The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Czy strategia Twojej firmy jest kompatybilna z cyfrowym światem?

Cyfryzacja

Żyjemy w czasach innowacji, gdy technologie cyfrowe zmieniają każdy aspekt naszego działania. Otwierają nowe możliwości, oddziałując na każdą jednostkę, organizację, firmę czy urząd.

Dla Działu Doradztwa EY tworzenie lepiej funkcjonującego świata oznacza podejmowanie złożonych wyzwań i wykorzystywanie nowych możliwości, aby pomóc klientom w rozwoju, optymalizacji i ochronie biznesu. Wierzymy, że właściwe zrozumienie i wykorzystanie cyfryzacji będzie decydować o przyszłości organizacji, odróżniając sprytną, zintegrowaną cyfrowo działalność od skazanej na stagnację czy wyparcie z rynku.

Pomożemy Twojej organizacji dostrzec praktyczne zastosowania i mierzalne korzyści, jakie niesie dobrze przygotowana cyfryzacja.

Cyfryzacja jest wyzwaniem kompleksowym. Nasze holistyczne podejście do digitalizacji inspiruje nas do tego, by zadawać pytania dotyczące funkcjonowania Twojego biznesu w świecie technologii cyfrowych i skłaniające do zastanowienia się nad właściwą strategią.

Możemy pomóc wypracować i realizować elastyczną strategię biznesową, która pozwoli na dostosowanie do nieustannie zmieniającego się otoczenia - poprzez wykorzystywanie pojawiających się szans i zarządzanie ryzykiem na każdym etapie łańcucha wartości. Współpraca z nami pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze i trwałe wyniki, poczynając od budowania strategii po jej realizację.

img01

Jak działać lokalnie, gdy patrzy się globalnie?

Globalnemu koncernowi farmaceutycznemu pomogliśmy usprawnić działalność dzięki badaniu nowych modeli biznesowych i ustaleniu priorytetów dla cyfrowych, zorientowanych na klienta inicjatyw, aby wykorzystać zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym.

Skontaktuj się z nami
img02

Czy aktywna polityka rządów w dziedzinie cyfryzacji oznacza rozwój dla przedsiębiorców?

Pomogliśmy Komisji Europejskiej (KE) usprawnić działanie dzięki współpracy przy opracowaniu ram polityki umożliwiającej 28 państwom członkowskim wprowadzenie zachęt do rozwijania przedsiębiorczości i innowacyjności w branży cyfrowej, a także dzięki ocenie wpływu cyfryzacji na strukturę zatrudnienia w państwach członkowskich.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy firma z długim stażem na rynku może zacząć nowy rozdział w dobie cyfrowej?

Firmie z branży medialno-rozrywkowej pomogliśmy usprawnić działalność dzięki współpracy przy budowaniu zdolności dostosowanych do przyszłych wyzwań, co pozwoliło zautomatyzować procesy i skrócić czas obsługi z trzech dni do sekund.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak wybrać między potwierdzaniem tożsamości a oferowaniem inteligentnych usług?

Agencji rządowej pomogliśmy usprawnić działanie dzięki współpracy przy przechodzeniu od wydawania plastikowych dowodów tożsamości do świadczenia inteligentnych usług, umożliwiając jej wsparcie rządu na drodze przemian z gospodarki opartej na towarach w kierunku gospodarki opartej na usługach i technologiach cyfrowych.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy można zadowolić urząd i pacjentów jednocześnie?

Firmie farmaceutycznej pomogliśmy usprawnić działalność dzięki poprawie rentowności inwestycji w technologie cyfrowe i uproszczonym rozwiązaniom dla klientów i płatników, które okazały się bardziej opłacalne i lepiej odpowiadające wymaganiom przepisów.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującej rzeczywistości dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki biznesowe, pewność i zaufanie.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerszej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć realne możliwości.

  Im sprawniej funkcjonuje biznes, tym sprawniej funkcjonuje świat.

 • Jak działamy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie i przełomowe rozwiązania dla naszych klientów. Wyjątkowa, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  W pierwszej kolejności skupiamy się na konsekwencjach cyfryzacji dla działalności – nie na samej technologii. Z uwagi na nasze bogate doświadczenie w dziedzinie ryzyka i poprawy wyników, oferujemy zaawansowane kompetencje w obszarze technologii cyfrowych.

  Podejmujemy współdziałanie na wszystkich poziomach EY, a także owocną współpracę z szerokim gronem partnerów spoza firmy, wśród których są zarówno technologiczni giganci pokroju IBM, Microsoftu, Procter & Gamble i SAP, jak i start-upy, innowatorzy czy przedsiębiorcy z branży rozwiązań cyfrowych. Dla klienta oznacza to szerokie spojrzenie na kwestię technologii cyfrowych w całym przedsiębiorstwie.

  Wachlarz naszych umiejętności nieustannie się poszerza m.in. poprzez strategiczne przejęcia. Możemy również pomóc w nabyciu lub zbyciu aktywów cyfrowych w ramach kształtowania cyfrowego portfela.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Organizacje mają szansę w pełni wykorzystać potencjał technologii cyfrowych, ale nim osiągną sukces, muszą odeprzeć czyhające po drodze zagrożenia.

  Korzystając z naszej metodyki elastycznych innowacji, możemy pomóc naszym klientom przyspieszyć ich procesy. Nasze doświadczenia połączone z umiejętnościami i wiedzą z zakresu technologii cyfrowych, inspirują nas, aby wskazywać przedsiębiorcom ściezki rozwoju.

  Pomagamy analizować możliwości, wprowadzać innowacje dla tworzenia wizji przedsiębiorstwa cyfrowego, korzystać z analityki do podejmowania świadomych decyzji i zarządzania ryzykiem. Możemy poprowadzić przez zawiłości technologii, prawa, wymagań nadzoru i podatków, pomóc w przeprowadzeniu transformacji, a także zaoferować wiedzę i doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które pozwala chronić przedsiębiorstwo. Na każdym etapie monitorujemy i analizujemy sytuację, wspierając proces decyzyjny klienta.

Jak możemy pomóc

Pięć najważniejszych elementów oferty EY w dziedzinie technologii cyfrowych

 • Strategia korporacyjna
  Pomagamy naszym klientom przemyśleć ich strategię biznesową i model prowadzenia działalności w dobie cyfryzacji.
 • Inkubacja i innowacyjność
  Ustalamy kompleksowo zdolności innowacyjne pozwalające na inkubację pomysłów i tworzenie nowych modeli biznesowych.
 • Transformacja doświadczenia klienta
  Analizujemy świat klienta, a następnie – wprowadzając rozwiązania – kreujemy nowe doświadczenia.
 • Działalność operacyjna
  Wzajemnie dopasowujemy, doskonalimy i automatyzujemy działalność operacyjną i funkcjonowanie łańcucha dostaw, aby w pełni zrealizować potencjał oferowany przez technologie cyfrowe.
 • Zaufanie
  Badamy horyzont ryzyka związanego z technologiami cyfrowymi i pomagamy naszym klientom budować sprawność działania pozwalającą reagować na pojawiające się ryzyko cyfrowe.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Intensywnie pracujemy, aby zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

W ramach całej organizacji EY dysponujemy zróżnicowanymi umiejętnościami w dziedzinie technologii cyfrowych, na które składa się praca projektantów usług i specjalistów od analizy danych, a także technologów i ekspertów w dziedzinie prawa, ryzyka i podatków.

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie