The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak znaleźć równowagę biznesową na zmieniającym się rynku energii?

Przemysł paliwowo-gazowy

Aby osiągnąć w przyszłości zyski adekwatne do ponoszonego ryzyka, spółki sektora ropy i gazu muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do rosnącej zmienności cen, oczekiwaniem ciągłej poprawy wyników operacyjnych, rosnącym ryzykiem prowadzonej działalności, wchodzeniem na nowe rynki i transformacją modeli biznesowych.

Dla Działu Doradztwa Biznesowego EY rosnąca dynamika zmian otoczenia biznesowego oznacza konieczność rozwiązywania złożonych problemów, z jakimi spotykają się nasi klienci oraz wsparcia ich w wykorzystywaniu pojawiających się szans na przyspieszenie wzrostu.

Z naszymi klientami dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu: opracowania strategii, optymalizacji operacyjnej, zarządzania łańcuchem dostaw, ryzyk operacyjnych i rynkowych, ryzyk regulacyjnych, integracji systemów, technologii cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i kapitału ludzkiego.

Nasza znajomość problematyki sektora ropy i gazu predestynuje nas do tego, by zadawać lepsze pytania i tym samym poszukiwać lepszych odpowiedzi. Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania i dostosowywać je do specyfiki rynku lokalnego. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie uniknąć niebezpieczeństw związanych ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym i rynkowym, dzięki czemu osiągnie ona lepsze i bardziej stabilne wyniki finansowe.

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Wierzymy, że klienci potrzebują doradców zdolnych spojrzeć z szerszej perspektywy, aby w świecie równie ciekawym, co nieprzewidywalnym i niepewnym, znaleźć realne możliwości.

 • Jak to robimy

  Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania wspólnie z naszymi klientami. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami, przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Stawiamy Twoją organizację i jej problemy w centrum naszego zainteresowania.

  Mamy szerokie kompetencje i doświadczenie w projektach Twojej branży.

  Wybieramy najodpowiedniejszych ludzi: specjalistów branżowych, rynkowych i technicznych spośród pracowników EY, a także zewnętrznych ekspertów, naszych partnerów. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami w ramach joint venture i pełnimy rolę spoiwa niezbędnego do skutecznej realizacji projektu. Wnosimy też doświadczenie i własność intelektualną wypracowaną przy realizacji zleceń dla innych klientów, od narzędzi po mapy procesów.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy złożone problemy naszych klientów i wykorzystujemy pojawiające się dla nich możliwości, dążąc do osiągania poprawy wyników i ochrony przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników.

  Aby nadążyć z zaspokojeniem popytu na ropę naftową i gaz ze strony rozwijających się w szybkim tempie gospodarek, pomagamy klientom zoptymalizować projekty kapitałowe, prowadzić lokalne i międzynarodowe projekty joint venture i dostosować modele biznesowe pod kątem maksymalizacji wydobycia węglowodorów. Kompetencje EY w zakresie doskonałości operacyjnej pomogą Twojej firmie w zwiększeniu efektywności kosztowej i optymalizacji funkcjonowania procesów.

  Dane i efektywny dostęp do gromadzonych przez firmę informacji to obszar o olbrzymim potencjale. Pomagamy usprawniać procesy zbierania, zarządzania i dostępu do informacji, aby Twoja firma mogła działać w sposób bardziej zintegrowany i wydajny, zwiększając produkcję i skracając czas przestojów przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości przewidywania awarii systemów, zapobiegania opóźnieniom, a nawet ratowania życia ludzkiego.

  Dzięki opracowanym przez EY dedykowanym narzędziom do diagnostyki procesów wydobycia węglowodorów możemy doradzać klientom w kwestii najbardziej skutecznych inwestycji, pomagając podejmować lepsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze decyzje. Nasze doświadczenie w obszarze IT rozciąga się od specjalistycznych kompetencji analitycznych aż po pełną integrację systemów i realizowanie dużych transformacji.

  Pomagamy klientom także dostosować się do zmieniającego się otoczenia, na przykład poprzez odpowiadanie na spadek cen ropy doskonałością operacyjną i strategiami redukcji kosztów. W reakcji na te zachodzące dynamicznie zmiany opracowaliśmy w EY globalny model dla kluczowych Procesów w Organizacjach Naftowych i Gazowych (Processes in Oil and Gas Organizations, POGO).

  POGO stanowi odpowiedź na potrzebę optymalizacji funkcjonowania w branży, ale jego działanie nie sprowadza się tylko do identyfikowania procesów w łańcuchu wartości. Służy on również do identyfikowania podstawowych nieefektywności i ryzyk w ramach procesów i zapewnia zintegrowane mechanizmy kontrolne pozwalające ograniczyć to ryzyko lub zapobiegać mu.

  Ponadto, w branży, w której tak duże znaczenie ma wykwalifikowana siła robocza, pomagamy zatrzymać utalentowanych pracowników i przyciągnąć nowych lub przemyśleć na nowo modele zarządzania talentami.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę, ale także pełne zrozumienie specyfiki rynków lokalnych.

Nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego – wśród nas są analitycy operacyjni, specjaliści ds. łańcucha dostaw, konsultanci wyspecjalizowani w zakresie analizy ryzyka, technologii cyfrowych, poprawy efektywności, cyberbezpieczeństwa, zarządzania kapitałem ludzkim i wielu innych dziedzin.

Intensywnie pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania w obszarze eksploatacji złóż ropy naftowej, aby sprostać wyzwaniom niestabilnego rynku?
 • Jak zabezpieczyć marżę rafineryjną?
 • Jak rozwijać posiadane aktywa w zróżnicowanych obszarach geograficznych, w sposób efektywny ze sprzedażowego punktu widzenia i odpowiedni do skali ryzyka?
 • Jak reagować na zmieniające się lokalne potrzeby zespołu i tworzyć solidne zaplecze kadrowe?
 • W jaki sposób wprowadzać najnowsze technologie cyfrowe w prowadzonych operacjach, aby zwiększyć generowane przychody i utrzymać klientów?
 • W jaki sposób najnowsze technologie mogą pozwolić inżynierom wydłużyć czas eksploatacji składników majątku?

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie