The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak osiągnąć balans dający stabilny wzrost?

Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich

Nawet, jeśli branża produktów konsumpcyjnych była kiedyś bezpieczna i stabilna, z pewnością teraz taka nie jest.

Nieustannie pojawiają się nowe czynniki zaburzające dotychczasowy porządek – zmienność panująca na rynkach wschodzących, rosnąca presja kosztowa, zmieniające się zachowania konsumentów i bezprecedensowa ilość danych.

Możemy pomóc Twojej firmie ożywić na nowo wzrost i poprawić wyniki sprzedażowe poprzez zrównoważenie przychodów i zysków, usprawnić działanie modelu operacyjnego, stworzyć łańcuch dostaw dostosowany do potrzeb, który łączy w sobie w zrównoważony sposób elastyczność działania, wydajność i odporność, a także zwiększyć wydajność funkcji back office, zarządzając ryzykiem i chroniąc wartość firmy.

Nasza znajomość sektora, w którym działa Twoja organizacja, inspiruje nas do tego, by zadawać lepsze pytania. Wspólnie możemy wypracować bardziej innowacyjne odpowiedzi, które pozwolą osiągnąć lepsze i trwałe wyniki.

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Dla naszych klientów z branży produktów konsumpcyjnych oznacza to pomoc w pogodzeniu ze sobą różnych priorytetów i kwestii, w celu znalezienia równowagi umożliwiającej rentowny wzrost – zrównoważenia innowacji wprowadzanych z myślą o przyszłości, z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycji w rynki dojrzałe z inwestycjami w rynki wschodzące, własnego interesu z interesem wspólnym, działań globalnych z lokalnymi a wartości z kosztami.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerszej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć realne możliwości.

 • Jak to robimy

  Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania wspólnie z naszymi klientami. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Stosując właściwe wyważenie między wiedzą, innowacjami i ryzykiem, pomagamy Państwu przewidywać zmiany zachodzące na rynku i trendy rynkowe. Wspólnie z Państwem oceniamy ich wpływ, posiłkując się wynikami wiarygodnych procesów analitycznych i naszą bezpośrednią znajomością wiodących praktyk stosowanych na całym świecie.

  Wszystko to przekształcamy w praktyczne pomysły dotyczące transformacji komercyjnej, przeprojektowania łańcucha dostaw lub doskonałości operacyjnej.

  Pomagamy poprawić wyniki sprzedażowe poprzez zrównoważenie przychodów i zysków Twojej firmy. Działania te obejmują zarządzanie portfelem marek, rozbudowę kanałów, skuteczność marketingową, skuteczność sprzedażową oraz projektowanie i realizowanie modeli operacyjnych.

  Świadczymy również usługi zarządzane z zakresu obsługi transakcji i wnikliwej analizy sprzedażowej.

  Możemy zwiększyć wydajność funkcji back office, zarządzając ryzykiem w sposób zintegrowany i chroniąc wartość firmy. W tym celu optymalizujemy modele operacyjne, planując i przeprowadzając transformację motywowaną kosztowo i opartą na zgodności z przepisami, realizując potencjał planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i wykorzystując technologie takie jak chmura obliczeniowa.

  Możemy zaprojektować dostosowany do konkretnych potrzeb łańcuch dostaw, równoważąc koszty i elastyczne funkcjonowanie w ramach architektury strategicznej, doskonałość operacyjną i stabilność łańcucha dostaw.

  Możemy również korzystać z zasobów organizacji należących do naszego globalnego ekosystemu, w tym wyspecjalizowanych start-upów, specjalistów od niszowych kwestii i zrzeszonych z nami partnerów, takich jak IBM, Microsoft, Procter & Gamble czy SAP.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy istotne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Branża dóbr konsumenckich znajduje się w przełomowym okresie. Coraz szybsze zmiany i większa złożoność powodują przekształcenie tradycyjnych sposobów prowadzenia działalności. Osiągnięcie wzrostu jest sporym wyzwaniem, koszty nieustannie rosną, a zachowania konsumentów ulegają zmianom. Nowi konkurenci, niespodziewane innowacje, coraz większa liczba regulacji, zmieniające się rodzaje ryzyka i rosnące zapotrzebowanie na przejrzystość – wszystko to wywiera wpływ na obecną sytuację. Technologie cyfrowe, big data i analityka rewolucjonizują obraz branży.

  Kiedy pracujemy nad poprawą wyników, uwzględniamy zarządzanie ryzykiem, a świadcząc usługi zarządzania ryzykiem stale pamiętamy o konieczności poprawy wyników. Wszystkie usługi realizujemy z wykorzystaniem analityki, cyberbezpieczeństwa i technologi cyfrowych.

  Współpracujemy z firmami z branży produktów konsumenckich na poziomie członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za funkcje i jednostki biznesowe – od międzynarodowych firm z listy Fortune 100 poprzez innowacyjne przedsiębiorstwa, po małe i średnie spółki z rynków wschodzących.

  Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb naszego klienta. W trakcie naszej pracy nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby klienta, kwestionujemy dotychczasowe rozwiązania, pomagając ulepszyć procesy i doświadczenia jego klientów.

  W każdym kontakcie nasi konsultanci wykazują się elastycznością i dociekliwością. Rozumiemy działalność prowadzoną przez Twoją firmę i przechodzimy do sedna problemu, zawsze mając na uwadze specyfikę firmy, rynku, na którym działacie i branży.

  A co najważniejsze, dzięki naszej globalnej infrastrukturze Twoja organizacja będzie miała dostęp do najlepszych zasobów EY, niezależnie od tego, w jakim miejscu znajduje się Twoja firma.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy. Intensywnie pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Od dziesiątek lat pomagamy spółkom z branży produktów konsumpcyjnych rozwiązywać ich największe, najbardziej złożone problemy. Inspiruje nas to do zadawania lepszych pytań, takich jak:

Pytania takie jak:

 • Czy wiesz, które elementy portfela produktów Twojej firmy rzeczywiście będą napędzać wzrost przez najbliższe pięć lat?
 • Jak będą się zmieniać pulę zysków?
 • Które kanały będą prosperować, a które stracą na znaczeniu?
 • Kto jest Waszym prawdziwym konkurentem?
 • Czy Wasza agenda cyfrowa jest skrojona na miarę potrzeb?
 • Jak interpretujecie i reagujecie na decyzje klientów dotyczące miejsca, sposobu i przedmiotu zakupów?

Skontaktuj się z nami