The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeśli dyrektor finansowy zajmuje się liczeniem terabajtów, kto dba o finanse?

Finanse

Świat finansów wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie działy odpowiedzialne za kwestie finansowe muszą brać pod uwagę, jak cała organizacja – i jej otoczenie – wpływa na wyniki firmy.

Stworzyliśmy globalny ekosystem dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych i innych specjalistów od rachunkowości i finansów pracujących na kierowniczych stanowiskach, aby pomóc zwiększyć wartość, jaką wnosisz do swojej firmy.

Chcemy zadawać lepsze pytania. Wspólnie z klientem szukamy bardziej innowacyjnych odpowiedzi, współpracując ze wszystkimi obszarami organizacji, pomagając usprawnić procesy finansowe i rachunkowe oraz dostarczając technologie, które to umożliwiają.

Nasz globalny zasięg umożliwia nam łączenie rozległych kompetencji w zakresie doradztwa operacyjnego z wiodącymi praktykami mającymi zastosowanie w konkretnych branżach. Dzięki partnerstwom, jakie zawarliśmy z wiodącymi spółkami z tego sektora, takimi jak SAP, Twoja firma może skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Ta stała współpraca oznacza, że wspólnie możemy działać na rzecz lepszych, trwałych wyników.

img02

Czy spółka, która zajmuje się transportem pieniędzy, może pieniądze również oszczędzać?

Usprawniliśmy działalność wartej wiele miliardów dolarów spółki ochroniarsko-logistycznej, pomagając jej zintegrować kilkanaście systemów finansowych w jedną platformę ERP, co pozwoliło ograniczyć ogólne koszty finansowe o 66% i zatrudnienie o 55%.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy organizacje potrzebują mapy do przeprowadzenia migracji?

Usprawniliśmy działalność globalnego producenta produktów przemysłowych, pomagając mu określić plan migracji w ramach globalnego projektu transformacji mającego na celu dostosowanie, uproszczenie i zharmonizowanie procesów przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy transformacja działu finansów może zelektryzować zyski?

Usprawniliśmy działalność globalnej firmy z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej, pomagając jej zrealizować korzyści liczone w milionach dolarów w ramach dużego projektu transformacji finansowej, który obejmował zaprojektowanie dwuośrodkowej struktury centrów usług wspólnych.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak z technicznego punktu widzenia poprawić wynik finansowy dzięki oszczędnościom?

Usprawniliśmy działalność globalnej firmy technologicznej, pomagając jej zaprojektować i wdrożyć nowy finansowy model operacyjny. Spodziewane roczne oszczędności wynoszą 35 mln USD.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak zareklamować świeże podejście?

Usprawniliśmy pracę wiodącej agencji reklamowej po serii przejęć, pomagając jej skonsolidować i zoptymalizować działalność poprzez otwarcie centrów usług wspólnych na całym świecie i usprawnienie realizacji korzyści.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak szybko można podjąć decyzję o usprawnieniu procesu planowania?

Usprawniliśmy działalność wiodącego indyjskiego browaru, pomagając mu opracować i wdrożyć elastyczne i powiązane ze sobą narzędzia oraz procesy planistyczne, które umożliwiły mu szybsze podejmowanie decyzji z wykorzystaniem pewniejszych informacji.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak mierzyć wyniki swojego sukcesu?

Pomogliśmy firmie świadczącej usługi profesjonalne usprawnić działalność, umożliwiając jej mierzenie i śledzenie korzyści wynikających z wdrożenia globalnego systemu ERP i transformacji finansowej.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

 • Jak to robimy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie rozwiązania dla naszych klientów. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Do opracowania rozwiązania wybieramy właściwych ludzi i stosujemy najlepsze koncepcje.

  Korzystamy z usług doświadczonych specjalistów branżowych, rynkowych i technicznych, dobieranych spośród pracowników EY i spoza tego grona. Należą do nich nasi konsultanci, klienci, partnerzy i inni eksperci finansowi EY specjalizujący się w takich obszarach jak podatki, usługi zabezpieczające i usługi doradztwa w zakresie transakcji.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy istotne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Realizując każde zlecenie, dostosowujemy naszą metodologię i sposób pracy do Państwa oczekiwań.

  Pomagamy wykorzystywać pojawiające się okazje w celu napędzania wzrostu, przedefiniowania struktury organizacyjnej i wykorzystania potencjału informacji.

  Dajemy wiedzę merytoryczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz możliwość szerokiego spojrzenia na kwestie biznesowe, a następnie praktyczne umiejętności, które pomogą osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

  Możemy na przykład pomóc Twojej firmie dostosować się i czerpać korzyści z nowych technologii napędzających transformację, takich jak system HANA do przetwarzania danych w pamięci RAM. Możemy pomóc rozwinąć wewnętrzne centra usługowe, centra usług wspólnych i działy back office, a także stworzyć, prowadzić i przenosić usługi outsourcingowe w celu zapewnienia większego potencjału wdrożeniowego.

  Co najważniejsze, realizując każde zlecenie, dostosowujemy naszą metodologię i sposób pracy do oczekiwań Twojej organizacji, na przykład łącząc ze sobą zmiany programowe z umiejętnościami z zakresu zarządzania finansami niezbędnymi w przypadku dużych transformacji.

  Poza tym nieustannie rozwijamy nasze usługi, aby jeszcze lepiej odpowiadały one zmieniającym się potrzebom klientów, np. poprzez świadczenie usług z zakresu oceny i analizy porównawczej na zasadzie subskrypcji.

Jak możemy pomóc

Dla Działu Doradztwa Biznesowego EY budowanie lepiej funkcjonującego świata oznacza rozwiązywanie istotnych, złożonych problemów i wykorzystywanie pojawiających się możliwości, aby pomóc w osiągnięciu wyników umożliwiających wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów teraz i w przyszłości. Wprowadzenie zmian w jednym, niewielkim obszarze może wywrzeć olbrzymi pozytywny wpływ na całą organizację.

Doskonałość procesów finansowych

Dobrze zarządzany proces finansowy to podstawa sukcesu na stanowisku dyrektora finansowego (CFO). Pozwala on uwolnić ograniczone zasoby i skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Jeszcze niedawno transformacja finansowa koncentrowała się przede wszystkim na kontroli kosztów, wydajności procesów oraz ustanowieniu właściwych mechanizmów kontroli i procedur zarządzania ryzykiem. Dzisiaj pod tym pojęciem kryje się znacznie więcej.

Podobnie jak samo stanowisko CFO, funkcja finansowa przeszła ewolucję i służy obecnie jako funkcja wspierająca strategię korporacyjną, program kapitałowy, wzrost i przewagę konkurencyjną na rynku.

W związku z tym, że wiele firm znów postawiło sobie za jeden z głównych celów osiągnięcie wzrostu, na liście priorytetów wielu CFO kontrola kosztów i wydajność ustąpiły miejsca innowacyjności. Wiodące spółki uznają, że odpowiedzialność za innowacyjność ponoszą wszyscy, na czele z zespołem kierowniczym, w tym z CFO.

Dobrze zarządzany proces finansowy wspiera innowacyjność, uwalniając ograniczone zasoby i pozwalając skupić się na istotnych pytaniach i rozwiązywaniu trudnych problemów

Nasze usługi z zakresu doskonalenia procesów finansowych pomagają naszym klientom osiągnąć innowacyjność biznesową, wspierając ich w zakresie:

 • Programów transformacji finansowej – od pełnej transformacji funkcji finansowej aż po transformację współzależnych procesów, takich jak budżetowanie i prognozowanie.
 • Usług szybkiej oceny, takich jak ocena sprawozdań pod kątem najlepszych praktyk, sprawozdawczość oparta na zrównoważonej karcie wyników, planowanie, budżetowanie i prognozowanie biznesowe oraz raportowanie faktycznych wyników dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Weryfikacji wydajności procesów, w tym projektowania wskaźników wspomagających wydajność i efektywność procesów.
 • Przygotowań do wprowadzenia technologii pozwalających wyzwolić pełen potencjał procesów finansowych.

Doskonalenie zasobów ludzkich

Usługi z zakresu doskonalenia zasobów ludzkich pomagają określić aktualny zestaw kompetencji pracowników funkcji finansowej, zidentyfikować możliwości doskonalenia i sporządzić plan doskonalenia w celu przygotowania zespołu finansowego na przyszłość.

CFO często mają wątpliwości, czy pracownicy ich działów finansowych są w pełni zdolni do wykonywania swoich aktualnych obowiązków i dobrze przygotowani na przyszłość. Zastanawiają się, czy w pełni wykorzystują ograniczony kapitał ludzki, jakim dysponują ich organizacje.

W EY uważamy, że możemy sprostać temu wyzwaniu.

Nasze usługi z zakresu doskonalenia zasobów ludzkich pomagają w ukierunkowany sposób określić aktualny zestaw kompetencji pracowników funkcji finansowej, zidentyfikować możliwości doskonalenia i sporządzić plan rozwoju w celu przygotowania zespołu finansowego na przyszłość.

Nasze zespoły korzystają ze sprawdzonego podejścia w celu:

 • Przeprowadzenia oceny obecnych silnych i słabych stron aktualnego zestawu kompetencji pracowników funkcji finansowej.
 • Dopracowania zakresu ról i odpowiedzialności.
 • przeprowadzenia analizy porównawczej w odniesieniu do oczekiwań w zakresie kompetencji wiodących.
 • Określenia luk w kompetencjach oraz
 • Wystosowania zaleceń dotyczących doskonalenia.

Następnie pomagamy klientom rozwinąć zdolności w zakresie uczenia się i doskonalenia konieczne do inwestowania w zespoły finansowe, przygotowania ich na wyzwania przyszłości i utrzymania osiągniętych wyników. Pomagamy również klientom określić i wdrożyć procesy z zakresu zarządzania talentami konieczne do realizacji ich wizji.

Uczenie się i doskonalenie to podróż, a nie cel. Podróż, która wymaga sprawdzonego, powtarzalnego procesu, stałego zaangażowania funkcji finansowej oraz doradcy, który wie, jak przeprowadzić ten proces we właściwy sposób.

Doskonałość kontroli finansowej

Możemy pomóc w lepszym skoordynowaniu funkcji finansowej z innymi funkcjami oraz wypracowaniu wzajemnego zrozumienia zagrożeń i szans.

W EY rozumiemy funkcję kontrolera finansowego i wiemy, co jest potrzebne, aby bilansować księgi rachunkowe, utrzymać kontrolę nad finansami, ograniczyć ryzyko finansowe i generować przydatne informacje, a to wszystko z pomocą wydajnego zespołu. Wiemy też jednak, że wybitni liderzy finansowi sięgają wzrokiem dalej, poza tę tradycyjną perspektywę finansową, ściśle współpracując z innymi funkcjami wewnętrznymi na potrzeby planowania biznesowego i podejmowania strategicznych decyzji, a nie ograniczając się wyłącznie do perspektywy związanej z monitorowaniem, sprawozdawczością i zarządzaniem ryzykiem.

Z naszą pomocą finanse mogą stać się zaufanym partnerem biznesowym – wszystko to dzięki zwiększeniu koordynacji między funkcją finansową a innymi funkcjami oraz wzajemnego zrozumienia kluczowych zagrożeń i szans. Naszą pasją jest również wyszukiwanie najlepszych praktyk w różnych branżach i udostępnianie tych narzędzi naszym klientom, aby mogli oni pracować szybciej, mądrzej i bezpieczniej.

Usługi z zakresu doskonałości kontroli finansowej EY łączą w sobie wszystkie kluczowe elementy skutecznej funkcji kontroli finansowej: ludzi, proces, politykę, technologię i model realizacji, promując jednocześnie silne partnerstwo między finansami a działalnością operacyjną.

Dzięki naszym usługom z zakresu doskonałości kontroli finansowej funkcje finansowe naszych klientów mogą z powodzeniem wspierać strategiczny kierunek rozwoju firmy. Pomagamy klientom budować globalne docelowe modele operacyjne, opracowywane na podstawie wiodących praktyk i dostosowywane do specyfiki firmy.

Wykorzystujemy wiodące technologie, takie jak SAP Simple Finance, do obsługi danych, przeprowadzania analiz i generowania wniosków koniecznych do zarządzania firmą. Technologia ta może zrewolucjonizować finanse, ponieważ pozwala uzyskać „błyskawiczny wgląd” na podstawie aktualnych informacji, umożliwiając np. zintegrowane planowanie, stałe przetwarzanie i prognozowanie.

Projektujemy i wdrażamy modele realizacji finansowej w celu zwiększania skali i spójności niezbędnej do zarządzania coraz bardziej złożonym otoczeniem. W tych wszystkich działaniach cały czas mamy na uwadze ryzyko i koszty, aby zminimalizować obciążenia dla działalności organizacji.

W EY rozumiemy zarówno globalne standardy, jak i lokalne komplikacje, z jakimi wiąże się sprawowanie funkcji kontrolera finansowego. Pomagamy klientom na całym świecie znaleźć między nimi równowagę.

Globalna doskonałość w zakresie realizacji finansowej

Podróż nigdy się nie kończy. Przyszłe modele realizacji mają charakter globalny, wielofunkcyjny i w pełni zintegrowany. Pomagamy określić aktualną dojrzałość firmy i sposób transformacji.

Wiele organizacji w ciągu ostatnich dwóch dekad zaczęło stosować usługi wspólne i outsourcing. Model ten, skupiający się na obsłudze pobocznych działań organizacji, wdrożony został najpierw w finansach, a następnie w IT.

Przyszłościowy model globalnych usług dla przedsiębiorstw (Global Business Services, GBS) ma charakter wielofunkcyjny, jest w pełni zintegrowany, zorientowany na kompleksowy proces i pomaga w transformacji działalności. Zazwyczaj osiąga się to przez stworzenie jednolitej jednostki GBS zdolnej realizować kompleksowe procesy.

Przesunięcie w stronę organizacji globalnych usług dla przedsiębiorstw to proces nie tyle rewolucyjny, co ewolucyjny, a z dzisiejszej perspektywy „kompleksowe”, globalne usługi dla przedsiębiorstw stanowią punkt końcowy tego procesu. Jak na razie bardzo niewielka grupa spółek osiągnęła ten poziom integracji.

Nasza oferta usługowa Global Finance Delivery Excellence (globalna doskonałość w zakresie realizacji finansowej) obejmuje wszystkie etapy tej podróży: organizację finansowych usług wspólnych, migrację finansowych usług wspólnych do wielofunkcyjnych i regionalnych usług wspólnych, a także migrację z wielofunkcyjnych usług wspólnych do prawdziwej „kompleksowej” organizacji GBS obejmującej struktury centrów kompetencji (Center of Excellence, CoE).

Koncentrujemy się nie tylko na korzyściach, jakie odniesie dana funkcja, ale również na tym, jak wnieść wkład w cele ogólnofirmowe i zająć bardziej strategiczną pozycję w modelu operacyjnym całego przedsiębiorstwa.

Możemy Państwu pomóc określić aktualną dojrzałość Państwa podróży w kierunku GBS w sześciu wymiarach: strategii, organizacji i lokalizacji, zakresu i dojrzałości usługi, migracji i doskonalenia, procesów i automatyzacji oraz ludzi i talentów.

GBS promuje kulturę zorientowaną na działalność sprzedażową i równoważy cele dotyczące redukcji kosztów inwestycjami na rzecz innowacji procesowej. Usługi GBS realizowane są przez wszystkie działy, odpowiedzialne za wyniki finansowe, a rozwój umiejętności i przyciąganie utalentowanych pracowników mają kluczowe znaczenie w sukcesie nowej generacji usług wspólnych.

Dzięki współpracy z naszymi zespołami ds. łańcucha dostaw i działalności operacyjnej, usług doradztwa kadrowego, technologii, klientów, ryzyka i kapitału ludzkiego oraz podatków możemy oferować te usługi konsekwentnie dla wszystkich funkcji, na całym świecie, w sposób w pełni zintegrowany. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu „budowa – obsługa – przeniesienie” Twoja organizacja będzie mogła wdrożyć GBS szybciej i z ograniczonym ryzykiem.

Diagnostyka finansowa

Dzięki wprowadzeniu analizy porównawczej jako narzędzia do zarządzania wynikami biznesowymi firmy mogą zrozumieć, jak kształtują się ich wyniki w porównaniu z wynikami podobnych spółek.

Wykorzystanie analizy porównawczej pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć program służący do wyliczania wyników działalności, porównywania ich z wynikami branży lub innymi odpowiednimi standardami oraz określania kluczowych wniosków i możliwości poprawy. Baza danych zawierająca ponad 50 tys. punktów analizy z głębokimi zbiorami danych z różnych sektorów umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o fakty.

Poniżej przedstawiono przykład możliwości finansowej analizy porównawczej EY, przedstawiający porównanie kosztów, czasu cyklu i wskaźników wydajności w przypadku przejścia z jednostki samodzielnej na globalne usługi dla przedsiębiorstw (GBS) dla dwóch procesów finansowych: Zobowiązania i Sprawozdawczość Finansowa.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Intensywnie pracujemy, aby zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by stawiając lepsze pytania, usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Jak można osiągnąć rentowny wzrost?
 • Czy Twoja organizacja powinna zmaksymalizować przychody czy zminimalizować koszty?
 • Czy Twoja firma dysponuje utalentowanymi pracownikami i odpowiednią strukturą, aby zrealizować swoje cele?
 • Czy wykorzystujecie w pełni posiadane przez siebie informacje?
 • Czy Twoja organizacja przestrzega wszystkich przepisów i regulacji?

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie