złożonym świecie gwałtownych przemian najważniejsze jest zapewnienie, by CRO postrzegali zarządzanie ryzykiem jako czynnik napędzający, a nie hamujący rozwój.

Wypracowaliśmy globalny „ekosystem” konsultantów, doradców zewnętrznych i naszych partnerów biznesowych realizujących jedno zadanie – wsparcie Twojego biznesu. Dzięki zastosowaniu podejścia opartego na współdziałaniu CRO jest w stanie wykazać związek między świadomym monitorowaniem i analizą ryzyka oraz wynikami przedsiębiorstwa.

W innym przypadku podejście to umożliwiło uproszczenie procedur kontrolnych spółki, dzięki czemu obniżono koszty działalności o połowę i skrócono jeden z procesów z 25 dni do 7 dni. Z kolei CRO w globalnej spółce farmaceutycznej zrealizował inwestycje w narzędzia cyfrowe i w ten sposób z wyprzedzeniem dostosował się do wymogów regulacyjnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu  skutków zmian z punktu widzenia pacjenta.

Kwestie związane z ryzykiem mają wpływ na prowadzoną działalność we wszystkich jej aspektach, a to oznacza, że dyskusje na temat sposobów zarządzania ryzykiem stają się dla członków zarządu zagadnieniem priorytetowym. CEO chcą wiedzieć, w jaki sposób funkcje związane z ryzykiem wspierają podstawowe obszary działalności oraz czy zespół ds. ryzyka w dalszym ciągu jest w stanie spełniać swoje zadanie. Wyposażamy firmę w wiedzę i zasoby, a także odpowiedzi niezbędne do tego, by być o krok przed ryzykiem, które znasz, a także w strategię i procesy do kontrolowania i wykorzystywania ryzyka, które jeszcze przed Tobą.

Korzystamy z wiedzy i umiejętności naszego multidyscyplinarnego „ekosystemu” doradców zewnętrznych i partnerów biznesowych, a także naszych specjalistów we wszystkich spółkach EY w obszarze cyberbezpieczeństwa, łańcucha dostaw, audytu wewnętrznego, oceny ryzyka i we wszystkich innych obszarach – po to, by formułować trafne pytania. Dzięki współpracy i współdziałaniu udzielamy odpowiedzi, które umożliwią Ci ocenę ryzyka z różnych perspektyw i z punktu widzenia każdej komórki w Twojej firmie, byś miał całościowy ogląd sprawy i mógł dostrzec cały związany z tym potencjał. Współdziałając możemy Ci pomóc osiągać lepsze wyniki i zapewnić długotrwały rozwój.

Nowoczesne myślenie