The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeśli bez ryzyka nie ma nagrody, czy podejmowanie ryzyka może być właściwą strategią?

Ryzyko

Każde wyzwanie i każda szansa wymaga zmiany od organizacji. Zmiana zaś niesie za sobą ryzyko. Niektóre rodzaje ryzyka można dostrzec, niektóre można przewidzieć, na niektóre można się przygotować, a na inne nie.

Dla Działu Doradztwa Biznesowego EY lepiej funkcjonujący świat oznacza rozwiązywanie poważnych, złożonych problemów i wykorzystywanie pojawiających się możliwości, aby pomóc w osiągnięciu wyników umożliwiających wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów.

Nasza znajomość zagadnień związanych z ryzykiem inspiruje nas do tego, by zadawać lepsze pytania. Podejmując współpracę na skalę globalną z Twoją organizacją, możemy wspólnie stworzyć jeszcze bardziej innowacyjne odpowiedzi, które pomogą postrzegać zarządzanie ryzykiem jako sposób na przyspieszenie rozwoju.

Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie osiągnąć lepsze i trwalsze wyniki od planowania strategii po jej realizację.

img01

Czy kontrola ryzyka pomaga zwiększyć przychody?

Dużej firmie z branży produktów konsumenckich pomogliśmy uprościć mechanizmy kontroli i obniżyć ich koszty o 50% oraz ograniczyć czas raportowania, aby osiągnąć oszczędności rzędu 5 mln EUR. Pozwoliło to nie tylko lepiej zarządzać ryzykiem, ale także znacząco skrócić proces finalizacji – z 25 do 7 dni, pobudzając wzrost przychodów.

Skontaktuj się z nami
img02

Czy można zwiększyć efektywność działalności, jednocześnie ograniczając koszty IT?

Dużemu producentowi z branży motoryzacyjnej pomogliśmy znormalizować procesy globalne w 14 spółkach w ramach programu transformacji systemu SAP GRC. Pozwoliło to zracjonalizować mechanizmy zgodności z przepisami, ryzyko operacyjne oraz system kontroli wewnętrznej, prowadząc do zwiększenia efektywności działalności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów IT.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy usprawnienie mechanizmów kontrolnych da więcej kontroli?

Dużej firmie naukowo-technicznej pomogliśmy usprawnić, zautomatyzować i zwiększyć efektywność systemu kontroli, wzmocnić zgodność z przepisami oraz ujednolicić globalne kompleksowe procesy biznesowe w ramach ogólnej transformacji przy wykorzystaniu systemu SAP GRC.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy można zniwelować ryzyko nieuprawnionego dostępu bez ograniczania zwinności działania?

Dużej firmie energetycznej pomogliśmy opracować zgodny z przepisami, skalowalny ramowy program zapewnienia bezpieczeństwa ról i aplikacji oraz zarządzania nimi obejmujący wszystkie procesy i obszary geograficzne dzięki indywidualnemu dopasowaniu zestawów zasad mechanizmów kontroli dostępu w systemie SAP GRC do zakresu obowiązków służbowych.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy poleganie na niezależnym monitoringu cyklu życia projektu jest rzeczą roztropną?

Podmiotowi administracji publicznej pomogliśmy poprawić jakość i skuteczność ważnych projektów dzięki niezależnemu monitoringowi zarządzania ryzykiem programu i ocenie wyników pracy dostawców. Pozwoliło to na wczesnym etapie wykryć czynniki ryzyka i poprawić błędy, utrzymując kontrolę nad budżetem i harmonogramami.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy oceny ryzyka przyczyniają się do ograniczenia ryzyka związanego z programami?

Pomogliśmy firmie świadczącej usługi dla biznesu na całym świecie, która borykała się z trudnościami, przy wdrożeniu złożonych programów. Nasza ocena ryzyka związanego z problematycznym programem oraz ewaluacje zawieranych w ramach niego ryzykownych i prestiżowych umów pozwoliły zidentyfikować obszary problemowe i umożliwiły nam przedstawienie możliwych działań naprawczych oraz ograniczenie ryzyka związanego z programem.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

 • Jak działamy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, co pozwala nam tworzyć bardziej nowatorskie rozwiązania wspólnie z naszymi klientami.

  Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Do opracowania rozwiązania wybieramy najwłaściwszych ludzi w naszym globalnym ekosystemie doradców, partnerów w ramach partnerstw oraz specjalistów zewnętrznych i stosujemy najlepsze, najbardziej nowoczesne koncepcje.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy poważne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Pomagamy także ocenić, na ile ryzyko niesie za sobą możliwości wygranej.

  Dziś sytuacja w zakresie ryzyka zmienia się nieustannie w tempie i w sposób, które trudno przewidzieć. Dlatego współpracujemy z klientami, doradzając im, które aktywa wymagają największej ochrony, i podpowiadając, jakie strategiczne decyzje podjąć, aby całościowa strategia przedsiębiorstwa skutecznie wiodła do celu.

  Nasze działania obejmują cztery główne obszary: zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, cyberbezpieczeństwo i transformację ryzyka.

  Na nasz obraz sytuacji w zakresie ryzyka składają się kwestie geopolityczne, społeczne, gospodarcze, związane z cyberbezpieczeństwem, technologią chmurową, mobilną, a także wszelkie możliwe wstrząsy stanowiące ryzyko dla prowadzenia działalności we współczesnym świecie.

  Pomagamy przygotować się na pojawiające się ryzyko, zarządzać nim, ograniczać je i reagować na nie, a także przedstawiamy plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne przewidujące sposoby wznowienia normalnej działalności. Pomagamy także ocenić, na ile ryzyko niesie za sobą możliwości wygranej.

  Stworzenie ram zarządzania ryzykiem ma zasadnicze znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Gdy już je zbudujemy, pomagamy również jednostce audytu wewnętrznego klienta sprawdzić, czy są one przestrzegane.

  Ramy te obejmują tak zadawanie prezesom pytań o adekwatność aktualnego podejścia do ryzyka, jak i identyfikowanie obszarów, w których prosty błąd ludzki może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Pracujemy z coraz większą liczbą klientów, aby móc przedstawić najszerszą perspektywę korzystnych i niekorzystnych czynników ryzyka dla działalności gospodarczej – zagrożeń i możliwości w różnych sektorach, krajach i dyscyplinach.

Ciężko pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Jak zarządzanie ryzykiem może przynieść oszczędności?
 • Jak może ono przyczynić się do poprawy wyników finansowych?
 • Jak można się przygotować na to, na co nie ma się wpływu?
 • Jakie podatności istnieją w mojej organizacji?
 • Jakie ryzyko należy podjąć, aby maksymalnie zwiększyć szanse i potencjalne korzyści?

Skontaktuj się z nami