The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeśli sami monitorujemy stan zdrowia, kto będzie przepisywał leki?

Zdrowie i branża farmaceutyczna

Rynek ochrony zdrowia charakteryzuje obecnie nie tylko duża liczba wielopłaszczyznowych wyzwań, ale też ciągle przyspieszające tempo zmian w otoczeniu. Sprawia to, że wszyscy interesariusze systemu ochrony zdrowia, oprócz swojej działalności podstawowej, zmuszeni są do szybkiego reagowania w celu doskonalenia i rozwijania swojej działalności, ale także po to, by utrzymać swoją pozycję na rynku silnie zorientowanym na pacjenta i jego potrzeby zdrowotne. Dotyczy to zarówno jednostek publicznych, jak podmiotów prywatnych na wszystkich poziomach działalności: regulacyjno-administracyjnej, operacyjnej, czy inwestycyjnej. Wierzymy, że istotnym wyzwaniem w kontekście zachodzących zmian w ochronie zdrowia jest czasochłonność dobrania odpowiedniego zestawu kompetencji, a następnie przygotowania i wdrożenia rozwiązania opartego na dobrych praktykach uwzględniającego aktualne otoczenie rynkowe i specyfikę danego przypadku.

Nasz zespół konsultantów i specjalistów posiada szeroki zestaw kompetencji w ochronie zdrowia i branży farmaceutycznej. W zależności od rodzaju projektu dobieramy osoby z doświadczeniem w danej dziedzinie, tj. osoby znające sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki z rynku. Pozwala nam to na spełnienie wymagań jakościowych i efektywnościowych klienta i dostarczenie oczekiwanych rozwiązań na czas.

img01

Jak szpitale mogą osiągnąć sukces finansowy dzięki nowoczesnym narzędziom?

Przygotowaliśmy raport i plan naprawczy dla szpitala klinicznego. Przeanalizowaliśmy dotychczasową działalność z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych typu Business Intelligence, zaproponowaliśmy działania restrukturyzacyjne, a także oszacowaliśmy, jaki wynik przyniosą zaproponowane działania.

Skontaktuj się z nami
img02

Czy wiesz, ile naszą gospodarkę kosztuje POCHP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to ważny problem społeczny. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP) szacuje, że populacja chorych na POChP w Polsce to 10% ludności powyżej 40 r.ż. Pogłębiliśmy dyskusję środowiska na temat opieki nad tą grupą pacjentów. Nasi eksperci obliczyli, że strata produkcji w gospodarce Polski na skutek występowania POChP w 2014 r. wyniosła między 5 620 mln PLN (0,327% PKB) a 6 410 mln PLN (0,373% PKB), a koszty bezpośrednie z tytułu POChP w 2014 roku wyniosły 441,8 mln PLN.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak sprawnie uzupełnić portfel produktów?

Wspieramy działalność firm farmaceutycznych, pomagając w wytypowaniu produktów zgodnych z lokalną strategią i nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Uprawniamy proces rozbudowy portfeli produktowych – pozyskujemy oferty dotyczące sprzedaży MA i wspieramy proces podejmowania decyzji zakupowych.

Skontaktuj się z nami
img03

W jakie obszary ochrony zdrowia warto inwestować?

Przeprowadziliśmy komercyjne due dilligence obejmujące analizę sieci podmiotów leczniczych opieki zdrowotnej specjalizujących się w kompleksowej opiece kardiologicznej, chorobach układu krążenia, kardiochirurgii i rehabilitacji. Przyjrzeliśmy się m.in. profilowi epidemiologicznemu, czynnikom demograficznym, udziałom rynkowym czy też portfelowi usług ochrony zdrowia. Pomagamy inwestorom rozwijać biznes.

Skontaktuj się z nami

 • Kim jesteśmy

  Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z bogatym doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia i w branży farmaceutycznej. Pracujemy dla sektora publicznego i prywatnego. Doradzamy świadczeniodawcom, branży farmaceutycznej, prywatnym inwestorom oraz instytucjom, które tworzą politykę zdrowotną w Polsce.

  Współpracujemy z ekspertami wyspecjalizowanymi w wielu obszarach wiedzy po to, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów. Pracujemy ze środowiskiem naukowym i medycznym, a nasza praca stanowi często obiekt recenzji znakomitych specjalistów.

  Bierzemy aktywny udział w wydarzeniach takich jak:

  • Forum Ekonomiczne w Krynicy
  • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
  • Forum Rynku Zdrowia
  • Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach
  • Europejski Kongres Medyczny w Gdańsku
  • Europejski Kongres Samorządowy
  • Inne wydarzenia (konferencje prasowe, panele dyskusyjne).

  Jesteśmy częścią globalnej praktyki EY w obszarze zdrowia. Współpracujemy ze sobą i inspirujemy naszych klientów rozwiązaniami stosowanymi na całym świecie.

  Naszym celem jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Promujemy propacjenckie rozwiązania i stawiamy potrzeby pacjentów w centrum zainteresowań naszych klientów.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców z szeroką perspektywą, aby w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, znaleźć realne możliwości rozwoju.

  Zapraszamy do współpracy.

 • Czym się zajmujemy

  Sektor, który wspieramy, łączą pacjenci. W naszej pracy staramy się promować rozwiązania, które będą w optymalny sposób odpowiadać na ich potrzeby. Praca dla pacjentów oznacza pracę ze wszystkimi interesariuszami na rynku. Współpracujemy ze świadczeniodawcami, branżą farmaceutyczną, regulatorem i płatnikiem, instytucjami publicznymi powiązanymi z ochroną zdrowia, prywatnymi inwestorami czy też z fundacjami i stowarzyszeniami. Wśród tematów, którym poświęcamy dużo uwagi znajdują się m.in. nowe modele opieki, w tym opieka koordynowana, opieka senioralna, działania w zakresie promowania i wdrażania e-zdrowia w Polsce czy też dostęp do innowacyjnych terapii. Na bieżąco pracujemy z naszymi klientami nad zagadnieniami, które są dla nich ważne. Do kluczowych obszarów naszych działań należą:

  Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych

  Silna presja finansowo-organizacyjna wywierana na podmioty lecznicze jest jednym z rezultatów ostatnich nowelizacji przepisów w polskim systemie ochrony zdrowia. Utworzenie sieci szpitali, zmiana modelu finansowania świadczeń, wprowadzenie obowiązku raportowania to niektóre z elementów sprawiających, że organy prowadzące coraz częściej sięgają po wyspecjalizowane wsparcie.

  Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • opracowanie planów naprawczych działalności podmiotu leczniczego
  • zarządzanie ryczałtem środków z NFZ w lecznictwie szpitalnym z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence
  • analizy rynku i prognozy rozwojowe
  • określenie głównych celów i strategii działania
  • lean management - optymalizacja, projektowanie i implementacja efektywnych procesów
  • analizę dojrzałości systemów IT w tym określenie wymagań funkcjonalnych dla systemów IT i wsparcie w wyborze narzędzi
  • doradztwo biznesowe w obszarze fuzji i przejęć podmiotów leczniczych

  Raporty branżowe – thought leadership

  Nasi eksperci są autorami wielu publikacji w obszarze ochrony zdrowia. Raporty EY często rozpoczynają i pogłębiają publiczną dyskusję dotyczącą konkretnych problemów zdrowotnych oraz zwracają uwagę regulatora na konieczność przyjrzenia się danej tematyce. Nasze analizy prezentujemy na wydarzeniach branżowych i dedykowanych konferencjach prasowych. Dla wielu raportów opracowujemy strategie komunikacji, wspomagającą osiągnięcie konkretnych celów.

  Wyzwania, które analizujemy w naszych publikacjach dotyczą m.in.:

  • kosztów pośrednich i bezpośrednich generowanych przez wybrane jednostki chorobowe
  • analizy istniejących modeli opieki
  • rekomendacji efektywnych modeli opieki
  • wdrożenia opieki koordynowanej
  • dostępu do innowacyjnych terapii leczniczych

  Pharma 3.0

  Branża farmaceutyczna to dynamiczne środowisko. Nieustannie pracuje nad innowacjami, by terapie leczenia były coraz skuteczniejsze, a jednocześnie musi na bieżąco dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia m.in. w zakresie technologii, regulacji czy też oczekiwań akcjonariuszy.

  Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

  • rozwój portfela produktów – wparcie przy poszukiwaniu i pozyskiwaniu produktów
  • zarządzanie życiem produktów z wykorzystaniem narzędzi digital
  • wsparcie w kontroli kosztów promocji w łańcuchu dystrybucyjnym produktów farmaceutycznych
  • ocenę dojrzałości organizacji w obszarze „digital”
  • optymalizację procesów sprzedażowych (np. projekty w zakresie route-to-market)

  Rozwój biznesu związanego z obszarem zdrowia

  Prywatny biznes napędza zmiany i dostarcza nowych rozwiązań dla pacjentów i innych uczestników rynku. Dla naszych klientów zajmujemy się m.in.:

  • poszukiwaniem obszarów rozwoju biznesu
  • prowadzeniem komercyjnego procesu due diligence
  • analizami rynku i prognozami rozwojowymi
  • opracowaniem strategii działania i planów wdrożeń

  Wsparcie regulacyjne

  Dynamika obszaru regulacji wymaga nieustannego monitorowania otoczenia. Nasi klienci oczekują zrozumienia i interpretacji obowiązującego prawa i wsparcia w dopasowaniu do wymagań rynkowych. Pracujemy również z instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej wspierając je naszą wiedzą i doświadczeniem. W szczególności zajmujemy się:

  • konsultacjami modeli finansowania świadczeń zdrowotnych
  • konsultacjami nowych modeli opieki
  • opracowaniem modeli opieki koordynowanej dla konkretnych obszarów terapeutycznych
  • wsparciem biznesowo-prawnym w dostosowaniu modelu biznesowego do zmian legislacyjnych

  Wsparcie operacyjne

  Nasi konsultanci wspierają naszych klientów w realizacji zadań projektowych i programowych wdrażanych w ich organizacjach. W szczególności jesteśmy doceniani pracując na projektach związanych z:

  • PMO (Program Management Office)
  • Rolą inżyniera kontraktu
  • Zarządzaniem zmianą
 • Nasze projekty

  Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych

  • Opracowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej i planu naprawczego dla szpitala klinicznego. Wsparcie EY polegało m.in. na przeglądzie i analizie działalności szpitala z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych typu Business Intelligence, zaproponowanie działań restrukturyzacyjnych, a także oszacowanie uzysku wynikającego z wdrożenia zaproponowanych działań.
  • Analiza zasadności i opracowanie koncepcji połączenia dwóch podmiotów specjalistycznych podległych jednemu właścicielowi. Wsparcie EY obejmowało m.in. prognozę zmiany popytu na świadczenia i zapotrzebowania na łóżka szpitalne, opracowanie działań zwiększających efektywność czy też opracowanie struktury organizacyjnej.
  • Strategia konsolidacji dwóch szpitali opracowana dla Urzędu Marszałkowskiego. Prace EY dotyczyły m.in. analizy aktualnego zakresu usług oraz procesów operacyjnych, prognozę finansowa, analizę prawnych aspektów konsolidacji oraz ich wpływu na status szpitala, a także rekomendacje dotyczące wzrostu wydajności szpitali.
  • Plan restrukturyzacji szpitala polegający na przeanalizowaniu stanu obecnego działalności szpitala i zarekomendowaniu działań naprawczych i strategicznych. W kolejnym kroku opracowaliśmy kilka wariantów relokacji działalności oraz opcji przekształcenia szpitala w spółkę. Plan uwzględniał też analizę ryzyk i prognozę finansową.
  • Strategia reorganizacji 14 szpitali dla Urzędu Marszałkowskiego. Prace obejmowały analizy bazujące na PESTLE oraz zaprojektowanie strategii konsolidacji i reorganizacji.

  Raporty branżowe – thought leadership

  Koszty POChP w Polsce.

  Celem raportu była m.in. analiza bezpośrednich i pośrednich kosztów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce. Raport rozpoczął dyskusję pomiędzy środowiskiem medycznym a regulatorem dotyczącą obecnej sytuacji i efektywności opieki nad pacjentami z POChP. Wnioski z raportu poparte w dyskusji interesariuszy przyczyniły się do uzyskania pozytywnej decyzji refundacyjnej dotyczącej nowoczesnej terapii dla pacjentów dotkniętych POChP.

   

  Innowacyjne terapie onkologiczne.
  Propozycja poprawy polskiego systemu opieki onkologicznej.

  Celem raportu było m.in. opracowanie rozwiązania pozwalającego na zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów onkologicznych w Polsce. W rezultacie opracowaliśmy kompleksową propozycję zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii onkologicznych poprzez utworzenie dedykowanego funduszu, umiejscowienie rozwiązania w polskim otoczeniu prawno-regulacyjnym oraz zaproponowanie modelu operacyjnego.

   

  Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku senioralnym.

  Celem raportu było m.in. wsparcie w budowaniu długoterminowej strategii oraz opracowanie lokalnych rekomendacji w zakresie opieki senioralnej na Pomorzu. W ramach raportu EY dokonał przeglądu wytycznych i analizy dobrych praktyk w krajach UE w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku senioralnym, zakładów opieki rekonwalescencyjnej, deinstytucjonalizacji, współpracy pomiędzy opieką socjalną i zdrowotną. W raporcie zdefiniowano potencjalny zestaw inicjatyw opartych o międzynarodowe praktyki wraz z rekomendacjami dotyczącymi nowego modelu opieki w regionie oraz dotyczącymi implementacji celów i wskaźników KPI dla miast o średniej wielkości 40 000 oraz 400 000 mieszkańców.

   

  Narodowy Program Zwalczania Grypy.
  Grypa i jej koszty.

  Celem projektów była analiza społeczno-gospodarczych kosztów grypy, wskazanie ekonomicznych korzyści ze stosowania szczepień przeciwko grypie oraz opracowanie Narodowego Programu Zwalczania Grypy. Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej całkowitych kosztów grypy oraz potrzeby stosowania szczepień przeciwko grypie. Co więcej, wzrosło zainteresowanie Ministerstwa Zdrowia działaniami promującymi szczepienia przeciwko grypie.

   

  Ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania JGP w Polsce.

  Celem raportu była m.in. ewaluacja procesu wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP w Polsce z uwzględnieniem rekomendacji dla utrzymania i dalszego rozwoju systemu.

   

  Program „Sprawne Państwo”

  - Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski
  - System opieki onkologicznej w wybranych krajach
  - Optymalizacja polskiego systemu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej
  - Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia
  - Konkurencja między płatnikami w sektorze ochrony zdrowia

   

  Pharma 3.0

  • Wsparcie w rozwoju portfela dużej firmy farmaceutycznej. Wsparcie EY obejmowało wytypowanie produktów zgodnych z lokalną strategią, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zebranie ofert dotyczących sprzedaży MA, a także przedstawienie listy kryteriów istotnych do podjęcia decyzji.
  • Integracja przejętego produktu OTC dla międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Projekt polegał na zapewnieniu wsparcia przejęcia (PMO), zapewnieniu gotowości operacyjnej wszystkich funkcji biznesowych, a tak że analizie danych rynkowych.
  • Optymalizacja modelu RtM dla międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Wsparcie EY polegało na analizie AS IS dotarcia do rynku, promocje i narzędzia ich kontroli, analizę luk, a także wypracowanie rekomendacji obejmujących business case, plan wdrożenia oraz wytyczne związane z zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia zmian.
  • Wsparcie w zakresie kontroli kosztów promocji w łańcuchu dystrybucyjnym produktów farmaceutycznych. Wsparcie EY dotyczyło wypracowania narzędzi pozwalających na istotne ograniczenie strat związanych ze zjawiskiem polegającym na zakontraktowaniu przez farmaceutę większej ilości towaru i uzyskaniu dzięki temu bardzo atrakcyjnej oferty promocyjnej, a następnie jego redystrybucji do innych aptek i sieci aptecznych.

  Rozwój biznesu związanego z obszarem zdrowia

  • Komercyjne due dilligence dla prywatnego inwestora z Bliskiego Wschodu w zakresie analizy i studium przypadku inwestycji budowy nowego szpitala w formule PPP. Prace EY obejmowały m.in. analizę zaawansowania inwestycji PPP i założeń działalności nowego szpitala, analizę modelu finansowego, a także analizę zasad i warunków umowy PPP.
  • Strategia wejścia na rynek dla prywatnego inwestora świadczącego usługi zdrowotne w Polsce w kontekście rozwoju i rozszerzenia działalności medycznej w innych segmentach.
  • Analiza rozwoju rynku wybranych usług opieki długoterminowej w Polsce na rzecz prywatnego inwestora zaangażowanego w inwestycje w Ameryce Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza obejmowała m.in. usługi pielęgniarskie, rehabilitację i usługi specjalistyczne związane z chorobą Alzheimera
  • Komercyjne due dilligence obejmujące analizę sieci podmiotów leczniczych opieki zdrowotnej specjalizujących się w kompleksowej opiece kardiologicznej, chorobach układu krążenia, kardiochirurgii i rehabilitacji. Analiza adresowała kluczowe obszary takie jak profil epidemiologiczny, czynniki demograficzne, wzrost dochodów, udział w rynku, rozwój portfela usług ochrony zdrowia, współpracujących świadczeniodawców, poziom cen i kontrakty, kolokacja w szpitalach, praca/rozwój koszt.

  Wsparcie regulacyjne

  • Opracowanie wytycznych dla reformy polskiego systemu ochrony zdrowia
  • Konsultacje modelu taryfikacji procedur ochrony zdrowia, w tym opracowanie raportu „Organizacja i finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce. Analiza i rekomendacje. Od monopsonu płatnika publicznego do regulowanej konkurencji płatników”
  • Analiza działalności kontrolnej Narodowego Funduszu Zdrowia, zawierająca analizę procesu kontroli oraz ról i odpowiedzialności poszczególnych uczestników oraz wymaganych zasobów oraz opracowanie inicjatyw optymalizacyjnych zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.
  • Studium wykonalności Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) oraz studia wykonalności 6 podprojektów wchodzących w skład PIOZ
  • Studium wykonalności Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny obejmujące m.in. analizę rynku ochrony zdrowia i telemedycyny, trendów demograficznych, kluczowych czynników wpływających na popyt w Polsce oraz Europie, określenie głównych celów działalności oraz przygotowanie modelu biznesowego, przygotowanie analizy finansowej oraz kierunków rozwoju wraz z opracowaniem prognoz.
Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy

Skontaktuj się z nami