The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak osiągnąć balans dający stabilny wzrost?

Dobra konsumpcyjne

Nawet, jeśli branża produktów konsumpcyjnych była kiedyś bezpieczna i stabilna, z pewnością teraz taka nie jest.

Nieustannie pojawiają się nowe czynniki zaburzające dotychczasowy porządek – zmienność panująca na rynkach wschodzących, rosnąca presja kosztowa, zmieniające się zachowania konsumentów i bezprecedensowa ilość danych.

Możemy pomóc Twojej firmie ożywić na nowo wzrost i poprawić wyniki sprzedażowe poprzez zrównoważenie przychodów i zysków, usprawnić działanie modelu operacyjnego, stworzyć łańcuch dostaw dostosowany do potrzeb, który łączy w sobie w zrównoważony sposób elastyczność działania, wydajność i odporność, a także zwiększyć wydajność funkcji back office, zarządzając ryzykiem i chroniąc wartość firmy.

Nasza znajomość sektora, w którym działa Twoja organizacja, inspiruje nas do tego, by zadawać lepsze pytania. Wspólnie możemy wypracować bardziej innowacyjne odpowiedzi, które pozwolą osiągnąć lepsze i trwałe wyniki.

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Dla naszych klientów z branży produktów konsumpcyjnych oznacza to pomoc w pogodzeniu ze sobą różnych priorytetów i kwestii, w celu znalezienia równowagi umożliwiającej rentowny wzrost – zrównoważenia innowacji wprowadzanych z myślą o przyszłości, z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycji w rynki dojrzałe z inwestycjami w rynki wschodzące, własnego interesu z interesem wspólnym, działań globalnych z lokalnymi a wartości z kosztami.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerszej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć realne możliwości.

 • Jak to robimy

  Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania wspólnie z naszymi klientami. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Stosując właściwe wyważenie między wiedzą, innowacjami i ryzykiem, pomagamy Państwu przewidywać zmiany zachodzące na rynku i trendy rynkowe. Wspólnie z Państwem oceniamy ich wpływ, posiłkując się wynikami wiarygodnych procesów analitycznych i naszą bezpośrednią znajomością wiodących praktyk stosowanych na całym świecie.

  Wszystko to przekształcamy w praktyczne pomysły dotyczące transformacji komercyjnej, przeprojektowania łańcucha dostaw lub doskonałości operacyjnej.

  Pomagamy poprawić wyniki sprzedażowe poprzez zrównoważenie przychodów i zysków Twojej firmy. Działania te obejmują zarządzanie portfelem marek, rozbudowę kanałów, skuteczność marketingową, skuteczność sprzedażową oraz projektowanie i realizowanie modeli operacyjnych.

  Świadczymy również usługi zarządzane z zakresu obsługi transakcji i wnikliwej analizy sprzedażowej.

  Możemy zwiększyć wydajność funkcji back office, zarządzając ryzykiem w sposób zintegrowany i chroniąc wartość firmy. W tym celu optymalizujemy modele operacyjne, planując i przeprowadzając transformację motywowaną kosztowo i opartą na zgodności z przepisami, realizując potencjał planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i wykorzystując technologie takie jak chmura obliczeniowa.

  Możemy zaprojektować dostosowany do konkretnych potrzeb łańcuch dostaw, równoważąc koszty i elastyczne funkcjonowanie w ramach architektury strategicznej, doskonałość operacyjną i stabilność łańcucha dostaw.

  Możemy również korzystać z zasobów organizacji należących do naszego globalnego ekosystemu, w tym wyspecjalizowanych start-upów, specjalistów od niszowych kwestii i zrzeszonych z nami partnerów, takich jak IBM, Microsoft, Procter & Gamble czy SAP.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy istotne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Branża dóbr konsumenckich znajduje się w przełomowym okresie. Coraz szybsze zmiany i większa złożoność powodują przekształcenie tradycyjnych sposobów prowadzenia działalności. Osiągnięcie wzrostu jest sporym wyzwaniem, koszty nieustannie rosną, a zachowania konsumentów ulegają zmianom. Nowi konkurenci, niespodziewane innowacje, coraz większa liczba regulacji, zmieniające się rodzaje ryzyka i rosnące zapotrzebowanie na przejrzystość – wszystko to wywiera wpływ na obecną sytuację. Technologie cyfrowe, big data i analityka rewolucjonizują obraz branży.

  Kiedy pracujemy nad poprawą wyników, uwzględniamy zarządzanie ryzykiem, a świadcząc usługi zarządzania ryzykiem stale pamiętamy o konieczności poprawy wyników. Wszystkie usługi realizujemy z wykorzystaniem analityki, cyberbezpieczeństwa i technologi cyfrowych.

  Współpracujemy z firmami z branży produktów konsumenckich na poziomie członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za funkcje i jednostki biznesowe – od międzynarodowych firm z listy Fortune 100 poprzez innowacyjne przedsiębiorstwa, po małe i średnie spółki z rynków wschodzących.

  Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb naszego klienta. W trakcie naszej pracy nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby klienta, kwestionujemy dotychczasowe rozwiązania, pomagając ulepszyć procesy i doświadczenia jego klientów.

  W każdym kontakcie nasi konsultanci wykazują się elastycznością i dociekliwością. Rozumiemy działalność prowadzoną przez Twoją firmę i przechodzimy do sedna problemu, zawsze mając na uwadze specyfikę firmy, rynku, na którym działacie i branży.

  A co najważniejsze, dzięki naszej globalnej infrastrukturze Twoja organizacja będzie miała dostęp do najlepszych zasobów EY, niezależnie od tego, w jakim miejscu znajduje się Twoja firma.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy. Intensywnie pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Od dziesiątek lat pomagamy spółkom z branży produktów konsumpcyjnych rozwiązywać ich największe, najbardziej złożone problemy. Inspiruje nas to do zadawania lepszych pytań, takich jak:

Pytania takie jak:

 • Czy wiesz, które elementy portfela produktów Twojej firmy rzeczywiście będą napędzać wzrost przez najbliższe pięć lat?
 • Jak będą się zmieniać pulę zysków?
 • Które kanały będą prosperować, a które stracą na znaczeniu?
 • Kto jest Waszym prawdziwym konkurentem?
 • Czy Wasza agenda cyfrowa jest skrojona na miarę potrzeb?
 • Jak interpretujecie i reagujecie na decyzje klientów dotyczące miejsca, sposobu i przedmiotu zakupów?

Skontaktuj się z nami