The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Czy na nowe zagrożenia możemy odpowiedzieć nowymi strategiami?

Sektor zbrojeniowy

Modernizacja i nowe inwestycje w siły zbrojne stały się ważnym elementem agendy wielu rządów, a sektor zbrojeniowy podlega gwałtownym przemianom, takim jak np. globalny trend technologizacji armii, tworzenie elastyczniejszych formacji czy budowanie nowych zdolności w odpowiedzi na wyzwania militarne i geopolityczne. Wydatki na zakup sprzętu wojskowego rosną, w ujęciu rocznym, w tempie dwucyfrowym.

Polska jest jednym z niewielu państw NATO, którego nakłady na armię są na wymaganym poziomie 2 proc. PKB. Tylko w 2017 roku Polska planuje wydać na obronność 9,288 miliarda USD, co oznacza wzrost wydatków w ujęciu rok do roku o 1,3 p.p. Planowany budżet na uzbrojenie polskiego wojska oraz na inwestycje w infrastrukturę NATO wynosi w 2017 roku 2,56 miliardów USD.

Sektor zbrojeniowy był i jest liderem postępu technologicznego, dlatego cyberbezpieczeństwo z jednej strony staje się coraz poważniejszym wyzwaniem, ale z drugiej - nowym sposobem prowadzenia wojny.

Czy wiesz, że...

 • W 2015 firmy sektora zbrojeniowego w Europie miały 170 miliardów USD przychodów.
 • W 2015 roku eksport polskiej broni wyniósł 420 milionów EUR.
 • Roczna stopa inflacji cen broni, amunicji i wyposażenia obronnego waha się od 12 do 15%.
 • W Wielkiej Brytanii codziennie notuje się ponad 1 milion podejrzanych incydentów bezpieczeństwa.

Sektor zbrojeniowy w Polsce

Polska armia jest modernizowana od wielu lat. Modernizacja obejmuje mobilność, uzbrojenie, struktury i systemy dowodzenia, konwencjonalne siły zbrojne, wielowarstwowe systemy ochrony (np. powietrznej i cybernetycznej), ale również budowę nowego rodzaju wojsk - Wojsk Obrony Terytorialnej. Największym wyzwaniem polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych jest dostęp do zaawansowanych technologii i osiągnięcie ekonomii skali, dlatego stworzono Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), która skupia ponad 60 firm, mających w sumie przychody przekraczające 1,25 miliarda USD. Dzięki temu PGZ ma o wiele silniejszą pozycję na globalnym rynku zbrojeniowym.

Poszczególne kraje, w tym także Polska, wymagają, by duża część zagranicznych kontraktów zbrojeniowych była realizowana przez lokalnych producentów sprzętu wojskowego (tzw. Programy Offset).

Proces modernizacji polskiej armii to także szansa dla zagranicznych firm zbrojeniowych - głównie poprzez inwestycje, zaawansowane technologie lub współprodukcję uzbrojenia oraz innego wyposażenia wojskowego. Zagraniczni inwestorzy muszą jednak spełnić kilka warunków, w tym:

 • Przekazać stronie polskiej technologie oraz know-how, wraz z prawami własności intelektualnej
 • Stworzyć lub podtrzymać istniejące możliwości produkcyjne i serwisowe w Polsce

Konsolidacja państwowego sektora zbrojeniowego pod egidą PGZ, rosnące kompetencje polskich firm prywatnych działających w tym sektorze, Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych i wysoka kwota oraz priorytet wydatków budżetu na obronność stwarzają dogodne warunki nie tylko dla podniesienia polskich zdolności obronnych, a co za tym idzie wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego, ale również przyczynią się w średniej i długiej perspektywie do wzrostu gospodarczego i realizacji strategicznych celów ekonomicznych państwa.

Jak możemy pomóc

EY ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów doradczych dla ministerstw obrony i sił zbrojnych państw NATO, w tym USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Norwegii, jak również państw spoza Sojuszu, w tym Australii, Japonii i Singapuru. Oferujemy klientom zintegrowane usługi i dostęp do naszej wiedzy rachunkowej, finansowej, biznesowej oraz podatkowej.

Działamy w sposób zintegrowany w skali międzynarodowej, stosujemy najlepsze standardy, sprawdzone rozwiązania i spójną metodologię pracy. To pozwala nam na elastyczność. Zawsze jesteśmy w stanie szybko zebrać zespół ekspertów i wysłać ich we właściwe miejsce we właściwym czasie, by jak najlepiej wesprzeć klienta. W EY wierzymy, że tylko połączenie odpowiednich standardów i metodologii pracy z wiedzą na temat sektora zbrojeniowego i obronności pomaga zmieniać pomysły i strategie w rzeczywistość.

Nasz zespół to grupa ekspertów doskonale znających wyzwania, jakie stoją przed sektorem zbrojeniowym. Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb klientów, a łącząc wiedzę z globalnym doświadczeniem, pomagamy osiągać przewagę konkurencyjną.

Zrealizowaliśmy wiele projektów dla sektora obronnego w Polsce, w tym m.in. dla: Polskiego Holdingu Obronnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej (i spółek zależnych), PZL Mielec (Sikorsky), PZL Świdnik (AgustaWestland / Leonardo), United Technologies Pratt & Whitney, Lockheed Martin, Rheinmetall, Safran, Boeing, Airbus czy Raytheon.

Nasza współpraca z klientami opiera się na zaangażowaniu wszystkich członków zespołu, także liderów. Zapewniamy jasną, ustrukturyzowaną i regularną komunikację z klientem. Jesteśmy otwarci, szczerzy i błyskawicznie reagujemy na pojawiające się problemy.

Nasze usługi

Nasze usługi dla sektora zbrojeniowego obejmują między innymi:

 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych (transformacja organizacyjna i sektorowa) oraz fuzji i przejęć,
 • przygotowanie kompleksowych biznes planów dla projektów inwestycyjnych,
 • doradztwo przy Programach Offset (m.in. realizacja umów offsetowych zarówno w zakresie definiowania wymagań i zobowiązania offsetowego, jak i w obszarze transferu technologii oraz know-how, wdrażania procesów i procedur, dostosowania poziomu organizacyjnego, wyceny inwestycji offsetowych)
 • pozyskiwanie i strukturyzację finansowania projektów i programów obronnych,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa systemów nadzoru przemysłowego oraz w zakresie bezpieczeństwa systemów IT i bezpieczeństwa informacji,
 • zarządzanie ryzykiem i optymalizacja ryzyka finansowego, regulacyjnego oraz biznesowego,
 • doradztwo w zakresie poprawy efektywności przedsięwzięć i procesów,
 • optymalizacja łańcucha dostaw,
 • doradztwo podatkowe I kontraktowe,
 • zarządzanie talentami.

Doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych (w tym: transformacja organizacji i sektora) oraz fuzji i przejęć

Pomagamy opracować skuteczny plan restrukturyzacji firmy lub całego sektora (podsektora), pozwalający osiągnąć cele strategiczne właściciela lub kluczowego interesariusza.Oceniamy umowy dotyczące zadłużenia, przeprowadzamy analizy płynności oraz optymalizacje kapitału obrotowego.

Zapewniamy przedsiębiorstwom wsparcie w zakresie analiz oraz zarządzania projektami na każdym etapie problemów finansowych, łącznie z formalną restrukturyzacją. Wspieramy przedsiębiorstwa i całe sektory w osiągnięciu pożądanej dojrzałości organizacyjnej i procesowej w celu polepszenia pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku zbrojeniowym.Doradzamy przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, poszukiwania partnera biznesowego (JV), a także sprzedaży portfeli wierzytelności (NPL). Klarowny podział kompetencji, ekspercka wiedza i wiele zakończonych sukcesem transakcji sprawiają, że nasze najwyższej jakości usługi doradztwa ds. fuzji i przejęć są dostarczane na czas, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i wymagań klienta.

Przygotowanie kompleksowych biznes planów dla projektów inwestycyjnych

Podstawą sukcesu szybko rozwijających się przedsiębiorstw jest tworzenie najlepszych biznes planów dla projektów inwestycyjnych.

Pomagamy klientom budować wartość poprzez efektywne planowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych. Doradzamy w podejmowaniu właściwych i przemyślanych decyzji inwestycyjnych dzięki znajomości specyfiki sektora zbrojeniowego.

Doradztwo przy Programach Offset

Zobowiązania offsetowe towarzyszą wszystkim istotnym kontraktom zbrojeniowym realizowanym przez zagranicznego dostawcę. Specjalizujemy się w tych obszarach Offsetu, które dotyczą zmian organizacyjnych i struktury zarządzania, procesów i procedur wewnętrznych, technologii i systemów controllingowych i sprawozdawczych.

Mamy doświadczenie w organizowaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych, które są nieodzowne dla poprawnego funkcjonowania zdolności i narzędzi pozyskanych w rezultacie kontraktu zbrojeniowego. Potrafimy dokonać analizy i ocenić wpływ inwestycji i zobowiązań z tytułu Offsetu na gospodarkę (Economic Impact Analysis), kalkulując nie tylko wpływ bezpośredni, ale również pośredni i indukowany. Taka analiza jest istotna zarówno dla offsetodawcy (zagranicznego dostawcy), który przyjmuje obowiązek wypełnienia kwoty offsetowej, jak i dla zamawiającego (Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządu RP), który zainteresowany jest zwiększeniem zdolności obronnych, ale także maksymalizacją pozytywnego wpływu na gospodarkę.

Pozyskiwanie i strukturyzacja finansowania projektów i programów obronnych

Nasi eksperci do spraw pozyskiwania finansowania blisko współpracują ze specjalistami ds. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, nieruchomości, modelowania finansowego, podatków i księgowości.

Projekty, przy których realizacji doradzamy, uzyskują finansowanie z różnych źródeł, w tym krajowych banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Zawsze zwracamy uwagę na to, by proponowane przez nas finansowanie było odpowiednio ustrukturyzowane i wspierało strategię rozwoju firmy.

Tworzymy modele finansowe służące m.in. określeniu najefektywniejszych wariantów projektów inwestycyjnych, planowaniu i monitorowaniu pozyskania finansowania oraz innym celom zarządczym. Budujemy kompleksowe modele finansowe, które pozwalają na przeanalizowanie wartości przedmiotu transakcji z różnych punktów widzenia (sprzedający/kupujący) przy zmieniających się parametrach finansowych i operacyjnych.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa systemów nadzoru przemysłowego oraz w zakresie bezpieczeństwa systemów IT i bezpieczeństwa informacji

Informatyka i systemy informatyczne powinny przyczyniać się do wzrostu wartości biznesu, zwiększenia efektywność działania oraz ograniczenia ryzyka. Naszym klientom świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu zarządzania bezpieczeństwem systemów nadzoru przemysłowego. Oceniamy realny poziom ryzyka dla bezpieczeństwa systemów nadzoru przemysłowego, a następnie projektujemy i pomagamy wdrożyć rozwiązania pozwalające osiągnąć i utrzymać poziom ochrony wymagany dla danego rodzaju operatora infrastruktury przemysłowej.

Doradzamy również instytucjom rządowym w zakresie monitorowania i poprawy poziomu bezpieczeństwa systemów nadzoru infrastruktury krytycznej.

Pomagamy naszym klientom w ochronie ich sieci teleinformatycznej. Tworzymy dedykowane rozwiązania, które projektujemy w oparciu o szczegółową analizę potrzeb biznesowych i ocenę ryzyka. Doradzamy jak powinna wyglądać organizacja bezpieczeństwa klienta, aby działała w sposób optymalny z punktu widzenia ochrony zasobów teleinformatycznych.

Zarządzanie ryzykiem i optymalizacja ryzyka finansowego, regulacyjnego oraz biznesowego

Skuteczne zarządzanie ryzykiem zapewnia ochronę działalności przedsiębiorstwa. Przyczynia się do poprawy efektywności biznesowej oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji, a w ostatecznym rozrachunku - tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Pomagamy stworzyć przejrzysty i efektywny system kontroli ryzyka, zmierzający do redukcji kosztów, podniesienia efektywności i ochrony istniejącego majątku. Zajmujemy się zarządzaniem ryzykiem w sposób kompleksowy. Mamy w naszym zespole ekspertów wyspecjalizowanych w zarządzaniu trzema głównymi kategoriami ryzyka: ryzykiem biznesowym, ryzykiem finansowym i ryzykiem regulacyjnym.

Doradztwo w zakresie poprawy efektywności przedsięwzięć i procesów

Przekształcenia w spółkach to stały proces, którego celem jest wzrost wartości, efektywności oraz jakości oferowanych produktów i usług. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają zwiększyć szanse spółki na konkurencyjnym rynku. Taka przewaga umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystywanie pojawiających się szans i minimalizowanie ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Kompleksowo badamy otoczenie rynkowe organizacji, rekomendujemy kierunki i strategie rozwoju, tworzymy strategiczne dokumenty.

Oceniamy efektywność procesów finansowych i zmieniamy je – począwszy od pełnego przekształcenia działu finansów, aż po transformację współzależnych procesów, takich jak sporządzanie budżetów i opracowywanie prognoz.

Optymalizacja łańcucha dostaw

W globalnym otoczeniu siły zbrojne wymagają zmian w wielu dziedzinach, w tym delegowania większej liczby zadań na dostawców zewnętrznych, wprowadzenia programów oszczędnościowych i centralizacji zakupów. Do tego niezbędne jest pozyskanie większej ilości danych z całego łańcucha dostaw niezbędnych do poprawy działalności operacyjnej.

EY pomaga zidentyfikować newralgiczne punkty i zaprojektować cały łańcuch dostaw, począwszy od oceny obecnego stanu, przez wprowadzenie niezbędnych zmian i zmniejszenie kosztów w takich obszarach jak logistyka, magazynowanie, zarządzanie zapasami i planowanie.

Doradztwo podatkowe i kontraktowe

Odpowiedzialne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi przyczynia się do pozytywnych zmian w organizacji. Chcemy, aby nasi klienci odnosili korzyści z wdrażania przemyślanych strategii podatkowych. VAT, CIT, PIT, ceny transferowe, cło, akcyza, podatek od nieruchomości, zarządzanie pozycją podatkową przedsiębiorstwa, outsourcing funkcji i rozliczeń podatkowych, a nawet doradztwo HR - świadczymy pełen wachlarz usług polskim i zagranicznym firmom.

Kompleksowe podejście do podatków ma szczególne znaczenie w przypadku dużych kontraktów wojskowych, które mają swoją podatkową specyfikę wynikającą z umów międzyrządowych będących często integralną częścią tych kontraktów, a jednocześnie ich element komercyjny jest skomplikowany chociażby ze względu na złożone łańcuchy dostaw, licencje eksportowe, mnogość lokalizacji, w których realizowany jest kontrakt, zaangażowanie znaczących zasobów ludzkich.

Zarządzanie talentami

Trudności w pozyskiwaniu talentów, niedobór wykwalifikowanych kadr oraz rosnące koszty utrzymania sił zbrojnych to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed sektorem obronnym w poszczególnych krajach. Z podobnymi problemami borykają się firmy zbrojeniowe. Modernizacja i poprawa efektywności organizacyjnej poprzez usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi jest nieunikniona.

Nasze usługi pozwalają maksymalizować inwestycje w kapitał ludzki i skutecznie połączyć plany HR z ogólną strategią biznesową. Oceniamy strukturę organizacyjną, doradzamy w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu talentami, analizujemy i usprawniamy funkcje oraz procesy HR w organizacji.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zintegrowaną grupą ekspertów działających na całym świecie. Mamy globalną wiedzę i lokalny zespół. Rozumiemy problemy naszych klientów i pomagamy rozwijać ich organizacje. Mamy interdyscyplinarne podejście do zagadnień, koncentrujemy się na potrzebach klientów i efektywnie rozwiązujemy problemy.

Nasz multidyscyplinarny zespół łączy wiedzę o obronności i sektorze zbrojeniowym z doświadczeniem w wielu dziedzinach - od audytu i zarządzania finansami począwszy, poprzez doradztwo biznesowe, doradztwo IT, transakcyjne, aż po doradztwo podatkowe i prawne. Przy realizacji projektów korzystamy z bogatych zasobów i doświadczeń naszego globalnego zespołu specjalistycznego (Aerospace & Defense), które uzupełniają naszą lokalną wiedzę ekspercką i solidne rozumienie lokalnych potrzeb i specyfiki.

Projekty realizowane z udziałem EY umożliwiają zastosowanie w resortach obrony, siłach zbrojnych i przedsiębiorstwach z sektora najnowszych rozwiązań organizacyjnych, finansowych i technologicznych, które dają oszczędności, zwiększają wydajność i skuteczność, pomagają absorbować nowe technologie i know-how. Naszym celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego poprzez wdrożenie najefektywniejszych procesów. Pomagamy reagować na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe oraz regulacyjne, a także doradzamy w tworzeniu wartości, która zapewnia pozycję konkurencyjną na świecie.

Skontaktuj się z nami