The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak przekuć porażkę w sukces w świecie innowacji?

Innowacje

Innowacyjność nie jest opcją. W dzisiejszych czasach to konieczność w każdej organizacji. Przyspieszone tempo zmian i skala przełomu, jaki nastąpił dzięki dostępowi do dużych ilości danych, technologiom cyfrowym, globalizacji i innym czynnikom, sprawiają, że przedsiębiorstwo, aby przetrwać, musi ewoluować.

Dla Działu Doradztwa Biznesowego EY lepiej funkcjonujący świat oznacza rozwiązywanie złożonych problemów i wykorzystywanie pojawiających się szans, aby umożliwić wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów. Wiemy to, gdyż pomogliśmy wielu klientom wejść na ścieżkę innowacyjności. W obliczu tych samych wyzwań stoi obecnie EY. My również musimy się dostosować. Dlatego na nowo spojrzeliśmy na nasz dorobek w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, stawiając go u podstaw naszych usług – aby każdy z nas, i klient, i my, utrzymał czołową pozycję.

Nazwaliśmy to „Innowacyjnością zrealizowaną”.

Nasze podejście opiera się na założeniu, że innowacyjność to sztuka zmieniania trudnych rzeczy w łatwe. We współpracy z klientami opracowujemy nowe rozwiązania, przekazując, doskonaląc i wdrażając nowe podejścia, narzędzia i usługi, a lokalne rozwiązania przenosząc na grunt najlepszych praktyk w skali globalnej. Nieustannie ewoluujemy, aby pomagać w rozwijaniu przedsiębiorstw, przekształcając zagrożenia w możliwości.

Jak uzdrowić placówki służby zdrowia?

Wszechstronnej placówce służby zdrowia pomogliśmy usprawnić funkcjonowanie dzięki opracowaniu i wdrożeniu jednolitego, zorientowanego na klienta procesu innowacyjnego, który pozwolił przyspieszyć cykl innowacyjny z ośmiu miesięcy do ośmiu tygodni, poprawić jakość opieki i wprowadzić oszczędności.

Skontaktuj się z nami
img02

Kiedy lepiej zapobiegać niż leczyć?

Globalnej organizacji medycznej, funkcjonującej na rynku badań na zlecenie, pomogliśmy rozwinąć działalność dzięki aktualizacji założeń i prognoz finansowych, ocenie ofert konkurencji oraz opracowaniu nowej oferty, skoncentrowanej na profilaktyce chorób i promocji zdrowia.

Skontaktuj się z nami
img02

Jak pozbyć się zarazków?

Światowemu producentowi wyrobów medycznych pomogliśmy usprawnić model funkcjonowania dzięki oszacowaniu wielkości segmentów rynku, zdefiniowaniu strategii wzrostu i opracowaniu zasad ładu korporacyjnego, umożliwiając firmie zwiększenie o ponad 100% wartości jej portfela produktów związanych z rozprzestrzenianiem się zakażeń w służbie zdrowia.

Skontaktuj się z nami
img02

Jak przywrócić akcję serca, gdy zablokowane są tętnice?

Producentowi wyrobów medycznych pomogliśmy usprawnić działalność, przeprowadzając błyskawiczną ocenę dostępnych wariantów rozwoju, dzięki czemu zostały zdefiniowane dostępne, innowacyjne modele biznesowe, które pozwoliły firmie zyskać odmienne spojrzenie na prowadzoną działalność w branży sprzętu kardiologicznego.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy z klientem były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerokiej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć najlepsze rozwiązania.

  Im sprawniej funkcjonuje biznes, tym sprawniej funkcjonuje świat.

 • Jak działamy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie rozwiązania dla naszych klientów. Bliska współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Klienci coraz częściej oczekują od nas innowacyjnych usług i rozwiązań, takich jak narzędzia analityczne, dane lub treści. Klienci oczekują również współpracy w ramach odmiennych modeli rozliczeniowych, np. stałe wynagrodzenie lub wynagrodzenie na podstawie generowanej wartości.

  Pomagamy tworzyć własność intelektualną lub korzystać z wypracowanych już rozwiązań, aby dotrzymać kroku zmianom i sprawniej funkcjonować na rynku. Wsparcie w tym zakresie świadczymy bazując na naszych globalnych rozwiązaniach w obszarze innowacji, dzięki czemu nasze usługi i wyniki prac są stale aktualne i odpowiadają na pojawiające się problemy.

  Przyspieszeniu tempa tych działań służy tworzenie przez wszystkie komórki EY nowych usług, nowych modeli realizacji oraz kreowanie możliwości zajęcia pozycji pierwszego gracza za pośrednictwem naszego globalnego programu innowacyjności.

  Nazywamy to „Innowacyjnością zrealizowaną”.

 • Co robimy

  Dla Działu Doradztwa Biznesowego EY sprawniej funkcjonujący świat oznacza rozwiązywanie złożonych problemów i wykorzystywanie pojawiających się szans, aby pomóc w poprawie wyników, optymalizacji funkcjonowania i ochronie przedsiębiorstw naszych klientów, teraz i w przyszłości.

  Pomagamy usprawnić funkcję zarządzania innowacyjnością, aby wspaniałe pomysły owocowały lepszymi wynikami biznesowymi. We współpracy z klientem opracowujemy metody pomiaru i oceny powodzenia każdego innowacyjnego przedsięwzięcia.

  Korzystając z naszej metodyki „zwinnych innowacji”, możemy pomóc naszym klientom zoptymalizować ich procesy. Możemy korzystać z innowacyjnych rozwiązań zebranych przez nasz zespół na globalnym rynku lub pomóc dalej doskonalić lub dostosowywać program innowacyjności, który już się sprawdził.

  Dostarczamy narzędzia umożliwiające poszukiwanie możliwości optymalizacji w całej strukturze przedsiębiorstwa. Pomożemy opracować nowe, lepsze systemy, procesy i mierniki w obszarze innowacyjności. Jednocześnie wraz z klientem pracujemy nad zoptymalizowaniem zdolności innowacyjnych w oparciu o współdziałanie.

  Możemy pomóc Wam przekonać się, że innowacyjność polega na nieustannym uczeniu się i dostosowywaniu, wyróżnianiu się oraz urzeczywistnianiu nowatorskich koncepcji każdego dnia.

Jak możemy pomóc

Gdzie znaleźć punkt zaczepienia strategii innowacji gdy wszystko wokół jest w ruchu?

Pomagamy umiejscowić innowacyjność w centrum działania przedsiębiorstwa – aktywizując konieczne zmiany we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (strategie, modele biznesowe, procesy, itp.).

W dynamicznym otoczeniu pomagamy dostrzec szanse. Modele biznesowe skoncentrowane na produkcji, dystrybucji, informacji i doświadczeniu ustępują miejsca nowej erze w działalności – erze innowacji, kształtowanej przez megatrendy, takie jak cyfryzacja i globalizacja, które odciskają swój ślad na każdej branży. Podobną ewolucję musi przejść sposób tworzenia przez firmy wartości. Wspomagamy tworzenie strategii stawiającej innowacyjność w centrum działania przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym opracowaną przez nas metodykę zwinnych innowacji, aby:

 • przeprojektowywać modele biznesowe,
 • przyspieszać tempo wprowadzenia rozwiązań na rynek,
 • stymulować trwały wzrost

Przykładowo opracowaliśmy strategię wzrostu i innowacji dla wszechstronnej firmy zajmującej się produkcją przemysłową i pomogliśmy dostawcy technologii wprowadzić nowy model funkcjonowania.

Te same megatrendy oddziałują na EY. Branża usług profesjonalnych przechodzi znaczące przemiany. Dlatego innowacyjność jest jednym z naszych globalnych priorytetów w ramach naszej wizji tworzenia sprawniej funkcjonującego świata. Ustanowiliśmy globalną strategię innowacji oraz podejście ukierunkowane na rozwijanie nowych usług, modeli biznesowych oraz możliwości zajęcia pozycji pierwszego gracza w danym segmencie rynku.

Bazując na własnych doświadczeniach, we współpracy z klientem staramy się zaszczepić innowacyjność w kulturę przedsiębiorstwa i uzyskać zwinność działania niezbędną, aby tworzyć, inkubować i aktywizować innowacje.

Skupiasz się na rozwijaniu dzisiejszych innowacji? Nawiązujesz kontakty, aby znaleźć pomysły jutra?

Możemy pomóc zbudować odpowiednią sieć kontaktów, aby szybciej pobudzać i realizować innowacje.

Oferujemy wsparcie przy rozwijaniu spójnej i efektywnej sieci innowacyjności, której znaczenie dla identyfikacji dobrych konceptów oraz ich sprawnej komercjalizacji jest nie do przecenienia. Zapewniamy pomoc w skróceniu ścieżki innowacji dzięki wykorzystaniu naszej metodyki zwinnych innowacji, a także dzięki współpracy z innowatorami w sferze biznesu i technologii, aby zbudować:

 • wewnętrzne sieci innowacji złożone z globalnych zespołów, obejmujące wszystkich pracowników,
 • sprzyjające innowacyjności otoczenie zewnętrzne, do którego należą m.in. klienci, czołowi eksperci z zakresu innowacji, partnerzy, a także dynamicznie rozwijająca się społeczność start-upów.

Przykładowo, systematycznie prowadzimy szkolenia z zakresu innowacyjności, a także warsztaty dla naszych klientów, organizujemy zamknięte sesje innowacyjne, na których spotykają się wybitne umysły w dziedzinie innowacji, a także występujemy na konferencjach poświęconych tematyce innowacyjności.

Wewnętrzna sieć innowacji EY obejmuje wszystkich pracowników, wierzymy bowiem, że dobre pomysły mogą wypłynąć od każdej osoby, w każdej chwili. Nasze globalne zdolności innowacyjne pozwalają zsynchronizować wewnętrzną sieć na poziomie wszystkich linii usług i regionów, aby we właściwym momencie i we właściwym miejscu poszczególne elementy ułożyły się w całość. Ponadto aranżujemy stale ewoluujące środowisko wewnętrzne, w którym innowacje możemy współtworzyć w ramach sojuszy z naszymi partnerami, takimi jak P&G, SAP, IBM i Microsoft. Pozostajemy w kontakcie z firmami nowej generacji w ramach prowadzonego przez nas programu promocji najlepszych przedsiębiorców roku na świecie – World Entrepreneur Of The Year™ oraz programów konkursowych dla start-upów.

Co wybrać – innowacje podtrzymujące, przyległe czy przełomowe? Podejście portfelowe sposobem na lepsze wyniki?

Współpracujemy z klientem, aby skonstruować portfel oparty na właściwym połączeniu innowacji podtrzymujących, przyległych i przełomowych.

Bazując na wiedzy wyniesionej z licznych projektów, pomagamy zarządzać innowacjami w sposób portfelowy, aby jak najskuteczniej niwelować pojawiające się zagrożenia. Oferujemy pomoc przy ocenie i opracowywaniu podejścia opartego na zarządzaniu portfelowym dostosowanego do specyfiki klienta, wskazując właściwe połączenie innowacji podtrzymujących, przyległych i przełomowych przy uwzględnieniu branży, wybranych ambicji dotyczących rozwoju i profilu ryzyka. Dodatkowo współpracujemy przy ustaleniu mierników służących do pomiaru innowacyjności oraz monitorowania ogólnych wyników funkcjonowania portfela innowacji.

Prowadzony w EY globalny proces zarządzania ramami i portfelem innowacji łączy nowe, innowacyjne praktyki z całego świata. Jest on również źródłem naszych własnych innowacji w skali ogólnoświatowej. W naszym portfelu jest obecnie ponad 80 globalnych rozwiązań innowacyjnych.

 • Nowe propozycje obejmują oferty usług doskonalenia zasobów ludzkich oraz szybkiej transformacji zysków
 • Istotnym punktem naszego planu innowacji są nowe modele realizacji, np. usługi oparte na aktywach. Dobrymi przykładami są tu Centrum Realizacji Programów i Transformacja doświadczenia klientów
 • Przyglądamy się również możliwościom zajęcia pozycji pierwszego gracza w pojawiających się niszach, takich jak druk 3D w zakresie produktów konsumenckich czy zautomatyzowane usługi doradcze w przypadku firm świadczących usługi finansowe

Jeżeli innowacyjność ma być wpisana w genotyp przedsiębiorstwa, w którą stronę powinna ewoluować jego kultura?

Pomagamy właściwie wykorzystać podejście, procesy i narzędzia sprzyjające innowacyjnemu myśleniu.

Współpracujemy z klientem, aby na język praktyki przełożyć podstawową zasadę, że sukces innowacji nie leży w technologii, ale zależy od ludzi. Czołowe firmy wyszukują, łączą i pobudzają do działania wybitne umysły dzięki zapewnieniu środowiska pracy, które daje swobodę myślenia i rozwijania innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy wsparcie przy konstruowaniu i wdrażaniu zasad zarządzania oraz procesów promujących taką kulturę.

Współdziałamy również przy opracowywaniu nowych spersonalizowanych narzędzi lub wykorzystywaniu potencjału naszego własnego zestawu narzędzi i metodyk, np.:

 • Mapa połączeń zwinnych innowacji
 • Całościowa mapa doświadczeń
 • Mapa rynku 4D
 • Ocena doskonałości innowacji
 • Ocena laboratorium innowacji

Studio doświadczeń realizuje twórcze idee w dziesięciu wyjątkowych strefach przestrzeni cyfrowej

Strefa powitalnaStrefa wydarzeńStrefa organizacjiŻycie klientaStrefa współpracy
Interaktywne lobbySalon zaawansowanych technologiiZestawy rozwiązań na żądanieŚrodowisko projektowania doświadczeniaMiejsca kreatywnej współpracy
Salon zaawansowanych technologiiKącik wizjoneraStrefa kierownictwaStrefa nieformalnaStrefa elastycznej pracy
Pokazy technologii i rozwiązańKompaktowe „znikające” studio XInteraktywne lobbyStrefa odświeżenia i kontaktuMiejsce odnowy dla ciała i umysłu

W EY wprowadziliśmy globalne podejście i proces zarządzania innowacjami, których ramy wytycza kierownictwo, a istotę realizują utalentowani pracownicy. Wzmacniając nasze globalne więzi, jednocześnie pozwala nam to zachować zwinność potrzebną do szybkiego reagowania na potrzeby klienta. Wśród konkretnych przykładów wspierania przez nas innowacji można wymienić następujące:

 • Nasze wewnętrzne centra innowacji pozwalają nam sprawnie tworzyć prototypy, aby zweryfikować propozycje na rynku
 • Stworzyliśmy własne narzędzie do globalnego zarządzania pomysłami, My Ideas, pozwalające naszym pracownikom na całym świecie tworzyć kampanie dotyczące pomysłów na nowe usługi i wykorzystać potencjał naszej globalnej społeczności w celu ich dopracowania
 • Nasza giełda innowacji z drugiej strony przedstawia najnowsze innowacje opracowane przez zespoły z całego świata i ułatwia przekazywanie ich klientom w odpowiedniej sytuacji
 • Welcome zoneInteractive greeting room
 • Event zoneAdvanced customer showcase
 • Staging zoneOn-demand solutions staged sets
 • Life of the customerExperience design environment
 • Collaboration zoneCreative collaboration spaces
 • Advanced technology showcaseTechnology and solution exhibits
 • Disruptive delightPop-up X-Studio in a box
 • Director zoneInteractive greeting room
 • Informal zoneRefuel and interact zone
 • FlexWork zoneMind and body renewal space

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Stworzyliśmy globalne zdolności innowacyjne, której celem jest współpraca z każdym ukierunkowana otwieranie nowych możliwości.

Intensywnie pracujemy, aby zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by stawiając lepsze pytania, pomóc usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania, takie jak:

 • Kto może zaburzyć istniejący porządek w Państwa branży?
 • Jak można się do tego przygotować?
 • Co należy zrobić, aby z defensywy przejść w ofensywę i wyprzedzić konkurencję?
 • Z kim podjąć współpracę, aby uniknąć zniknięcia z rynku przyszłości?

Skontaktuj się z nami