The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeżeli istnieją szanse inwestycyjne, dlaczego ich nie wykorzystać?

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, w ramach których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Na mocy obowiązujących przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.

Czy wiesz, że:

 • Od początku swojego funkcjonowania, czyli od 1994 roku, Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld PLN.
 • Przedsiębiorstwa działające w ramach SSE stworzyły 312 tys. miejsc pracy.
 • Wszystkie SSE zajmują obszar 18 687 hektarów.
 • 5 spośród 14 polskich SSE znalazło się na liście międzynarodowego rankingu 50 najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie, przygotowanego przez fDi Magazine of the Financial Times.

W Polsce jest 14 SSE znajdujących się we wszystkich województwach: strefa kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

EY - SSE - Doing Business

Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybranych obszarów kraju, w szczególności poprzez:

 • wdrożenie i zakup nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
 • rozwój eksportu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój infrastruktury,
 • zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
 • zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.

Przedsiębiorcy inwestującemu w jednej z SSE, w ramach regionalnej pomocy publicznej, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. Jest on jednak zobowiązany do zapewnienia trwałości inwestycji przez min. 5 lat po jej zakończeniu (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – min. 3 lata), co oznacza konieczność:

 • prowadzenia w tym okresie działalności gospodarczej w strefie,
 • utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne,
 • utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy.

Warunkiem otrzymania pomocy jest udział środków własnych wynoszących przynajmniej 25 proc. całkowitych kosztów inwestycji, ale nie mniejszych niż 100 tysięcy EUR. Tworząc nowe miejsca pracy podstawą wyliczenia pomocy są dwuletnie koszty pracy brutto nowozatrudnionych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem.

SSE to także inne zachęty dla inwestorów:

 • przygotowane tereny inwestycyjne oferowane w konkurencyjnej cenie,
 • możliwość zakupu lub dzierżawy nieruchomości,
 • możliwość skorzystania z rządowych grantów inwestycyjnych, dotacji powiatowych urzędów pracy lub funduszy unijnych,
 • częściowe lub całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Nasze usługi

 • Doradztwo w zakresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE),
 • Zmiana granic Specjalnych Stref Ekonomicznym pod konkretny projekt inwestycyjny,
 • Pozyskiwanie dotacji gotówkowych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji rządowych w formie wieloletnich programów pomocowych (ang. Multi-Annual Support Programmes).

Przeglądy planów inwestycyjnych firmy z punktu widzenia szans na pozyskanie wsparcia publicznego w Polsce

Analizujemy czy dana inwestycja może skorzystać ze zwolnień w ramach SSE, czy też innych źródeł publicznych. Następnie proponujemy plan działań w celu zabezpieczenia wsparcia na planowaną inwestycję. Po podjęciu decyzji inwestycyjnej doradzamy także w kwestiach dotyczących nieruchomości położonych na terenie wybranej SSE.

Optymalizacja projektów inwestycyjnych pod kątem pozyskania wsparcia finansowego

Rekomendujemy działania, które zwiększają szansę na pozyskanie finansowania oraz otrzymanie wsparcia publicznego. Przygotowujemy szczegółowe opracowania dotyczące warunków oraz zasad prowadzenia wybranej działalności na terenie SSE.

Doradztwo dla przedsiębiorców planujących rozszerzenie terenu SSE

Analizujemy, czy ubieganie się o rozszerzenie terenu SSE o wybraną lokalizację jest uzasadnione oraz czy rozszerzenie SSE o teren niezagospodarowany lub już zagospodarowany jest możliwe. Przygotowujemy całościową dokumentację wymaganą przez daną SSE oraz Ministerstwo Rozwoju oraz monitorujemy proces zmiany granic SSE do momentu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów.

Kompleksowe doradztwo w zakresie lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do zmiany granic SSE pod konkretny projekt inwestycyjny oraz ubiegania się o zezwolenie na prowadzenia działalności na terenie SSE, weryfikujemy założenia biznesowe i przeprowadzamy analizy finansowe, w tym analizę efektu zachęty.

Wspieramy Klientów w negocjacjach z administracją rządową oraz samorządową: Ministerstwem Rozwoju, zarządem wybranej SSE, a także z władzami gminy, na terenie której jest zlokalizowana SSE. Pomagamy w uzyskaniu wszystkich koniecznych zezwoleń administracyjnych.

Przedsiębiorcom zagranicznym doradzamy na wszystkich etapach rozpoczynania działalności w Polsce - od wyboru optymalnej struktury prawno-podatkowej działalności, poprzez jej rejestrację, aż po doradztwo poinwestycyjne i bieżącą obsługę podatkową.

Monitoring procesu inwestycyjnego oraz wsparcie w zakresie raportowania stanu inwestycji do odpowiednich władz i urzędów

Na bieżąco śledzimy orzeczenia organów administracji podatkowej oraz sądów administracyjnych, a także proponowane i wdrażane zmiany legislacyjne dotyczące SSE. Oceniamy skalę ryzyka podatkowego i występujemy o wiążące interpretacje podatkowe. Przygotowujemy też wnioski o zmianę zezwolenia na działalność na terenie SSE w przypadkach, gdy wystąpiło opóźnienie w realizacji projektu lub jego inna zmiana.

Doradztwo nieruchomościowe

Wspieramy Klientów w ubieganiu się o zwolnienie od podatku od nieruchomości - przygotowujemy odpowiednią dokumentację oraz reprezentujemy Klientów w negocjacjach z samorządami.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie podatkowych i prawnych aspektów działalności na terenie SSE, pomocy publicznej, funduszy unijnych, wykorzystania funduszy UE i egzekucji projektów inwestycyjnych.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy częścią Działu Doradztwa Podatkowego, który składa się z doświadczonych specjalistów, w tym ponad 100 to licencjonowani doradcy podatkowi pomagający w minimalizowaniu obciążeń firm z tytułu danin publicznych. Naszą wiedzę wspiera doświadczenie 25 tysięcy specjalistów ds. podatków pracujących w EY w 140 krajach.

W EY wierzymy, że odpowiedzialne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi przyczynia się do pozytywnych zmian w organizacji. Chcemy, aby nasi klienci odnosili korzyści z wdrażania przemyślanych strategii podatkowych. Każda, zaoszczędzona w ten sposób złotówka może być zainwestowana w dalszy rozwój biznesu.

Doradzamy i dzielimy się wiedzą

Bierzemy czynny udział w edukacji uczestników rynku publikując liczne artykuły, przygotowując darmową, codzienną prasówkę podatkową, emitując webcasty czy prowadząc Taxweb - popularny blog o podatkach, ulgach i dotacjach inwestycyjnych.

Jako jedyni w Polsce przeprowadziliśmy kompleksowe badanie Specjalnych Stref Ekonomicznych – „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku". Raport, opracowany pod kierownictwem Pawła Tynela – Partnera, Lidera Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY - analizuje dotychczasowe osiągnięcia SSE oraz ich wpływ na polską gospodarkę. W badaniu wzięło udział 215 podmiotów reprezentujących wszystkie 14 stref i wszystkie główne branże, do których należą przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE.

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie współpracy z inwestorami działającymi na terenie SSE. Współdziałamy z doradcami z innych działów EY zapewniając kompleksową obsługę - od wyboru rodzaju inwestycji, poprzez negocjacje z władzami krajowymi i lokalnymi, aż po doradztwo postinwestycyjne oraz bieżące doradztwo podatkowe i prawne.

Działamy w sposób zintegrowany w skali międzynarodowej, stosujemy najlepsze standardy, sprawdzone rozwiązania i spójną metodologię pracy. To pozwala nam na elastyczność. Zawsze jesteśmy w stanie szybko zebrać zespół ekspertów i wysłać ich we właściwe miejsce we właściwym czasie, by jak najlepiej wesprzeć klienta. W EY wierzymy, że tylko połączenie odpowiednich standardów i metodologii pracy z wiedzą na temat sektora zbrojeniowego i obronności pomaga zmieniać pomysły i strategie w rzeczywistość.

Kim jesteśmy

Od lat Dział Doradztwa Podatkowego jest w czołówce Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Zespół doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY pozyskał już ponad 1 mld PLN dotacji, pomagając uruchomić inwestycje na poziomie 10 miliardów PLN.

Pomagamy inwestorom oraz przedsiębiorcom zdobywać wsparcie na projekty inwestycyjne na terenie całego kraju. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, uzyskanie ulgi lub zwolnienia podatkowego, inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), pozyskiwanie dotacji rządowych lub z funduszy UE – to wszystko wymaga wiedzy eksperckiej, biegłego poruszania się w przepisach lokalnych i unijnych oraz doświadczenia w kontaktach z władzami.

Nasi eksperci mają unikalne doświadczenie współpracy z inwestorami z wielu branż, z którymi współpracowaliśmy przy projektach budowy fabryk, centrów logistycznych, centrów R&D, Centrów Usług Wspólnych i wielu innych typów inwestycji.

Skontaktuj się z nami