The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kiedy inni pytają „jak” czy pytasz „dlaczego”?

Transformacja

Dzisiejsze otoczenie przynosi firmom nieustanne zmiany – od zmieniających się oczekiwań interesariuszy, po potrzebę większego zaangażowania ze strony pracowników, klientów i inwestorów.

Prosperujące firmy wiedzą, że charakter przedsiębiorstwa – jego system wartości i sposób zachowania – stał się równie ważny, jak sprzedawane przez nie produkty i usługi. Rozumieją one również, że modele biznesowe, procesy i narzędzia, które przyczyniły się do ich sukcesu, nie pasują już do dzisiejszego złożonego, rozpędzonego, coraz bardziej cyfrowego świata.

Nie wystarczą już szybkie poprawki i spontaniczne inwestycje. Zamiast tego przedsiębiorstwa powinny pomyśleć o fundamentalnej transformacji, która da im zwinność pozwalającą dopasowywać i uelastyczniać działanie w miarę zmieniania się potrzeb klientów, inwestorów i udziałowców.

Transformację postrzegamy jako spektrum, gdzie po jednej stronie stoi zdolność lub możliwość realizacji, a po drugiej mamy do czynienia z transformacją tożsamości, istoty sensu istnienia firmy. Pomagamy poruszać się po tym spektrum, na każdym kroku uwalniając wartość – czy będą to narzędzia i technologia, proces i funkcja, struktura organizacyjna, model działalności operacyjnej, model biznesowy czy cel.

Różnorodność kompetencji naszych zespołów wraz z globalnym zasięgiem i znajomością specyfiki poszczególnych sektorów motywują nas do tego, by zadawać lepsze pytania. Następnie tworzymy innowacyjne rozwiązania.

Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie osiągnąć lepsze i trwałe wyniki od planowania strategii po jej realizację.

img01

Jak przedsiębiorstwo ze starego porządku może utrzymać dominację na rynku w nowym, cyfrowym świecie?

Firmie od wielu lat świadczącej usługi remarketingu samochodów pomogliśmy usprawnić działalność dzięki transformacji jej modelu biznesowego, aby dotrzymać kroku konkurencji działającej w kanałach cyfrowych i lepiej służyć klientom.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

 • Jak działamy

  Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania wspólnie z naszymi klientami. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Klienta i jego cele stawiamy w centrum naszych działań.

  W rozwiązywanie jego problemów angażujemy najlepsze, najnowsze sposoby myślenia i najwłaściwsze zasoby. Korzystamy z wiedzy i praktyki różnorodnej grupy czołowych specjalistów z całego świata, którzy na bieżąco współpracują z klientami.

 • Co robimy

  Siły uważane kiedyś za przejściowe i ulotne są teraz stałym elementem otoczenia.

  Megatrendy każą przedsiębiorstwom myśleć o działaniach transformacyjnych i organizować je w sposób bardziej aktywny i usystematyzowany. Realizacja tych starań wymaga nowej perspektywy, podejścia i narzędzi.

  Naszym klientom pomagamy dokonać zmian na spektrum transformacji Transformation Spectrum TM.

  Cel łączy kierownictwo, dzięki czemu najwyżsi rangą menedżerowie pracują jako zespół kierowniczy, nie zaś jako grupa indywidualnych liderów. Cel angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w aktywne kreowanie i przeprowadzanie transformacji, przez co ludzie wykorzystują w pracy cały swój potencjał.

  Cel inspiruje do przyjęcia nowego, wyróżniającego podejścia do transformacji, które motywuje ludzi do aktywności we wszystkich działaniach, co ostatecznie pozwala w pełni spełnić oczekiwania dotyczące wartości, jaką ma przynieść zmiana – dając odpowiedź na pytanie „czemu ma służyć transformacja?”

  Naszym klientom pomagamy także ocenić swoje działania i sposób ich realizacji, wskazując wyniki i doświadczenia, które mają największe znaczenie, np. „Jak stać się firmą bardziej zorientowaną na klienta?” lub „Jak możemy osiągnąć spójność wizerunku i doświadczeń klienta?” czy „Jak działać zgodnie ze zbiorem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, które przewyższają oczekiwania interesariuszy?”. Odpowiedzi na te pytania pomagają klientom ustalić miejsce działań transformacyjnych na spektrum.

  W naszym działaniu całą energię i pasję, wszystkie zasoby i inwestycje skupiamy na zrozumieniu ścieżki transformacji – przewodzeniu ze świadomością celu. Robimy to, ponieważ wierzymy, że możemy zmienić rzeczywistość – możemy pomóc w transformacji branży, możemy przyczynić się do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników i możemy wnieść nową jakość dla wszystkich osób, z którymi stykamy się po drodze.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Płynne zespołowe działanie naszych architektów transformacji przynosi właściwy rodzaj przemian – od zasadniczej transformacji programów przy wykorzystaniu technologii informatycznych po transformację opartą na celu.

Przychodzi nam to naturalnie, gdyż sama firma doradcza EY przekształca się na drodze do osiągniecia celu, jakim jest budowanie sprawniej funkcjonującego świata. Z naszych własnych doświadczeń wyciągamy ważną lekcję, z której wnioski możemy przekazać naszym klientom – ze zrozumieniem i empatią dla każdego, kto wkroczył na podobną ścieżkę.

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie